Podsumowanie projektu GOAL - Generation of Active Leaders.


W dniach 7-9 grudnia 2012 roku odbyła się trzecia edycja projektu GOAL organizowanego przez Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej KNZiM.

Nasza firma była partonem merytorycznym wydarzenia a nasza trenerka i kierownik projektów szkoleniowych Magdalena Grzęda poprowadziła Trening Antystresowy. Uczestnicy, głównie studenci UMCS, Politechniki Warszawskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego docenili szczególnie przygotowanie trenerki, ilość praktycznych ćwiczeń oraz dobrą atmosferę podczas szkolenia.

Na tle pozostałych szkoleń zorganizowanych w ramach Konferencji, szkolenie Trening Antystresowy zostało ocenione jako jedne z najlepszych. Łącznie w szkoleniach w ramach projektu GOAL wzięło udział 173 uczestników.

 

Dziękujemy za zaufanie.

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły