Jak zwiększyć wydajnośc pracowników?


Każdy menedżer chce mieć wpływ na efektywność pracy swoich podwładnych. Powinien posiadać wiedzę i narzędzia pozwalające mu określić i zmierzyć wydajność poszczególnych pracowników a poprzez właściwe zarządzanie zwiększać efektywność (wydajność) ich pracy.

Zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone zarządzaniu poprzez efekty, czyli metodom zwiększania wydajności pracy.

ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW. Jak zwiększyć wydajność pracy

(29 - 30 czerwca)

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia profesjonalnej analizy działań na poszczególnych stanowiskach, określeniu oczekiwanych rezultatów pracy poszczególnych osób oraz działów, ustaleniu standardów i przypisaniu mierników sukcesu

Dzięki udziałowi w szkoleniu, każdy z uczestników:

  • będzie umiał określić rolę poszczególnych pracowników w realizacji celu biznesowego firmy,
  • będzie znał metodologię zarządzania przez efekty,
  • pozna mierniki efektywności i będzie umiał je zastosować,
  • zrozumie różnorodność przyczyn niskiej efektywności,
  • będzie umiał podjąć właściwe działania zwiększające efektywność pracownika,
  • dowie się jakie korzyści odniesie pracownik, menedżer i organizacja z wdrożenia zarządzania efektywnością.

Główne korzyści ze szkolenia:

  • dokładna analiza wszelkich barier utrudniających pracownikom uzyskiwanie i przekraczanie zakładanego poziomu wydajności,
  • optymalne wykorzystanie potencjału pracowników,
  • wymierne zwiększenie ich efektywności,
  • możliwość weryfikacji, oceny efektów podejmowanych działań.

Grupa docelowa:

Szkolenie rekomendujemy menedżerom i specjalistom działów personalnych pracujących bezpośrednio z zespołem.W wypadku małych średnich przedsiębiorstw handlowych na szkolenie zapraszamy właścicieli i członków zarządu.

zobacz program szkolenia

Skontaktuj się również z naszym działem szkoleń otwartych

Aneta Paszkowska - tel. 022 877 38 43 email:aneta.p@bonavigator.pl

Monika Siennicka - tel. 022 877 38 44 email:monika.s@bonavigator.pl

 

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły