Konkurs rozstrzygnięty!


Przypomnijmy pytanie konkursowe:

Co decyduje o wyborze dostawcy szkoleń? Marka, Cena czy trener? Jak znaleść wspólny mianownik?

Po długiej dyskusji jury konkursu dokonało wyboru laureata oraz przyznało wyróżnienia.
Uznana za najbardziej wartościową, jest wypowiedź Pana Patryka Podwyszyńskiego z Dobrej koło Szczecina.

Pan Patryk otrzymuje nagrodę w postaci wybranego przez siebie szkolenia z oferty B&O Navigator.

Poniżej wypowiedź laureata głównej nagrody -


"Przyznam, ze nie jest łatwo jednoznacznie opowiedzieć się po stronie jednego argumentu.

Wydaje mi się, ze najistotniejszym czynnikiem przy wyborze szkolenia jest doświadczenie trenera, który owe szkolenie będzie prowadził. To trener jest w największym stopniu odpowiedzialny za przekazanie nam informacji, które pozwolą nam zrozumieć omawiane zagadnienie.

Bez zrozumienia zagadnień szkoleniowych nawet najdroższe szkolenie może być w efekcie końcowym nic nie warte patrząc przez pryzmat uczestnictwa. Drugie miejsce zajmuje cena, gdyż to ona dla części potencjalnych odbiorców stanowi pewnego rodzaju zaporę. W przypadku, gdy koszt szkolenia pokrywany jest przez pracodawcę czynnik ten mam mniejsze znaczenie dla samego zainteresowanego szkoleniem, gdyż nie odczuje on straty związanej
z potrzebą opłacenia szkolenia. W sytuacji, gdy uczestnik sam musi ponieść koszt, kryterium cenowe jest dużo ważniejsze. Jeżeli chodzi o markę, to odgrywa ona rolę w przypadku powracających uczestników i tutaj w zależności od poziomu pozostałych kryteriów, może mieć większe lub mniejsze znaczenie. Podsumowując, cała odpowiedzialność za szkolenia spad Ana trenerów, którzy swoim doświadczeniem mogą przyciągnąć potencjalnych klientów, a prawidłowym przygotowaniem i wysokim poziomem merytorycznym omawianych zagadnień mogą sprawić, że uczestnicy staną się użytkownikami powracającymi."


Wyróżnienie specjalne oraz drugą nagrodę jaka jest kupon rabatowy o wartości 100 zł na wybrane szkolenie,

oraz nagroda książkowa, otrzymuje Pan Leszek Kajut z Sopotu.


Oto wypowiedź Pana Leszka:


"Marka, cena czy trener? Często decyduje rachunek czysto ekonomiczny. Cena niejednokrotnie stanowi o wyborze dostawcy szkoleń. Szczególnie w czasie tzw. kryzysu może to być niezwykle istotny argument. Dla niemałej liczby klientów, finansowy aspekt szkolenia może zdecydować o jego wyborze.

Niemałe znaczenie ma też osoba trenera. Nie zdecydujemy się na współpracę z trenerem, który zawiódł nas wcześniej, lub o metodach pracy, którego krążą nienajlepsze opinie. Tym samym rezygnujemy z usług dostawcy szkolenia.

Co do marki, to tu zaryzykowałbym stwierdzenie, iż nie odgrywa ona, aż tak istotnej roli. Rzecz jasna, nie pozostaje bez wpływu na decyzję o wyborze firmy organizującej szkolenie. Oczywistym jest, iż łatwiej zdecydować się na dostawcę , którego znamy, i z którym współpraca układała nam się wcześniej bardzo dobrze. Nie zapominajmy jednak, jaki wpływ na markę ma trener. Zdarza się, iż to nazwisko trenera (jego dorobek zawodowy, metody pracy, osobowość, marka) określa markę dostawcy. Bez wątpienia, jest ono jednym z czynników stanowiących o jej sile.

Co może zatem stanowić tutaj wspólny mianownik? Temat szkolenia. Oczywiście w atrakcyjnej cenie i z ciekawym trenerem. Niejednokrotnie zdarza się, iż oferta szkoleniowa nie uwzględnia profilu firmy, do której jest skierowana. Upraszczając: dostawca nie odpowiada na potrzeby klienta, lub nietrafnie je odczytuje. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta, powinno stanowić tu jeden z kluczowych elementów. Wydaje się to proste. Można jednak odnieść wrażenie, iż wielu dostawców dokonuje niewłaściwej analizy potrzeb szkoleniowych swoich klientów. Nie znając ich, wysyłają oferty „na chybił trafił” (licząc, że ktoś złapie przynętę), lub też podkreślają wszelkie tzw. atrakcje okołoszkolenieowe (też oczywiście istotne), z mniejszą uwagą traktując merytoryczną część oferty.

Podsumowując, każdy z czynników wpływa na to kogo i dlaczego wybieramy. Osoba trenera nie pozostaje bez wpływu na cenę i markę. Jednak wspólnym mianownikiem spinającym te trzy elementy jest zawartość merytoryczna szkolenia. Tematyka, odpowiedni trener i cena adekwatna do oferty, to czynniki, które mają decydujący wpływ na wybór dostawcy. Muszą się wzajemnie uzupełniać i ze sobą współgrać."

 

Pozostałe wyróżnienia oraz nagrody w postaci kuponów rabatowych o wartości 100zł otrzymują:


Pani Agnieszka Wawrzyniak - zobacz wypowiedź

Pani Monika Maj - zobacz wypowiedź

Pani Anna Byrska - zobacz wypowiedź

Pani Małgorzata Szłyk - zobacz wypowiedź

Pani Katarzyna Rej - zobacz wypowiedź

Pani Monika Tańska - zobacz wypowiedź

Pan Karol Krzyczkowski - zobacz wypowiedź

Pani Wioletta Bleja - zobacz wypowiedź

Pani Grażyna Sawicka - zobacz wypowiedź

 


Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz gratulujemy wygranych zwycięzcom.
Zachęcamy również do odwiedzania naszych stron

 

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły