drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

NARZĘDZIA COACHINGOWE. TECHNIKI COACHINGOWE. COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA. SZKOLENIE COACHINGOWE


O szkoleniu


Coachingowy styl zarządzania Twoim zespołem pracowniczym, jeżeli rozważasz jego zastosowanie, nie musi koniecznie wymagać ukończenia "szkoły coachów". Narzędzia coachingowe i techniki coachingowe, to umiejętności, które można wykształcić poprzez szkolenie coachingowe.

Zarządzanie zespołem pracowniczym, nawet tym najmniejszym, wymaga od managera ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju kompetencji. Nasze doświadczenie w pracy z managerami różnych szczebli pokazuje prostą zależność - im bardziej kompetentny i przygotowany do pełnienia swojej roli manager - tym bardziej efektywny i wydajny staje się jego zespół.

Udział w szkoleniu "Narzędzia coachingowe. Techniki coachingowe. Coachingowy styl zarządzania. Szkolenie coachingowe" przygotuje Cię do wykorzystania coachingu w zarządzaniu pracownikami. Czym jest coaching i dlaczego pozwala managerowi "wrzucić wyższy bieg" w zarządzaniu zespołem - o tym już na szkoleniu.

Komu rekomendujemy szkolenie coachingowe "Narzędzia coachingowe. Techniki coachingowe. Coachingowy styl zarządzania"?

Udział w szkoleniu polecamy:

 • Wyższej i średniej kadrze managerskiej kierującej zespołami pracowniczymi.
 • Członkom zarządów i przedsiębiorcom.
 • Specjalistom aspirującym i wiążącym swoją karierę zawodową z awansem na stanowisko managerskie lub zawodem coacha.

Cele szkolenia


Biorąc udział w szkoleniu "Narzędzia coachingowe. Techniki coachingowe. Coachingowy styl zarządzania. Szkolenie coachingowe"

 • Zdobędziesz wiedzę o rodzajach i modelach coachingu i ich zastosowaniu w pracy z podwładnymi.
 • Dowiesz się, czym jest coachingowy styl zarządzania i jak go zastosować w swojej pracy.
 • Nauczysz się wykorzystywać narzędzia coachingowe i techniki coachingowe w pracy z członkami Twojego zespołu.
 • Dowiesz się jak prowadzić rozmowy coachingowe z pracownikami.
 • Nauczysz się korzystać z coachingu jako skutecznego narzędzia motywującego podwładnych.
 • Przygotujesz plan implementacji coachingu w zespole i organizacji.

Szkolenie coachingowe "Narzędzia coachingowe. Techniki coachingowe. Coachingowy styl zarządzania" - metoda prowadzenia zajęć

Jak przebiega szkolenie z narzędzi i technik coachingowych? Czego możesz się spodziewać podczas dwóch dni zajęć?

Szkolenie coachingowego stylu zarządzania ma charakter praktycznego warsztatu, którego celem jest nabycie umiejętności związanych z coachingowym stylem zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi coachingowych i technik coachingowych. Oznacza to, że:

 • zostaniesz zaangażowany/-a do wielu ćwiczeń indywidualnych, zespołowych, prowadzonych w małych grupach, które podniosą Twoje (lub wykształcą nowe) umiejętności efektywnego korzystania z narzędzi coachingowego stylu zarządzania zespołami ludzkimi,
 • będziesz rozwiązywał / -a zadania i studia przypadków dotyczące problematyki coachingu w kierowaniu pracownikami, dzięki temu dowiesz się jakie skuteczne rozwiązania w kierowaniu podwładnymi stosują liderzy biznesu wykorzystujący coachingowy styl zarządzania,
 • wygenerujesz świetne i oparte o coachingowy styl zarządzania pomysły na kierowanie zespołem pracowniczym i wymienisz doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia podczas burzy mózgów i dyskusji moderowanych dotyczących rozwiązywania problemów stojących przed managerem - coachem zespołu. Pozwoli to ci wyjść ze strefy komfortu i spojrzeć "świeżym okiem" na kierowanie zespołem podwładnych.

Każdą część warsztatowa szkolenia "Narzędzia coachingowe. Techniki coachingowe. Coachingowy styl zarządzania. Szkolenie coachingowe" kończy krótki mini-wykład i prezentacja trenera przekazująca aktualną i najnowszą wiedzę dotyczącą funkcjonowania zespołów pracowniczych zarządzanych przez managerów - coachów.

Trzy wygodne formy uczestnictwa w warsztacie "Narzędzia coachingowe. Techniki coachingowe. Coachingowy styl zarządzania. Szkolenie coachingowe"

Wybierz najwygodniejszą dla Siebie formę uczestnictwa w szkoleniu "Narzędzia coachingowe. Techniki coachingowe. Coachingowy styl zarządzania. Szkolenie coachingowe":

Szkolenie otwarte

 • Rozwiązanie rekomendowane dla pojedynczych osób i małych grup 2-4 osoby z jednej firmy. Terminy i miejsca / formę prowadzenia szkolenia znajdziesz w prawej kolumnie.

Szkolenie zamknięte

 • Polecane dla grupy (4/5 – 12 osób) managerów zespołów pracowniczych. Termin i miejsce szkolenia są ustalane indywidualnie z klientem. Dużą korzyścią tego rozwiązanie jest to, że szkolenie jest prowadzone w oparciu o dedykowany program szkolenia powstały w wyniku analizy potrzeb szkoleniowych managerów biorących udział w szkoleniu coachingowym. "Narzędzia coachingowe. Techniki coachingowe. Coachingowy styl zarządzania. Szkolenie coachingowe" może być przeprowadzone w formie stacjonarnej lub online. Aby poznać szczegóły skontaktuj się z nami - tel. 784 010 775 / e-mail: firma@bonavigator.pl.

Szkolenie indywidualne (1 na 1)

 • Możesz również skorzystać z indywidualnej (1na1) formy zajęć. Termin i sposób prowadzenia szkolenia (stacjonarnie lub online) jest ustalany indywidualnie pomiędzy trenerem a tobą. Zajęcia poprzedza rozmowa z trenerem o twoich potrzebach szkoleniowych. W tym wypadku rekomendujemy ekonomiczną formę zajęć online. Zapraszamy do kontaktu na w/w telefon lub e-mail.

We wszystkich formach zajęć uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia "Narzędzia coachingowe. Techniki coachingowe. Coachingowy styl zarządzania. Szkolenie coachingowe".

Program szkolenia


1. CO TO JEST COACHING

 • Definicja, rola i historia coachingu w zarządzaniu
 • Czym nie jest coaching - różnice i podobieństwa
 • Podstawowe rodzaje i modele coachingu

2. KIEDY I JAK STOSOWAĆ COACHING

 • Coachingowy styl zarządzania - kiedy coaching, a kiedy inne metody rozwojowe
 • Coaching w biznesie, rodzaje
 • Zalety stosowania coachingowego stylu zarządzania, - czyli nauka zmiany perspektywy

3. MANAGER ZESPOŁU COACHEM

 • Rola i podstawowe zadania managera - coacha
 • Samoocena przywódcy, managera
 • Kluczowe kompetencje coacha

4. COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA

 • Rodzaj stylu zarządzania w zależności od potrzeb pracowników
 • Strategia managera - coacha
 • Techniki i narzędzia w coachingu zarządczym
 • Mini sesje coachingowe z uczestnikami

5. ROZMOWA COACHINGOWA Z PRACOWNIKIEM

 • Proces oceny
 • Zawieranie kontraktu
 • Określenie potrzeb i celów
 • Praktyczny warsztat rozmowy: GROW, mocne pytania

6. MOTYWACJA PRACOWNIKÓW, czyli co motywuje ludzi do działań

 • Motywacja managera - mini sesja, poziomy logiczne Diltsa
 • Wartości - odkrywanie własnych i zespołu
 • Mini sesje coachingowe z uczestnikami

7. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

 • Etapy implementacji w organizacji
 • Wnioski na poziomie indywidualnym i grupowym
 • Plan działań dla uczestników, - czyli pierwszy krok uczestników

Szkolenie "Narzędzia coachingowe. Techniki coachingowe. Coachingowy styl zarządzania. Szkolenie coachingowe" poprowadzi

Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - KOLEJNY KROK DO CELU
Zarządzanie zespołem projektowym, to szkolenie dedykowane kierownikom i managerom projektów, którzy chcą podnieść swoje kompet...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM
Zarządzanie zespołem rozproszonym, to szkolenie, które jest odpowiedzią na powszechną obecnie potrzebę zapewnienia menedżerom wszystk...

Czytaj więcej

Jak manager powinien radzić sobie ze stresem własnym i pracowników? [szkolenie online]
Stres związany z epidemią i ograniczeniami spowodowanymi kwarantanną dopadł nas wszystkich. Właściciele firm, managerowie martwią się o przy...

Czytaj więcej

Jak zorganizować pracę zdalną Przedstawicieli Handlowych [szkolenie online]
Wielu managerów sprzedaży stanęło obecnie wobec wyzwania zorganizowania pracy zdalnej swoich podwładnych, handlowców, PH, prze...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie zespołem, to szkolenie, które kompleksowo i jak najbardziej praktycznie rozwija kompetencje niezbędne managerowi do profe...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie "Kierowanie Zespołem Pracowniczym" jest odpowiedzią na Twoje dzisiejsze potrzeby jako współczesnego managera zespołu pracow...

Czytaj więcej

LEADERSHIP (PRZYWÓDZTWO). Szkolenie managerskie
Leadership nie jest kolejnym kolejny modnym trendem w zarządzaniu, którego odbiorcą są managerowie. Przywództwo w organizacji ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM W SEGMENCIE B2B. Szkolenie dla kierowników sprzedaży
Zbudowanie zgranego i wysoko wydajnego zespołu sprzedażowego jest celem każdego managera sprzedaży. "Zarządzanie zespołem sprzedażowym. Szko...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

FEEDBACK (INFORMACJA ZWROTNA) W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

TECHNIKI MOTYWACJI POZAFINANSOWEJ
Zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone może tylko jednemu zagadnieniu, ale za to niezbędnemu każdemu, kto chce nazywać się menedżerem ...

Czytaj więcej

Trenerzy
Anna Ritter
"Początek wszelkich zmian zaczyna się od Ciebie". Od ponad 5 lat trener praktyk, z wykształcenia psycholog społeczny ze specjalizacją p...

Czytaj więcej

Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Katarzyna Pawłowska
Trener praktyk. Manager z ponad 28 letnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie obsługi klientów, zarządzania zespołami pracow...

Czytaj więcej

Artykuły
Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem? Pytanie z pozoru proste. Prawda? Jednak odpowiedź nie należy do łatwych i nieskomplikowanych. W dużym skró...

Czytaj więcej

EXPOSE SZEFA

Expose szefa jest bardzo ważnym i przydatnym narzędziem managerskim wykorzystywanym w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. Czym jest expo...

Czytaj więcej

PIERWSZE WRAŻENIE. Efekt Halo (efekt aureoli i efekt Golema)

Jak to możliwe, że wyrabiamy sobie opinię o nowo poznanej osobie w ciągu 30 sekund? Nawet jeżeli nie odezwała się do nas ani jednym słowe...

Czytaj więcej

Zasada Pareto w biznesie i nie tylko

Czy to możliwe, że obserwacje włoskiego ekonomisty i miłośnika kotów, następnie opracowane i opisane w latach 50-tych XX wieku prz...

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem czyli skupiajmy się na rezultatach, a nie na byciu zajętym

Czy ktoś z was stanął kiedyś przed problemem wypełniania raportera czasu pracy? Do tej pory tak naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym,...

Czytaj więcej

Jak udzielić pracownikowi informacji zwrotnej?

Informacja zwrotna (feedback) może być dla każdego managera zarządzającego zespołem pracowniczym bardzo istotnym narzędziem w kierowaniu ...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

System ocen pracowniczych - zmiany są koniecznie i nieuniknione

Od dawna część firm stosuje proces oceny pracowników. Część z nich świadomie udoskonala lub rozpoczyna proces udoskonalenia w miar...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Udane i praktyczne szkolenie z zarządzania zespołem sprzedażowym

Bardzo udaną premierę rynkową miał program szkolenia z zarządzania zespołami handlowymi (sprzedażowymi) przygotowany przez trenera i eksp...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -