Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)


Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co robił przez całe swoje życie, to zadawał sobie proste pytania. Ta zasada świetnie pasuje do dzisiejszego intuicyjnego modelu zarządzania strategicznego. Znacznie lepiej pozwala zrozumieć organizacje jak i określić wskaźniki pozwalające śledzić jej postępy w realizacji celów.

Żeby zacząć zadawać właściwe pytania w kontekście strategicznym musisz wiedzieć czego szukasz. Przede wszystkim powinieneś znaleźć obszary w firmie , które pozwolą ci stworzyć określoną hipotezę strategiczną. Hipoteza strategiczna, to nic innego jak twoja wiara w określoną kompozycję działań, zasobów i wartości, która twoim zdaniem pozwoli zrealizować zakładane cele i misje organizacyjną. To hipoteza strategiczna przeniesiona na działania odróżnia od siebie podobne firmy i organizacje o zbliżonych zasobach, przenosząc je na działania stanowiące wartość dla klienta.Krótko mówiąc, jeżeli będziesz wiedział na jakie pytania chcesz odpowiedzieć myśląc o rozwoju strategicznym swojej organizacji, nie będziesz tracił czasu na niepotrzebne lub niewartościowe działania. Natomiast mając odpowiednie pytanie wiesz jakich informacji potrzebujesz i jakie dane będziesz musiał zebrać, aby na nie odpowiedzieć.

Strategic Quest Questions™ (SQQ) – to pytania strategiczne , które ułatwią ci zarówno określenie strategicznego kontekstu działania jak również pomogą wskazać miary, dzięki którym określisz postępy w realizacji określonych celów. Żeby je zadać, najpierw należy wskazać obszary których maja dotyczyć. Przygotowując się do tego należy wykorzystać mapę strategiczną organizacji – graficzny obraz jej kluczowych celów, wartości oferowanych klientom , procesów pozwalających dostarczyć te wartości oraz zasobów niezbędnych do realizacji procesów. Takie punkty na mapie to tzw. krytyczne czynniki sukcesu (Critical Success Factors) Każdy taki punkt może stać się obszarem do zadawania SQQ™. Zaleca się, aby nie zadawać więcej niż dwóch pytań do jednego wybranego obszaru ze względu na fakt, że każde z pytań jest podstawą do określenie miar sukcesu w ich realizacji tzw. KPI- Key Performance Indicators. Ograniczenie wynika z zasady że organizacja nie powinna sie posługiwać wiekszą ilościa KPI niż 10.

Pytania powinny mieć charakter otwarty, umożliwiający mówienie o przyszłości. Powinny być proste i dotyczyć tylko jednego wybranego aspektu. Czasami mamy skłonność do określania celów i ich miar wieloaspektowo - należy tego unikać.SQQ™ powinny koncentrować nas na tym co w danej chwili jest ważne dla osiągnięcia celów organizacyjnych i zespołowych, aby gromadzić i zidentyfikować najważniejsze informacje dotyczące działania.

Przykładowe SQQ™ :

  • Jak dobrze spełniamy oczekiwania naszych beneficjentów?
  • W jakim zakresie odpowiadamy na najlepsze możliwości jakie daje nam rynek?
  • Jak dobrze promujemy nasze usługi?
  • Jakie jest poczucie naszych klientów dotyczące jakości obsługi
  • W jakim stopniu jesteśmy skuteczni w zarządzaniu relacjami?
  • Jak dobrze dbamy o innowacyjność?
  • Jak dobrze komunikujemy się w naszej organizacji?

Przykład pytania zadanego do wybranego obszaru z mapy strategicznej organizacji:

  • Obszar strategiczny : Szkolić i rozwijać personel
  • Pytanie strategiczne SQQ – Jak dobrze szkolimy nasz personel
  • Miara dla obszaru - po czym to poznać (KPI) : kompetencje, realizacja nowych zadań, elastyczność

Autor:

Tomasz Krzemiński

Udostępnij

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
ANALIZA BIZNESOWA. Szkolenie dla managerów w oparciu o zasady BABOK (Business Analysis Body of Knowledge)
W czasie szkolenia "Analiza biznesowa. Szkolenie dla managerów w oparciu o zasady BABOK" przedstawione zostaną założenia i "wsp&oacut...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE DECYZYJNE. Metody podejmowania decyzji menedżerskich i biznesowych
Celem niniejszego szkolenia to pokazanie i opisywanie poszczególnych etapów tego procesu oraz uświadamianie słuchacza odnośnie...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE EKSPORTEM. Strategie i najlepsze praktyki
Zarządzanie eksportem, to szkolenie, które umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji eksportu w fi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
W dzisiejszym rozwoju organizacji kluczowa jest identyfikacja "słabych ogniw" i przejście z myślenia subopytmalizacyjnego (działowego) na pr...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (MBO - Management by Objectives)
Zarządzanie Przez Cele - (ang. MBO - Management by Objectives) jest jedną z metod kierowania przedsiębiorstwem i pracownikami. Manager wykor...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA I FIRMY
Podczas szkolenia zdefiniujemy pojęcia wartości dla klienta i dla firmy oraz rozważymy konotacje wynikające z tych definicji dla każdego z n...

Czytaj więcej

Trenerzy
Mauricio Vargas Tapias
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego...

Czytaj więcej

Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Aktualności