Profesjonalna Obsługa Klienta - szkolenie zamknięte dla Rhenus Contract Logistics S.A.


Profesjonalna obsługa klienta – szkolenie zamknięte dla Rhenus Contract Logistics S.A.
Korzystająca dotychczas z naszych szkoleń otwartych firma Rhenus Contract Logistics S.A. zdecydowała się na przygotowanie dla swoich pracowników dostosowanego szkolenia zamkniętego z zakresu „Profesjonalnej Obsługi Klienta”.

Przygotowane wcześniej pod kątem potrzeb uczestników szkolenie, prowadzone przez Dorotę Dańczak-Król odbyło się w dniu 16 czerwca 2012 roku. Warsztaty koncentrowały się na praktycznych aspektach pracy uczestników. Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom udoskonalili umiejętność rozpoznawania i dostosowywania do typów społecznych klientów oraz pogłębili umiejętności parafrazowania, aktywnego słuchania i asertywności. Mieli również okazję przećwiczyć pod okiem trenerki umiejętność reagowania w sytuacjach trudnych w kontakcie z klientem. Dla uczestników duże znaczenie miała wiedza trenerki i przytaczane przez nią praktyczne przykłady ilustrujące przekazywane wiadomości.

Dzięki udziałowi w szkoleniu pracownicy z firmy Rhenus Contract Logistics pełniej uświadomili sobie swoją rolę w firmie i poszerzyli konkretne umiejętności, które wykorzystają w codziennym kontakcie z klientem.

Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, co potwierdza bardzo wysoka średnia ocen uzyskana przez trenerkę w ankiecie poszkoleniowej – 4,98 (maksymalna ocena to 5,0) oraz opinie wyrażone w ankiecie ewaluacyjnej:

  • Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Szeroki zakres wiedzy prowadzącej, ciekawe przykłady, wiedza poparta praktyką.
  • Fajne przekazanie ciekawych wiadomości w bardzo miłej atmosferze.
  • Szkolenie na luzie, wiedza poparta przykładami
  • Interesujący sposób prowadzenia szkolenia, dobre i jasne przekazywanie informacji, dobrze przygotowana prezentacja, miła atmosfera


Rhenus Contract Logistics S.A. jest jednym z liderów wśród kompleksowych operatorów logistycznych w Europie. Oferuje usługi logistyczne i dystrybucyjne najwyższej jakości, umożliwiające bezpośrednie połączenie pomiędzy producentem towarów i usług, a odbiorcą finalnym.

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły