Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym


Kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowego pomiaru bieżącej działalności organizacji i jej wyników (Performance Management). Istota KPI polega na wybraniu najważniejszych wskaźników, tak aby skonkretyzować i uprościć podejmowanie decyzji zwracając na strategicznie najważniejsze obszary organizacji. Innymi słowy nie chodzi o to żeby mierzyć i kontrolował wszystko, ale to co potwierdza zgodność wysiłków firmy z jej kierunkiem strategicznym. Wybór KPI odbywa sie na etapie okreslania kluczowych obszarów i celów strategicznych firmy i jest zabiegiem znacznie ułatwiajacym zarządzanie. W organizacjach osoby odpowiedzialne za przygotowanie systemu oceny wyników często wpadają w pułapki nadmiaru informacji - identyfikują wszystkie działania, które łatwo jest zdobyć, a w kolejnym kroku zbierają i kontrolują wszystkie dane dotyczące tych działań, a które łatwo zmierzyć. Sens pomiaru wyników organizacji sprowadza się do kilku prostych stwierdzeń : nie możesz zarządzać tym czego nie zmierzysz - to co będzie zmierzone - będzie zrobione.

Key Performance Indicators, to coś więcej niż miary do których jesteśmy przyzwyczajeni odnoszące się do elementó , które łatwo jest zmierzyć podając ich udział, ilość, częstotliwość itp. Istnieją obszary trudno mierzalne, takie jak kultura organizacyjna, jakość relacji z klientami, potencjał do współpracy, które nie łatwo jest zmierzyć w sposób policzalny. Te obszary można ujać jako KPI w postaci ilosci działań, które odnoszą się do wartości niematerialnych . Tak jak jakość restauracji możemy oceniać na podstawie takich elementów jak jakość jedzenia, kultura obsługi, czy czystość lub atmosfera. W pełni nie można ich zmierzyć – ale można je ocenić uzywając dowolnej skali. Wyznaczenie takich wskaźników to zabieg bardzo istotny z punktu widzenia wykorzytania zrównoważonej karty wyników oraz jej perspektyw określania celów - szczególnie w obszarze perspektywy rozwoju.

W dzisiejszych koncepcjach zarządzania organizacją mówi sie, że możemy zmierzyć wszystko, nie wszystko bardzo precyzyjnie, ale w taki sposób aby się orientować i mieć więcej informacji dotyczących parametrów pracy danego obszaru organizacji. Dlatego KPI należy traktować bardziej jako „wskaźniki”, niż jako konkretne miary. Pozwalają na ocenę sytuacji, ale nie służą jej dokładnemu pomiarowi. KPI wskazują na poziom osiąganych wyników, a nie mierzą działalności – Key Performance Indicators są narzędziem bardziej ogólnym wskazującym na pewne okoliczności lub fakty, ale nie mierzącym ich przekrojowo. Żeby to zrozumieć można posłużyć się pomiarem IQ, lub satysfakcji klienta – możemy określić ich poziom , ale nie możemy ich dokładnie zmierzyć.

Przy określaniu KPI powinny być bardzo jasno powiązane ze strategią firmy i odnosić się do jej kluczowych obszarów. Dlatego trzeba przygotować się do ich określenia tworząc tzw. mapę strategiczną organizacji. Głównym celem określania KPI jest pokazanie pracownikom co w realizacji strategii jest najważniejsze i pomoc w zrozumieniu tych obszarów. Zaangażowanie firmy w korzystanie z KPI, to również zaangażowanie w ich tworzenie. Przygotowanie warsztatów służących tworzeniu mapy strategicznej firmy oraz określaniu KPI dla tych obszarów, to jeden z elementów służący rozwojowi i uczeniu się organizacji, a przede wszystkim ukierunkowaniu jej wysiłków w walce o wyniki.

Firmy, które właściwie wykorzystują Key Performance Indicators rozumieją, że wskaźniki są wykorzystywane do uczenia się i rozwoju organizacji oraz przedstawiania kierunku strategicznego firmy w sposób bardziej zrozumiały, a przede wszystkim wykorzystywania wskaźników do usprawniania pracy i korygowania działań operacyjnych.

Autor:

Tomasz Krzemiński

Udostępnij

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
ANALIZA BIZNESOWA. Szkolenie dla managerów w oparciu o zasady BABOK (Business Analysis Body of Knowledge)
W czasie szkolenia "Analiza biznesowa. Szkolenie dla managerów w oparciu o zasady BABOK" przedstawione zostaną założenia i "wsp&oacut...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE DECYZYJNE. Metody podejmowania decyzji menedżerskich i biznesowych
Celem niniejszego szkolenia to pokazanie i opisywanie poszczególnych etapów tego procesu oraz uświadamianie słuchacza odnośnie...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE EKSPORTEM. Strategie i najlepsze praktyki
Zarządzanie eksportem, to szkolenie, które umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji eksportu w fi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
W dzisiejszym rozwoju organizacji kluczowa jest identyfikacja "słabych ogniw" i przejście z myślenia subopytmalizacyjnego (działowego) na pr...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. Warsztat Najlepszych Praktyk
Szkolenie "Zarządzanie Projektem. Warsztat Najlepszych Praktyk" to solidna porcja konkretnej wiedzy, jak zmierzyć się z projektem. Program s...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (MBO - Management by Objectives)
Zarządzanie Przez Cele - (ang. MBO - Management by Objectives) jest jedną z metod kierowania przedsiębiorstwem i pracownikami. Manager wykor...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA I FIRMY
Podczas szkolenia zdefiniujemy pojęcia wartości dla klienta i dla firmy oraz rozważymy konotacje wynikające z tych definicji dla każdego z n...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW (Supply Chain Management)
Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchami dostaw. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich men...

Czytaj więcej

Trenerzy
Mauricio Vargas Tapias
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Paweł Wojciechowski
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania, techn...

Czytaj więcej

Aktualności