PPHU Centrum Klima Sp. z o.o.


Uważamy szkolenie za bardzo dobrze przygotowane i trafione w bieżące potrzeby.

Szczególnie zadowoleni jesteśmy ze zwrócenia uwagi na kształtowanie postawy proklienckiej i posprzedażowej, umiejętność wykorzystania w sprzedaży efektu pierwszego wrażenia i właściwego odczytywania komunikatów niewerbalnych wysyłanych przez klienta a także operowania językiem zalet i korzyści w rozmowach z klientami.

DYREKTOR d/s marketingumgr inż. Piotr Wiśniewski

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły