MODEL BOOST W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 1)


Model BOOST to metoda udzielania informacji zwrotnej (feedbacku), która jest wykorzystywana w celu zwiększenia efektywności oraz skuteczności procesu uczenia się i rozwoju zawodowego. BOOST to skrót od pięciu elementów, które są kluczowe w procesie udzielania informacji zwrotnej.

Elementy modelu BOOST

  1. Balanced: Oznacza to, że informacja zwrotna powinna być zrównoważona. Powinna ona zawierać zarówno informacje o mocnych stronach, jak i słabościach danej osoby, aby ta mogła rozwijać swoje umiejętności w sposób zrównoważony.
  2. Observed: Informacja zwrotna powinna być oparta na faktach, a nie na przypuszczeniach lub domysłach. Ważne jest, aby opierać się na konkretnych przykładach i obserwacjach, które zostały dokonane.
  3. Objective: Informacja zwrotna powinna być obiektywna. Oznacza to, że powinna być wolna od uprzedzeń i ocen wartościujących. Powinna skupiać się na konkretnych zachowaniach i osiągnięciach, a nie na ogólnych ocenach osoby.
  4. Specific: Informacja zwrotna powinna być konkretna i szczegółowa. Powinna skupiać się na określonych zachowaniach, a nie na ogólnych sugestiach. Powinna być jasna i łatwa do zrozumienia.
  5. Timely: Informacja zwrotna powinna być udzielana w odpowiednim czasie, czyli jak najszybciej po zaobserwowaniu danego zachowania. Dzięki temu osoba będzie mogła w czasie zareagować na informacje i podjąć działania, które przyczynią się do jej rozwoju.

Model BOOST stanowi praktyczny sposób udzielania informacji zwrotnej, który pozwala na zwiększenie skuteczności procesu uczenia się i rozwoju zawodowego. Poprzez zastosowanie pięciu kluczowych elementów, czyli zrównoważenia, opierania się na faktach, obiektywności, konkretnej i szczegółowej informacji oraz odpowiednim czasie, można dostarczyć osobie wartościowe narzędzie do jej rozwoju.

Informacja zwrotna (feedback) w modelu BOOST (przykłady)

Poniżej przedstawiamy cztery przykłady informacji zwrotnej udzielonej w modelu BOOST.

Feedback w modelu BOOST - przykład 1

Sytuacja: Pracownik opóźnia zadania, które wykonuje w projekcie, co wpływa na terminowość realizacji całego projektu.

(Balanced) Chciałbym, żebyś wiedziała, że zauważyłem Twoje wysiłki i zaangażowanie w ostatnim projekcie. Widzę, że poświęcasz dużo czasu na wykonanie swoich zadań i doceniam to. (Observed) Zauważyłem też, że w ostatnim czasie zdarzyło Ci się kilka razy przekładać terminy swoich zadań. Chciałbym porozmawiać z Tobą na ten temat, ponieważ terminy są bardzo ważne dla całego zespołu. (Objective) Twoje zadania są bardzo ważne dla całego projektu, a niektóre z nich są kluczowe dla osiągnięcia naszych celów. Chcę, żebyś wiedziała, że oczekuję od Ciebie, że będziesz wykonywała swoje zadania na czas i zgodnie z naszymi wymaganiami. (Specific) Konkretny przykład tego, co chcę Ci powiedzieć, to Twoje opóźnienie w dostarczeniu raportu finansowego z ubiegłego miesiąca. Zauważyłem, że zrobiłaś to z opóźnieniem o 3 dni i jest to dla naszego zespołu poważny problem. (Timely) Chcę porozmawiać z Tobą o tym jak najszybciej, żebyśmy mogli znaleźć rozwiązanie tego problemu i poprawić nasze wyniki. Proponuję, żebyśmy spotkali się jutro rano o godzinie 9:00 w moim biurze.

Analiza: Analizując ten przykład, można zauważyć, że informacja zwrotna została udzielona zgodnie z modelem BOOST. Po pierwsze, jest ona zbalansowana, ponieważ zawiera pozytywne elementy (docenienie zaangażowania) oraz krytyczną uwagę (przekładanie terminów). Po drugie, jest obserwowalna, ponieważ odnosi się do konkretnej sytuacji związanej z opóźnieniem raportu finansowego. Po trzecie, jest obiektywna, ponieważ odwołuje się do oczekiwań i wymagań wobec całego zespołu, a nie tylko jednej osoby. Po czwarte, jest konkretna, ponieważ odnosi się do konkretnego zadania i okoliczności związanych z opóźnieniem. Na koniec, jest aktualna i czasowa, ponieważ sugestia spotkania jest natychmiastowa i ma na celu znalezienie rozwiązania problemu.

Feedback w modelu BOOST - przykład 2

Sytuacja: Pracownik ma kłopoty z poprawną komunikacją z pozostałymi członkami zespołu.

(Balanced) Chciałbym zacząć od tego, co zrobiłeś dobrze. Twoje podejście do pracy w grupie było bardzo pozytywne i pomocne dla reszty zespołu. Jednakże, zauważyłem też pewne kwestie, które mogłyby zostać poprawione. (Observed) Zauważyłem też, że nie zawsze uważnie słuchasz swoich kolegów z zespołu i czasami przerywasz im w trakcie dyskusji. (Objective) To może prowadzić do nieporozumień i problemów w pracy zespołowej. (Specific) Możesz spróbować poprawić swoje umiejętności słuchania, na przykład zwracać uwagę na mimikę i gesty innych osób, aby lepiej zrozumieć ich perspektywę. (Timely) Chciałbym, abyś spróbował poprawić swoje umiejętności słuchania już teraz, ponieważ praca w zespole wymaga dobrego porozumiewania się i zrozumienia perspektywy innych osób.

Analiza: W tym przykładzie informacja zwrotna została udzielona zgodnie z modelem BOOST. Na początku udzielono pozytywnej informacji zwrotnej, która uwydatniła pozytywne zachowanie pracownika, aby wzmocnić jego motywację i zaangażowanie. Następnie udzielono informacji zwrotnej dotyczącej negatywnych zachowań, takich jak przerywanie innym podczas dyskusji. Komentarz ten został sformułowany w sposób obiektywny, unikając ocen i opierając się na faktach. Ponadto, konkretny opis zachowania pozwolił na jasne zrozumienie, jak pracownik mógłby poprawić swoje umiejętności. W końcu, informacja zwrotna została udzielona w odpowiednim czasie, tak aby pracownik miał czas na wprowadzenie poprawek i uniknięcie powtarzania błędów w przyszłości.

Feedback w modelu BOOST - przykład 3

Sytuacja: Uczestnik projektu ma problemy z zarządzaniem czasem i delegowaniem zadań.

(Balanced) W twojej pracy jest wiele mocnych stron, takich jak skrupulatność i dokładność. Jednak wciąż istnieją obszary, które można poprawić, takie jak organizacja czasu i skuteczne delegowanie zadań. (Observed) W ciągu ostatnich kilku tygodni zauważyłem, że często odkładasz ważne zadania na później, co może powodować opóźnienia w naszych projektach. (Objective) Jako członek zespołu, twoja rola polega na zapewnieniu, że projekty zostaną zakończone z powodzeniem w określonych terminach. Musimy działać efektywniej, aby osiągnąć nasze cele. (Specific) Proponuję, abyśmy razem zidentyfikowali, które zadania są najważniejsze i ustalili, jakie kroki należy podjąć, aby je zrealizować. (Timely) Chciałbym, abyśmy podjęli działania w ciągu najbliższych kilku dni, aby uniknąć opóźnień w naszych projektach.

Analiza: Ten przykład jest wyważony i pozytywny, a jednocześnie wyraża konkretne obszary do poprawy, takie jak organizacja czasu i delegowanie zadań. Feedback jest również konkretny i dostarczany na czas, co umożliwia osobie odbierającej feedback działania w celu poprawy swojego zachowania i osiągnięcia celów zespołu. Wreszcie, feedback jest zawsze oparty na obserwacjach i jest skoncentrowany na osiągnięciu celów biznesowych.

Feedback w modelu BOOST - przykład 4

Sytuacja: Manager projektu ma skłonność do autorytatywnego zarządzania projektem. Nie zwraca wystarczającej uwagi na zdanie członków zespołu projektowego.

(Balanced) Zauważyłem, że w twojej pracy zespołowej często przejmujesz kontrolę nad projektem i nie dajesz innym członkom zespołu szansy na wyrażenie swojego zdania. Z drugiej strony, doceniam Twoje zaangażowanie w projekcie i sposób, w jaki pilnujesz, aby zadania były wykonane na czas. (Observed) Podczas ostatniego spotkania zespołu zauważyłem, że często przerywasz innym członkom zespołu i nie dajesz im szansy na wyrażenie swojego zdania. (Objective) Twoja skłonność do przejmowania kontroli nad projektem wpłynęła na efektywność pracy zespołu. Wprowadzając równowagę w kierowaniu projektem i dając szansę innym członkom zespołu na wyrażenie swojego zdania, możesz pomóc w poprawie efektywności pracy całego zespołu. (Specific) Proponuję, aby na następnym spotkaniu zespołu przedyskutować plany projektu i omówić kroki, które należy podjąć, aby zapewnić, że każdy członek zespołu ma szansę na wyrażenie swojego zdania. (Timely) Proponuję, abyśmy porozmawiali o tym na naszym najbliższym spotkaniu zespołu, abyśmy mogli szybko podjąć działania w celu poprawy naszej wspólnej pracy.

Analiza: Analiza tego przykładu pokazuje, że model BOOST może być skutecznym narzędziem do udzielania informacji zwrotnej, ponieważ uwzględnia ważne elementy, takie jak zrównoważenie, obserwowalność, obiektywność, konkretność i czasowość. Model ten pomaga w skupieniu się na konkretnych zachowaniach, które można zmienić, a nie na osobie, co może pomóc w budowaniu trwałych relacji z innymi ludźmi. Dodatkowo, opieranie się na obserwacjach i faktach, a nie na subiektywnych opiniach, może pomóc w uniknięciu niepotrzebnego konfliktu i pomóc w rozwoju skutecznej komunikacji w zespole.

 

Podsumowanie

Udzielanie informacji zwrotnej jest ważnym elementem w procesie rozwoju osobistego i zawodowego. Jednakże, często okazuje się, że mimo dobrych intencji i chęci udzielenia pomocy, sposób przekazywania informacji nie jest wystarczająco skuteczny, co może doprowadzić do dezorientacji i poczucia niesprawiedliwości. W takich sytuacjach, warto sięgnąć po model BOOST, który pozwala na udzielanie informacji zwrotnej w sposób konstruktywny i efektywny.

Zapraszamy do lektury artykułów poświęconych idei feedbacku i modelom informacji zwrotnej. Ich listę publikujemy poniżej. W mediach społecznościowych znajdziesz je pod wspólnym hashtagiem #FjakFeedback. Wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w udzielaniu feedback-u zapraszamy na szkolenie "Feedback (Informacja Zwrotna) w Zarządzaniu Zespołami".

Przeczytaj również pozostałe artykuły z serii modele informacji zwrotnej

1. Czym Jest Feedback? Jak Wykorzystać Modele Informacji Zwrotnej w Pracy?

2. Model COIN w Feedbacku. Modele Informacji Zwrotnej (Część 2)

3. Model CRC w Feedbacku. Modele Informacji Zwrotnej (Część 3)

Autor: Eksperci i trenerzy B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa

Data publikacji 05.04.2023
Aktualizacja 12.04.2023

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
FEEDBACK (INFORMACJA ZWROTNA) W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie zespołem, to szkolenie, które kompleksowo i jak najbardziej praktycznie rozwija kompetencje niezbędne managerowi do profe...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie "Kierowanie Zespołem Pracowniczym" jest odpowiedzią na Twoje dzisiejsze potrzeby jako współczesnego managera zespołu pracow...

Czytaj więcej

LEADERSHIP (PRZYWÓDZTWO). Szkolenie managerskie
Leadership nie jest kolejnym kolejny modnym trendem w zarządzaniu, którego odbiorcą są managerowie. Przywództwo w organizacji ...

Czytaj więcej

Jak manager powinien radzić sobie ze stresem własnym i pracowników? [szkolenie online]
Stres związany z epidemią i ograniczeniami spowodowanymi kwarantanną dopadł nas wszystkich. Właściciele firm, managerowie martwią się o przy...

Czytaj więcej

Jak zorganizować pracę zdalną Przedstawicieli Handlowych [szkolenie online]
Wielu managerów sprzedaży stanęło obecnie wobec wyzwania zorganizowania pracy zdalnej swoich podwładnych, handlowców, PH, prze...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM W SEGMENCIE B2B. Szkolenie dla kierowników sprzedaży
Zbudowanie zgranego i wysoko wydajnego zespołu sprzedażowego jest celem każdego managera sprzedaży. "Zarządzanie zespołem sprzedażowym. Szko...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

NARZĘDZIA COACHINGOWE. TECHNIKI COACHINGOWE. COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA. SZKOLENIE COACHINGOWE
Coachingowy styl zarządzania Twoim zespołem pracowniczym, jeżeli rozważasz jego zastosowanie, nie musi koniecznie wymagać ukończenia "szkoły...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

TECHNIKI MOTYWACJI POZAFINANSOWEJ
Zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone może tylko jednemu zagadnieniu, ale za to niezbędnemu każdemu, kto chce nazywać się menedżerem ...

Czytaj więcej

Trenerzy
Anna Ritter
"Początek wszelkich zmian zaczyna się od Ciebie". Od ponad 5 lat trener praktyk, z wykształcenia psycholog społeczny ze specjalizacją p...

Czytaj więcej

Katarzyna Pawłowska
Trener praktyk. Manager z ponad 28 letnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie obsługi klientów, zarządzania zespołami pracow...

Czytaj więcej

Aktualności
MODEL COIN W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 2)

Model COIN (Context, Observation, Impact, Next Steps) jest podejściem do udzielania informacji zwrotnej (feedbacku), które pomaga ...

Czytaj więcej

CZYM JEST FEEDBACK? JAK WYKORZYSTAĆ MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ W PRACY?

Feedback (informacja zwrotna) to jedno z najważniejszych narzędzi, które może być wykorzystane w biznesie, aby poprawić wyniki pra...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z kierowania zespołem w Poznaniu

Kierowanie zespołem pracowniczym w złożonej i dynamicznej rzeczywistości gospodarczej staje się wyzwaniem dla managerów wszystkich...

Czytaj więcej

Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem? Pytanie z pozoru proste. Prawda? Jednak odpowiedź nie należy do łatwych i nieskomplikowanych. W dużym skró...

Czytaj więcej

EXPOSE SZEFA

Expose szefa jest bardzo ważnym i przydatnym narzędziem managerskim wykorzystywanym w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. Czym jest expo...

Czytaj więcej

PIERWSZE WRAŻENIE. Efekt Halo (efekt aureoli i efekt Golema)

Jak to możliwe, że wyrabiamy sobie opinię o nowo poznanej osobie w ciągu 30 sekund? Nawet jeżeli nie odezwała się do nas ani jednym słowe...

Czytaj więcej

Zasada Pareto w biznesie i nie tylko

Czy to możliwe, że obserwacje włoskiego ekonomisty i miłośnika kotów, następnie opracowane i opisane w latach 50-tych XX wieku prz...

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem czyli skupiajmy się na rezultatach, a nie na byciu zajętym

Czy ktoś z was stanął kiedyś przed problemem wypełniania raportera czasu pracy? Do tej pory tak naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym,...

Czytaj więcej

Jak udzielić pracownikowi informacji zwrotnej?

Informacja zwrotna (feedback) może być dla każdego managera zarządzającego zespołem pracowniczym bardzo istotnym narzędziem w kierowaniu ...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

System ocen pracowniczych - zmiany są koniecznie i nieuniknione

Od dawna część firm stosuje proces oceny pracowników. Część z nich świadomie udoskonala lub rozpoczyna proces udoskonalenia w miar...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Udane i praktyczne szkolenie z zarządzania zespołem sprzedażowym

Bardzo udaną premierę rynkową miał program szkolenia z zarządzania zespołami handlowymi (sprzedażowymi) przygotowany przez trenera i eksp...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej