Optymalizacja logistyki w firmie, prognozowanie sprzedaży i popytu, koszty w logistyce - rozważa w swoim artykule dr. Bogdan Kroker


Na urlopie... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Uczestnicy spotkań często zwracają uwagę na nieprecyzyjne prognozy sprzedaży lub popytu, jakimi dysponują w swojej codziennej działalności. Przy okazji można usłyszeć opinie „...gdybyśmy dysponowali precyzyjniejszym narzędziem prognostycznym, mielibyśmy precyzyjne prognozy...”. Czy rzeczywiście trafność prognozy zależy od narzędzia, jakim dysponuje prognostyk?

Prognozy gospodarcze, i nie tylko, z natury są obarczone błędem i należy je traktować wyłącznie, jako narzędzie wspomagające procesy decyzyjne w logistyce. Bezkrytyczne poleganie na prognozach i powoływanie się na nie np. w sytuacji nadmiaru lub niedoboru towaru w firmie jest bardzo częstym błędem popełnianym w bardzo wielu firmach. Bezpieczniej jest przyjąć założenie, że trafiona w stu procentach prognoza jest raczej dziełem przypadku niż wynikiem wyboru właściwego narzędzia i wprowadzenia właściwych danych do sporządzenia prognozy. Nie istnieje takie narzędzie prognostyczne (uwaga dotyczy również coraz szerzej stosowanych systemów MRP, DRP, ERP, CRM i innych), które jest w stanie całkowicie zastąpić człowieka – jego wiedzę, umiejętności, doświadczenie, znajomość rynku, kontakty z dostawcami i odbiorcami przy sporządzaniu prognoz, kalkulacji i analiz niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji w logistyce.

dr Bogdan Kroker - nasz trener prowadzący szkolenia z zakresu logistyki rozważa kwestie istotne dla funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwie.

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
BEER GAME (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw
Uczestnicy symulacji / gry, produkując, kupując i sprzedając piwo, wymieniają się niezbędnymi informacjami dla realizacji postawionego przed...

Czytaj więcej

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw
Supply chain management (SCM), to specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nie musimy nikogo przekonyw...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Budowanie strategii wobec dostawców poprzez ich klasyfikację

Często osoby odpowiedzialne za proces zakupów ograniczają planowanie do czynności bieżących. Z łatwością wchodzą w ramy sfery komf...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Negocjacje kupieckie – doświadczenia praktyka

Umiejętność negocjowania jest jedną z najważniejszych kompetencji biznesowych. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej uniwersalnych zdo...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej

Spotkania z potencjalnymi dostawcami w dziale zakupów

Praca osoby zarządzającej procesem zakupów wymaga innowacyjności, szybkiej reakcji na zmiany rynkowe i ciągłego poszukiwania nowyc...

Czytaj więcej