Jak zapewnić ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapasów?


 Szkolenie Zarządzanie Zapasami. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów. Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapasów. Zrealizowanie tego celu wymaga przynajmniej trzech podstawowych rzeczy: wiedzy ekonomicznej o funkcjonowaniu zapasów, umiejętności i odpowiednich narzędzi (analizy, wskaźniki) oraz ... doświadczenia. Warto wspomnieć także o trenerze prowadzącym to szkolenie, Pan dr Bogdan Kroker to menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw. Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia 

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły