Planowanie strategiczne - kto pyta...Sztuka zadawania własciwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co robił przez całe swoje życie, to zadawał sobie proste pytania. Ta zasada świetnie pasuje do dzisiejszego intuicyjnego modelu zarządzania strategicznego. Znacznie lepiej pozwala zrozumieć organizacje jak i określić wskaźniki pozwalające śledzić jej postępy w realizacji celów.

Żeby zacząć zadawać właściwe pytania w kontekście strategicznym musisz wiedzieć czego szukasz. Przede wszystkim powinieneś znaleźć obszary w firmie , które pozwolą ci stworzyć określoną hipotezę strategiczną. Hipoteza strategiczna, to nic innego jak twoja wiara w określoną kompozycję działań, zasobów i wartości, która twoim zdaniem pozwoli zrealizować zakładane cele i misje organizacyjną. To hipoteza strategiczna przeniesiona na działania odróżnia od siebie podobne firmy i organizacje o zbliżonych zasobach, przenosząc je na działania stanowiące wartość dla klienta.Krótko mówiąc, jeżeli będziesz wiedział na jakie pytania chcesz odpowiedzieć myśląc o rozwoju strategicznym swojej organizacji, nie będziesz tracił czasu na niepotrzebne lub niewartościowe działania. Natomiast mając odpowiednie pytanie wiesz jakich informacji potrzebujesz i jakie dane będziesz musiał zebrać, aby na nie odpowiedzieć.

Strategic Quest Questions™ (SQQ) – to pytania strategiczne , które ułatwią ci zarówno określenie strategicznego kontekstu działania jak również pomogą wskazać miary, dzięki którym określisz postępy w realizacji określonych celów. Żeby je zadać, najpierw należy wskazać obszary których maja dotyczyć. Przygotowując się do tego należy wykorzystać mapę strategiczną organizacji – graficzny obraz jej kluczowych celów, wartości oferowanych klientom , procesów pozwalających dostarczyć te wartości oraz zasobów niezbędnych do realizacji procesów. Takie punkty na mapie to tzw. krytyczne czynniki sukcesu (Critical Success Factors) Każdy taki punkt może stać się obszarem do zadawania SQQ™. Zaleca się, aby nie zadawać więcej niż dwóch pytań do jednego wybranego obszaru ze względu na fakt, że każde z pytań jest podstawą do określenie miar sukcesu w ich realizacji tzw. KPI- Key Performance Indicators. Ograniczenie wynika z zasady że organizacja nie powinna sie posługiwać wiekszą ilościa KPI niż 10.

Pytania powinny mieć charakter otwarty, umożliwiający mówienie o przyszłości. Powinny być proste i dotyczyć tylko jednego wybranego aspektu. Czasami mamy skłonność do określania celów i ich miar wieloaspektowo - należy tego unikać.SQQ™ powinny koncentrować nas na tym co w danej chwili jest ważne dla osiągnięcia celów organizacyjnych i zespołowych, aby gromadzić i zidentyfikować najważniejsze informacje dotyczące działania.


Przykładowe SQQ™ :


* Jak dobrze spełniamy oczekiwania naszych beneficjentów?

* W jakim zakresie odpowiadamy na najlepsze możliwości jakie daje nam rynek?

* Jak dobrze promujemy nasze usługi?

* Jakie jest poczucie naszych klientów dotyczące jakości obsługi

* W jakim stopniu jesteśmy skuteczni w zarządzaniu relacjami?

* Jak dobrze dbamy o innowacyjność?

* Jak dobrze komunikujemy się w naszej organizacji?

Przykład pytania zadaniego do wybranego obszaru z mapy strategicznej organizacji :


* Obszar strategiczny : Szkolić i rozwijać personel

* Pytanie strategiczne SQQ – Jak dobrze szkolimy nasz personel

* Miara dla obszaru - po czym to poznać (KPI) : kompetencje, realizacja nowych zadań, elastyczność


Autor: Tomasz Krzemiński - Trener współpracujący B&O Navigator.

 

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły