Jak sprzedać usługę?


Szkolenie - techniki sprzedaży usługSektor usług rządzi się swoimi prawami. Migracje klientów nie są częstym zjawiskiem ze względu na lęk przed zmianą dostawcy. W ramach projektu Dofinansowane Szkolenia Otwarte zorganizowane szkolenie Techniki Sprzedaży Usług miało na celu przygotowanie uczestników do przełamania u klienta tej bariery i zachęcenia go do skorzystania ze swoich usług. Trener-praktyk Pani Dorota Dańczak-Król zaprezentowała sprawdzone i skuteczne techniki rozmowy z klientem oraz perswazji dnia 14.03.2012 roku w Warszawie otrzymując ocenę 4,94 w skali 1-5.

„Szkolenie prowadzone w przyjemnej atmosferze.”
„Pani trener prowadziła zajęcia w sposób merytoryczny i ciekawy.”
„Bardzo dobrze przygotowany trener.”
„Przekazane wiadomości podczas szkolenia były przekazane w prosty, zrozumiały sposób.”
„Konkretnie, rzeczowo i na temat.”
„Bardzo istotne było czerpanie wiedzy z doświadczenia trenera”
„Szybkie przekazanie informacji.”

Szkolenie poruszało także problematykę negocjacji oraz radzenia sobie z obiekcjami cenowymi. Co zostało docenione przez uczestników jako sposób czerpania pozytywów ze swoich wad i wykorzystywania ich w kontaktach z klientem.

Zapraszamy na następną edycję, która będzie miała miejsce we Wrocławiu dnia 27.04.2012 - Zobacz program

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły