MODEL CRC W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 3)


Model CRC (Compliment, Recommend, Correct) jest jednym z modeli udzielania informacji zwrotnej, który skupia się na trzech elementach: pochwałach, rekomendacjach i korektach. Celem tego modelu jest dostarczenie konstruktywnej i efektywnej informacji zwrotnej, która pomoże poprawić efektywność pracy, a jednocześnie zwiększyć motywację i zadowolenie pracowników.

Struktura feedbacku (informacji zwrotnej) w modelu CRC

  1. Pierwszym elementem modelu CRC jest pochwała (Compliment). Polega ona na zwróceniu uwagi na pozytywne aspekty pracy pracownika, które przyczyniają się do osiągnięcia celów organizacyjnych. Pochwała może być motywująca i zwiększać poczucie satysfakcji z pracy, co może zwiększyć zaangażowanie pracowników.
  2. Drugim elementem modelu jest rekomendacja (Recommend). W tym przypadku informacja zwrotna skupia się na zidentyfikowaniu obszarów, w których pracownik może się poprawić i podanie wskazówek, jakie kroki należy podjąć, aby osiągnąć lepsze wyniki. Rekomendacja może pomóc pracownikowi zidentyfikować obszary wymagające ulepszenia i określić konkretne działania, które pozwolą na osiągnięcie celów.
  3. Trzecim elementem modelu jest korekta (Correct). W tym przypadku informacja zwrotna koncentruje się na poprawie błędów i usprawnieniu działań pracownika. Korekta może pomóc w eliminowaniu błędów i niedoskonałości w pracy, co prowadzi do poprawy jakości wykonywanych zadań.

Model CRC stanowi jedno z podejść w udzielaniu informacji zwrotnej, które może przyczynić się do poprawy efektywności pracy oraz zwiększenia motywacji i zadowolenia pracowników. Wymaga on uważnego rozważenia i umiejętności efektywnego stosowania poszczególnych elementów. Poprawne stosowanie tego modelu może przyczynić się do stworzenia konstruktywnej i pozytywnej atmosfery w pracy oraz przyczynić się do osiągnięcia celów organizacyjnych.

Jak udzielić feedbacku (informacji zwrotnej) w modelu CRC (przykłady)

Poniżej znajdziesz kilka przykładów sytuacji biznesowych, w których informacji zwrotnej udzielono z wykorzystaniem modelu CRC.

Przykład #1 udzielania informacji zwrotnej (feedbacku) w modelu CRC

Sytuacja: Po bardzo dobrze poprowadzonej prezentacji dla klientów manager zauważa, że podwładny jest świetnym prezenterem jednak zbyt mało angażującym odbiorców (klientów). Słabą stroną prezentacji było opracowanie źródeł danych.

Compliment: "Bardzo podoba mi się, jak dobrze zorganizowałeś swoją prezentację. Twoje umiejętności prezentacyjne są imponujące." Recommend: "Możesz jeszcze bardziej zaangażować publiczność, zadając pytania lub dając im przykłady z życia, aby pokazać, jak Twoje tematy dotyczą codziennego życia." Correct: "Jednak widziałem kilka błędów w Twoich źródłach. Proponuję Ci, aby przed następnym wystąpieniem dokładniej je przeczytać i sprawdzić ich wiarygodność."

Analiza: W powyższym przykładzie zastosowano trzy elementy modelu CRC: pochwałę, zalecenie i poprawkę. Pochwała była pierwsza, aby zacząć od pozytywnego punktu widzenia i wzmocnić dobre zachowanie. Zalecenie skupia się na tym, co można zrobić lepiej, a poprawka wskazuje na konkretne błędy i sugestie dotyczące ich poprawienia.
Model CRC jest skutecznym narzędziem do udzielania informacji zwrotnej, ponieważ pomaga zwrócić uwagę na pozytywne zachowanie, a jednocześnie sugeruje sposoby poprawy. To pomaga zachęcić ludzi do dalszego rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności.

Przykład #2 udzielania informacji zwrotnej (feedbacku) w modelu CRC

Sytuacja: Członek zespołu pracuje na projektem optymalizacji procesu produkcji. Jego przełożony chce docenić jego zaangażowanie i jednocześnie przekonać do przeprowadzenia dodatkowych badań oraz wyeliminować błędy w raportach.

Compliment: "Gratuluję Ci świetnej pracy nad tym projektem. Zauważyłem, że poświęciłeś dużo czasu na dokładne przemyślenie każdego szczegółu, co bardzo mi imponuje." Recommend: "Moim zdaniem, moglibyśmy jeszcze bardziej zoptymalizować proces produkcyjny, aby zwiększyć wydajność. Co powiesz na przeprowadzenie badania i zaproponowanie nowych rozwiązań?" Correct: "Jednakże, musimy jeszcze poprawić kilka drobiazgów, na przykład w ostatnim raporcie były drobne błędy, które powinniśmy skorygować."

Analiza: Analizując ten przykład, można zauważyć, że model CRC składa się z trzech elementów: pochwały (Compliment), sugestie (Recommend) i korekty (Correct). Pierwsza część jest pochwałą, która wskazuje na pozytywne aspekty pracy wykonanej przez osobę. Następnie, w drugiej części, sugeruje się możliwe sposoby na poprawę i rozwój. Wreszcie, w trzeciej części, podaje się konkretne błędy lub niedociągnięcia, aby osoba wiedziała, co poprawić w przyszłości. W ten sposób, model CRC zapewnia równowagę między pochwałą a konstruktywną krytyką, co może pomóc w budowaniu lepszych relacji i zwiększeniu efektywności w pracy.

Przykład #3 udzielania informacji zwrotnej (feedbacku) w modelu CRC

Sytuacja: Członek zespołu projektowego jest pracowity i kreatywny. Jego słabą stroną jest raportowanie postępu prac w projekcie.

Compliment: "Chciałbym podziękować za twoją pracę i zaangażowanie w ostatnim projekcie. Twoje wysiłki i pomysły pomogły nam zakończyć projekt sukcesem." Recommend: "Jednocześnie, zalecam, abyś bardziej skupił się na dokumentowaniu swoich działań w przyszłości. Byłoby to pomocne dla zespołu i ułatwiłoby nam śledzenie postępów w projekcie." Correct: "Przy okazji, poprawka - w ostatnim raporcie pomylono nazwiska dwóch klientów. Proszę to poprawić przed przekazaniem raportu zespołowi kierowniczemu."

Analiza: W tym przykładzie, w pierwszej części modelu CRC, został udzielony komplement, aby wyróżnić pozytywne aspekty pracy pracownika. Następnie, w drugiej części modelu CRC, została przekazana rekomendacja w celu poprawy pracy w przyszłości. W końcu, w trzeciej części modelu CRC, została zalecono korekta błędu, który musi być naprawiony. Cała informacja zwrotna jest konstruktywna i pomocna dla pracownika w ulepszaniu swojej pracy, jednocześnie umożliwiając mu zachowanie motywacji i dając poczucie, że jego praca jest ceniona.

Przykład #4 udzielania informacji zwrotnej (feedbacku) w modelu CRC

Sytuacja: Dobrze współpracujący z innymi członek zespołu ma kłopot z planowaniem zadań i stawianiem sobie celów, w swojej pracy zbytnio skupia się na mało istotnych szczegółach.

Compliment: "Bardzo podoba mi się sposób, w jaki zawsze jesteś gotowy pomóc innym." Recommend: "Możesz jeszcze bardziej poprawić swoją skuteczność, stawiając sobie wyraźniejsze cele i planując swoje zadania na każdy dzień." Correct: "Zauważyłem, że czasami zbytnio skupiasz się na szczegółach, co może prowadzić do opóźnień w projekcie. Może warto spróbować skoncentrować się na najważniejszych zadaniach i potem wrócić do szczegółów."

Analiza: Analizując ten przykład, można zauważyć, że model CRC składa się z trzech etapów: komplementu, zalecenia i korekty. Komplement to pierwszy etap, który polega na docenieniu pozytywnych aspektów czyjegoś zachowania lub pracy. W przykładzie powyżej komplement odnosi się do gotowości pomocy innym. Zalecenie to drugi etap i polega na zaproponowaniu sposobu na poprawienie pracy lub zachowania. W przykładzie powyżej zalecenie dotyczyło poprawy skuteczności poprzez wyraźniejsze cele i planowanie zadań. Korekta to trzeci etap i polega na wskazaniu błędów lub niedociągnięć w pracy lub zachowaniu. W przykładzie powyżej korekta dotyczyła skupienia się na szczegółach, co mogło prowadzić do opóźnień w projekcie.
Model CRC jest skuteczną metodą udzielania informacji zwrotnej, ponieważ pozwala na wskazanie pozytywnych aspektów pracy lub zachowania, a jednocześnie umożliwia wskazanie obszarów wymagających poprawy.

 

Podsumowanie

Model CRC to proste (i skuteczne) narzędzie służące do udzielania informacji zwrotnej, które składa się z trzech elementów: compliment (pozytywne wyrażenie uznania), recommend (sugestia co do sposobu poprawy lub zmiany), oraz correct (wskazanie na błędy lub niedociągnięcia). Model ten stosowany jest w celu zapewnienia kompleksowej informacji zwrotnej, która zawiera zarówno pozytywne elementy, jak i aspekty do poprawy. Osoby otrzymujące informację zwrotną w modelu CRC są w stanie zidentyfikować pozytywne aspekty swojego działania, a także wskazać na konkretne sposoby poprawy swojej pracy. Model ten pozwala na zachowanie konstruktywnej i pozytywnej atmosfery, co sprzyja motywacji i zwiększa efektywność pracy.


Zapraszamy do lektury artykułów poświęconych idei feedbacku i modelom informacji zwrotnej. Ich listę publikujemy poniżej. W mediach społecznościowych znajdziesz je pod wspólnym hashtagiem #FjakFeedback. Wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w udzielaniu feedback-u zapraszamy na szkolenie "Feedback (Informacja Zwrotna) w Zarządzaniu Zespołami".

Przeczytaj również pozostałe artykuły z serii modele informacji zwrotnej:

  1. Czym Jest Feedback? Jak Wykorzystać Modele Informacji Zwrotnej w Pracy?
  2. Model BOOST w Feedbacku. Modele Informacji Zwrotnej (Część 1)
  3. Model COIN w Feedbacku. Modele Informacji Zwrotnej (Część 2)

Autor: Eksperci i trenerzy B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa
Data publikacji 12.04.2023
Aktualizacja 12.04.2023

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
FEEDBACK (INFORMACJA ZWROTNA) W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI. Szkolenie dla managera
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie zespołem, to szkolenie, które kompleksowo i jak najbardziej praktycznie rozwija kompetencje niezbędne managerowi do profe...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie "Kierowanie Zespołem Pracowniczym" jest odpowiedzią na Twoje dzisiejsze potrzeby jako współczesnego managera zespołu pracow...

Czytaj więcej

LEADERSHIP (PRZYWÓDZTWO). Szkolenie managerskie
Leadership nie jest kolejnym kolejny modnym trendem w zarządzaniu, którego odbiorcą są managerowie. Przywództwo w organizacji ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM W SEGMENCIE B2B. Szkolenie dla kierowników sprzedaży
Zbudowanie zgranego i wysoko wydajnego zespołu sprzedażowego jest celem każdego managera sprzedaży. "Zarządzanie zespołem sprzedażowym. Szko...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

NARZĘDZIA COACHINGOWE. TECHNIKI COACHINGOWE. COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA. SZKOLENIE COACHINGOWE
Coachingowy styl zarządzania Twoim zespołem pracowniczym, jeżeli rozważasz jego zastosowanie, nie musi koniecznie wymagać ukończenia "szkoły...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

TECHNIKI MOTYWACJI POZAFINANSOWEJ
Zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone może tylko jednemu zagadnieniu, ale za to niezbędnemu każdemu, kto chce nazywać się menedżerem ...

Czytaj więcej

Trenerzy
Katarzyna Pawłowska
Trener praktyk. Manager z ponad 28 letnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie obsługi klientów, zarządzania zespołami pracow...

Czytaj więcej

Aktualności
MODEL COIN W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 2)

Model COIN (Context, Observation, Impact, Next Steps) jest podejściem do udzielania informacji zwrotnej (feedbacku), które pomaga ...

Czytaj więcej

MODEL BOOST W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 1)

Model BOOST to metoda udzielania informacji zwrotnej (feedbacku), która jest wykorzystywana w celu zwiększenia efektywności oraz s...

Czytaj więcej

CZYM JEST FEEDBACK? JAK WYKORZYSTAĆ MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ W PRACY?

Feedback (informacja zwrotna) to jedno z najważniejszych narzędzi, które może być wykorzystane w biznesie, aby poprawić wyniki pra...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z kierowania zespołem w Poznaniu

Kierowanie zespołem pracowniczym w złożonej i dynamicznej rzeczywistości gospodarczej staje się wyzwaniem dla managerów wszystkich...

Czytaj więcej

Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem? Pytanie z pozoru proste. Prawda? Jednak odpowiedź nie należy do łatwych i nieskomplikowanych. W dużym skró...

Czytaj więcej

EXPOSE SZEFA

Expose szefa jest bardzo ważnym i przydatnym narzędziem managerskim wykorzystywanym w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. Czym jest expo...

Czytaj więcej

PIERWSZE WRAŻENIE. Efekt Halo (efekt aureoli i efekt Golema)

Jak to możliwe, że wyrabiamy sobie opinię o nowo poznanej osobie w ciągu 30 sekund? Nawet jeżeli nie odezwała się do nas ani jednym słowe...

Czytaj więcej

Zasada Pareto w biznesie i nie tylko

Czy to możliwe, że obserwacje włoskiego ekonomisty i miłośnika kotów, następnie opracowane i opisane w latach 50-tych XX wieku prz...

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem czyli skupiajmy się na rezultatach, a nie na byciu zajętym

Czy ktoś z was stanął kiedyś przed problemem wypełniania raportera czasu pracy? Do tej pory tak naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym,...

Czytaj więcej

Jak udzielić pracownikowi informacji zwrotnej?

Informacja zwrotna (feedback) może być dla każdego managera zarządzającego zespołem pracowniczym bardzo istotnym narzędziem w kierowaniu ...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

System ocen pracowniczych - zmiany są koniecznie i nieuniknione

Od dawna część firm stosuje proces oceny pracowników. Część z nich świadomie udoskonala lub rozpoczyna proces udoskonalenia w miar...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Udane i praktyczne szkolenie z zarządzania zespołem sprzedażowym

Bardzo udaną premierę rynkową miał program szkolenia z zarządzania zespołami handlowymi (sprzedażowymi) przygotowany przez trenera i eksp...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej