O firmie

B&O Navigator Firma Szkoleniowa powstała w 2001 roku.

Działalność rozpoczęła jako spółka cywilna, która w połowie 2003 roku została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym 300.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ

Specjalizujemy się w szkoleniach z następujących obszarów tematycznych:

DZIĘKI SZKOLENIOM PROWADZONYM PRZEZ B&O NAVIGATOR KLIENCI ZOSTAJĄ WYPOSAŻENI W WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRYCH ZDOBYCIE POPRZEZ ZBIERANIE DOŚWIADCZENIA BIZNESOWEGO ZAJĘŁOBY IM MIESIĄCE LUB LATA PRACY.

TRENERZY PRAKTYCY BIZNESU

Do prowadzenia szkoleń zapraszamy tylko TRENERÓW - PRAKTYKÓW, aktywnych zawodowo menedżerów posiadających unikalną wiedzę, doświadczenie i umiejętności w swojej dziedzinie. Wśród nich znajdują się Prezesi, Dyrektorzy Sprzedaży i Marketingu, Menedżerowie Personalni.

SZKOLENIA

Nasze szkolenia prowadzone są w formie warsztatów w oparciu o liczne metody interaktywne. Główną ich zaletą jest nabycie nowych umiejętności wspartych doświadczeniem trenera.

SZKOLENIA OTWARTE

To nie tylko przekazywanie wiedzy przez szkolącego, ale też wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, którymi są pracownicy różnych firm. Szkolenia otwarte stwarzają także doskonałą okazję do nawiązania kontaktów handlowych.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Tworzymy programy uwzględniające potrzeby naszych klientów oraz specyfikę branży, dzięki czemu osiągamy wysoką efektywność szkoleń.

DANE FIRMY

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.

ul. Cieszkowskiego 1/3 lok.75 01-636 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000171497, REGON: 015549579, NIP: 527-24-12-682.

Szkoliliśmy

NEWSLETTER


g -