Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach


Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zwykle obsadzie pracowników. Nie pora teraz myśleć o szkoleniach, kursach, podnoszeniu kwalifikacji, nauce i podobnych działaniach podnoszących konkurencyjność naszego biznesu.
Sezon ogórkowy zaczął się również dla trenerów, wykładowców i prelegentów, prowadzących szkolenia z logistyki, zarządzania logistycznego i łańcuchów dostaw. Sytuacja ta sprzyja spojrzeniu wstecz na minione lata i dokonaniu podsumowania spotkań z setkami osób zajmującymi się logistyką w polskich firmach. Nie ukrywam, że w trakcie szkoleń i wykładów lubię zadawać pytania uczestnikom szkoleń, namawiać do poszukiwania rozwiązań na własną rękę oraz skłaniać słuchaczy do dzielenia się swoim doświadczeniem, wiedzą praktyczną i umiejętnościami z pozostałymi uczestnikami szkolenia.

Są takie pytania i zagadnienia, na które od lat odpowiedzi uczestników spotkań logistycznych są bardzo podobne i to niezależnie od wielkości firmy, branży, w której działa, zasięgu działania, liczby dostawców i klientów oraz innych cech charakterystycznych firmy.

Na pytanie, czym Pan/Pani zajmuje się w firmie bardzo często pada odpowiedź: "...zajmuję się optymalizacją..." i tu pada nazwa funkcji lub obszaru, którym indagowana osoba zajmuje się w firmie. Termin optymalizacja, przeniesiony z matematyki na grunt logistyki, oznaczałby znalezienie minimum lub maksimum funkcji celu, np. minimalizację kosztu transportu lub kosztu braku zapasów, maksymalizację poziomu obsługi klienta lub wykorzystania przestrzeni magazynowej.

Czy w praktycznej działalności jesteśmy w stanie "zoptymalizować" logistykę w firmie?

Zagadnienie to sprowadza się do możliwości napisania takiej funkcji celu, która precyzyjnie i bez wyjątku uwzględnia wszystkie zmienne wpływające na kształtowanie się minimalizowanego lub maksymalizowanego zjawiska. Biorąc pod uwagę liczbę zmiennych jak i to, że każde zdarzenie gospodarcze (np. przyjęcie lub wydanie towaru z magazynu, złożenie zamówienia przez klienta itp.) powodowałoby konieczność poszukiwania nowego optimum funkcji, "optymalizacja" w sferze logistyki może funkcjonować wyłącznie w teorii.

W praktyce lepszym terminem jest "racjonalizacja", oznaczająca poszukiwanie najlepszego z możliwych rozwiązań przy istniejących ograniczeniach, ale nieobiecujący znalezienia rozwiązania optymalnego. Należy również zwrócić uwagę, że "optymalizując" wyłącznie wybrane obszary logistyki np. zarządzanie zapasami, koszty magazynowania lub koszty transportu nie można twierdzić, że "optymalizujemy" logistykę firmy, jako całość. Często fragmentaryzacja logistyki prowadzi do zjawiska suboptymalizacji, zwiększającego koszty funkcjonowania logistyki lub firmy, jako całości.

Prognozowanie sprzedaży i popytu

Uczestnicy spotkań często zwracają uwagę na nieprecyzyjne prognozy sprzedaży lub popytu, jakimi dysponują w swojej codziennej działalności. Przy okazji można usłyszeć opinie "...gdybyśmy dysponowali precyzyjniejszym narzędziem prognostycznym, mielibyśmy precyzyjne prognozy...". Czy rzeczywiście trafność prognozy zależy od narzędzia, jakim dysponuje prognostyk?

Prognozy gospodarcze, i nie tylko, z natury są obarczone błędem i należy je traktować wyłącznie, jako narzędzie wspomagające procesy decyzyjne w logistyce. Bezkrytyczne poleganie na prognozach i powoływanie się na nie np. w sytuacji nadmiaru lub niedoboru towaru w firmie jest bardzo częstym błędem popełnianym w bardzo wielu firmach. Bezpieczniej jest przyjąć założenie, że trafiona w stu procentach prognoza jest raczej dziełem przypadku niż wynikiem wyboru właściwego narzędzia i wprowadzenia właściwych danych do sporządzenia prognozy. Nie istnieje takie narzędzie prognostyczne (uwaga dotyczy również coraz szerzej stosowanych systemów MRP, DRP, ERP, CRM i innych), które jest w stanie całkowicie zastąpić człowieka - jego wiedzę, umiejętności, doświadczenie, znajomość rynku, kontakty z dostawcami i odbiorcami przy sporządzaniu prognoz, kalkulacji i analiz niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji w logistyce.

Koszty w logistyce

Poglądami, wygłaszanymi zaskakująco często w dyskusjach na temat kosztów, są między innymi następujące stwierdzenia: "...nie analizujemy kosztów magazynowania, gdyż nie płacimy za magazyn / mamy własny magazyn..." lub "...nie znamy kosztów transportu, gdyż koszty dostawy są wliczone w cenę towaru..." ewentualnie "...nie liczymy kosztów związanych z utrzymywaniem zapasów, gdyż towar musi być na magazynie bez względu na koszty".

Przytoczone tutaj poglądy są trudne do zmiany, gdyż często płyną z góry, od szefów, kierowników lub właścicieli firm. W tej sytuacji osoby, które powinny dostarczać kierownictwu informacji na temat kosztów logistyki czują się zwolnione z tego obowiązku. Można jedynie uczyć kalkulacji kosztów logistycznych, powtarzać i przypominać, że nie ma "transportu gratis", "bezpłatnego magazynu" lub "zerowych kosztów utrzymania zapasów".

Kwestiami budzącymi ożywioną dyskusję na spotkaniach z logistykami są rabaty, upusty i obniżki cen na towary i usługi oferowane przez dostawców. Zwykle zachęty ze strony dostawców obwarowane są koniecznością zwiększenia wolumenu zakupów, zwiększenia wielkości partii dostawy, natychmiastowego odbioru towaru lub podobnymi warunkami.

Na pytanie czy należy korzystać z tego typu ofert najczęściej pada odpowiedź twierdząca poparta argumentami "...bo to obniża nasze koszty...", "...taka okazja może się nie powtórzyć..." lub "...mamy możliwość zmagazynowania zwiększonych zakupów...". Nie ma jednej prawidłowej reakcji na oferty rabatów i upustów ze strony dostawców.

Każda oferta wymaga indywidualnego podejścia, kalkulacji oczekiwanych zysków i kosztów z przyjęcia lub odrzucenia oferty oraz umiejętności przedstawienia warunków, pod jakimi oferta mogłaby być przyjęta. Jak pokazuje wieloletnia praktyka, większość osób decydujących o przyjęciu lub odrzuceniu oferty nie kalkuluje zysków i kosztów, a polega jedynie na intuicji, która jak wykazuje rachunkowa weryfikacja, jest najczęściej błędna. Proste kalkulacje pozwalają na uniknięcie decyzji intuicyjnych i podjęcie racjonalnej decyzji logistycznej.

Argumentem, który wielokrotnie pada przeciwko możliwościom praktycznego wdrożenia prezentowanych na spotkaniach narzędzi, praktyk i doświadczeń logistycznych w firmie jest "...specyfika naszej firmy...". Specyfika firmy, czyli jej niepowtarzalne cechy, szczególne właściwości, sposób działania i inne parametry wyróżniające ją od innych podobnych podmiotów działających na rynku.

Narzucające się pytanie brzmi czy istnieją "specyficzne firmy" niepodlegające prawom rynku, w tym regułom i zasadom rządzącymi logistyką. Takie firmy kiedyś istniały, ale w zupełnie innym ustroju gospodarczym. W gospodarce rynkowej nie ma firm na tyle specyficznych, choć nie ma również bliźniaczo podobnych, aby nie można było twórczo dostosować wypracowanych od dziesięcioleci przez praktyków i teoretyków logistyki narzędzi logistycznych do podnoszenia skuteczności, efektywności i sprawności systemu logistycznego każdej firmy działającej na rynku.

 

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
BEER GAME (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw
Uczestnicy symulacji / gry, produkując, kupując i sprzedając piwo, wymieniają się niezbędnymi informacjami dla realizacji postawionego przed...

Czytaj więcej

INCOTERMS 2020
INCOTERMS 2020 zastąpił obowiązujące prawie dekadę reguły INCOTERMS 2010. Profesjonalny handel międzynarodowy nie może być realizowany bez z...

Czytaj więcej

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki
Koszty logistyki, w tym m.in. koszty magazynowania oraz koszty związane z utrzymaniem zapasów wpływają na wynik finansowy i bilans pr...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

MAGAZYN KONSYGNACYJNY (SKŁAD KONSYGNACYJNY). Zarządzanie, zalety i wady
Szkolenie "Magazyn konsygnacyjny (Skład Konsygnacyjny). Zarządzanie, zalety i wady" usystematyzuje wiedzę każdej osoby, która spotyka...

Czytaj więcej

PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW
Prawo transportowe dla logistyków i spedytorów, to szkolenie, które w bardzo praktyczny i przystępny sposób dost...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ (ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI)
W dzisiejszym rozwoju organizacji kluczowa jest identyfikacja "słabych ogniw" i przejście z myślenia subopytmalizacyjnego (działowego) na pr...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw
Supply chain management (SCM), to specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nie musimy nikogo przekonyw...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Aktualności
Prawo transportowe. Udane szkolenie

Prawo transportowe zwykliśmy traktować jako zbiór regulacji, przepisów i norm, którymi kierujemy się organizując, zw...

Czytaj więcej

INCOTERMS 2020 - warto być gotowym na zmiany

INCOTERMS 2020 przyniesie ważne zmiany dla wszystkich firm prowadzących handel międzynarodowy. Oznacza to również konieczność zapo...

Czytaj więcej

Praktyczne szkolenie z zarządzania i obrotu paletami

Zarządzanie i obrót paletami, czyli gospodarka paletami to tematyka szkolenia otwartego przeprowadzonego przez w Warszawie przez B...

Czytaj więcej

Gospodarka magazynowa szkolenie z praktykiem

Podniesieniu kompetencji potrzebnych do profesjonalnego zarządzania gospodarką magazynową było poświęcone szkolenie otwarte "Gospodarka m...

Czytaj więcej

Zarządzanie zapasami. Opinia o szkoleniu B&O NAVIGATOR

Zarządzanie zapasami, to element łańcucha dostaw, do którego nowoczesne przedsiębiorstwa przywiązują co raz większą uwagę. Wraz ze...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z logistyki magazynowej

W dniach 13 - 14 września odbyło się kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" prow...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna ze szkolenia gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa

W dniach 29 i 30 marca odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazyn...

Czytaj więcej

Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposó...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej