Prawo transportowe. Udane szkolenie


Prawo transportowe zwykliśmy traktować jako zbiór regulacji, przepisów i norm, którymi kierujemy się organizując, zwłaszcza w obszarze biznesowym, transport i spedycję. Prawo transportowe należy również traktować jako obszar kompetencji, które powinien posiadać manager i specjalista odpowiedzialny za logistykę w przedsiębiorstwie a już na pewno spedytor zarządzający transportem.
Kierując się takimi przesłankami kompetencyjnymi opracowaliśmy w B&O NAVIGATOR eksperckie szkolenie "Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów", którego celem jest podnoszenie kompetencji zawodowych logistyków i spedytorów w obszarze prawa transportowego. 18 października w Warszawie odbyła się kolejna otwarta edycja tego szkolenia, którą poprowadził nasz ekspert Pan Krzysztof Wiak, trener praktyk logistyki.

Ocena szkolenia z prawa transportowego

Pod koniec szkolenia poprosiliśmy uczestników, aby w dobrowolnej i anonimowej ankiecie dokonali oceny trenera i szkolenia "Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów". Ocenie w skali 1 - 5 (1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa) podlegały trzy elementy: - wiadomości przekazywane podczas szkolenia, - przygotowanie trenera do zajęć, - sposób prowadzenia szkolenia.

Z satysfakcją możemy poinformować, że trener i szkolenie z prawa transportowego zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników. Średnia wszystkich wystawionych ocen wyniosła 4,92 na 5,00 możliwych. Maksymalną ocenę 5,00 wystawiono za wiadomości i przygotowanie trenera do szkolenia. Uczestnicy szkolenia, uzasadniając ocenę, tak pisali w ankietach:

"Dobre merytorycznie".
"Duża wiedza praktyczna".
"Duża wiedza merytoryczna i praktyczna".
"Analiza Incoterms, informacje o praktykach na rynku".

Ankieta oceny szkolenia zawiera również serie trzech pytań zamkniętych, na które osoby biorące udział w zajęciach odpowiedziały następująco:

  • Czy szkolenie spełniło Pani / Pana oczekiwania? - Tak, odpowiedziało 100% uczestników.
  • Czy szkolenie jest godne polecania innym osobom pracującym w Pani / Pana firmie? - Tak, odpowiedziało 100% uczestników.
  • Czy wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu wykorzysta Pani / Pan w swojej pracy? - Tak, odpowiedziało 100% uczestników.

Prawo transportowe w formie otwartej i zamkniętej

Cieszy nas, że kolejny raz udało przeprowadzić tak udane szkolenie z prawa transportowego i przyczynić się do wzrostu kompetencji zawodowych osób biorących w nim udział. Wszystkim zainteresowanym udziałem w szkoleniu "Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów" polecamy udziałach w kolejnych edycjach otwartych, terminy znajdują się na stronie szkolenia i zakładce "Szkolenia otwarte". Szkolenie z prawa transportowego możemy również przeprowadzić w formie zamkniętej na terenie Państwa przedsiębiorstwa, zainteresowanych takim rozwiązaniem prosimy o kontakt.

Opr. Daniel Bogusz

Publikacja: 25.10.2019
Aktualizacja: 25.10.2019

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW
Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów, to szkolenie, które w bardzo praktyczny i przystępny sposób dost...

Czytaj więcej

INCOTERMS 2020
INCOTERMS 2020 zastąpił obowiązujące prawie dekadę reguły INCOTERMS 2010. Profesjonalny handel międzynarodowy nie może być realizowany bez z...

Czytaj więcej

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki
Koszty logistyki, w tym m.in. koszty magazynowania oraz koszty związane z utrzymaniem zapasów wpływają na wynik finansowy i bilans pr...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

MAGAZYN KONSYGNACYJNY (SKŁAD KONSYGNACYJNY). Zarządzanie, zalety i wady
Szkolenie "Magazyn konsygnacyjny (Skład Konsygnacyjny). Zarządzanie, zalety i wady" usystematyzuje wiedzę każdej osoby, która spotyka...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw
Supply chain management (SCM), to specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nie musimy nikogo przekonyw...

Czytaj więcej

BEER GAME (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw
Uczestnicy symulacji / gry, produkując, kupując i sprzedając piwo, wymieniają się niezbędnymi informacjami dla realizacji postawionego przed...

Czytaj więcej

Trenerzy
Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Artykuły
INCOTERMS 2020 - warto być gotowym na zmiany

INCOTERMS 2020 przyniesie ważne zmiany dla wszystkich firm prowadzących handel międzynarodowy. Oznacza to również konieczność zapo...

Czytaj więcej

Praktyczne szkolenie z zarządzania i obrotu paletami

Zarządzanie i obrót paletami, czyli gospodarka paletami to tematyka szkolenia otwartego przeprowadzonego przez w Warszawie przez B...

Czytaj więcej

Gospodarka magazynowa szkolenie z praktykiem

Podniesieniu kompetencji potrzebnych do profesjonalnego zarządzania gospodarką magazynową było poświęcone szkolenie otwarte "Gospodarka m...

Czytaj więcej

Zarządzanie zapasami. Opinia o szkoleniu B&O NAVIGATOR

Zarządzanie zapasami, to element łańcucha dostaw, do którego nowoczesne przedsiębiorstwa przywiązują co raz większą uwagę. Wraz ze...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z logistyki magazynowej

W dniach 13 - 14 września odbyło się kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" prow...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna ze szkolenia gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa

W dniach 29 i 30 marca odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazyn...

Czytaj więcej

Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposó...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej