Jak pozyskać klientów?


Jak pozyskać klientów dla swojej firmy? Wiedzę i umiejętności pozwalające zdobyć i utrzymać nowych klientów nabywali uczestnicy szkolenia otwartego "Pozyskiwanie Klientów (Prospecting). Szkolenie Handlowe" zorganizowanego przez B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa w dniu 17 kwietnia 2015 roku w Warszawie. Autorem programu i trenerem prowadzącym warsztaty z zakresu prospectingu był Pan Paweł Wojciechowski.

W szkoleniu wzięło udział 14 uczestników, na co dzień pracujących w pionach handlowych swoich firm, reprezentujących różne branże i modele sprzedaży. Pod koniec szkolenia poprosiliśmy ich, aby w dobrowolnej i anonimowej ankiecie wyrazili swoją opinię o szkoleniu.

Z satysfakcją stwierdzamy, że szkolenie z pozyskiwania klientów spotkało z uznaniem i akceptacją osób w nim uczestniczących. Trener otrzymał bardzo wysoką ocenę - średnia 4,77 w skali 1-5. Szczególnie doceniono jego przygotowanie do zajęć - średnia 4,99 oraz warsztatowy sposób prowadzenia szkolenia - średnia również 4,99.

Uczestnicy szkolenia argumentowali swoje noty w sposób następujący:

"Duża wiedza ciekawie przestawiona, - aktywność obu stron i trenera i uczestników",

"Bardzo dobre przygotowanie i elastyczność w prowadzeniu zajęć",

"Świetnie",

"Merytoryczne, interesujące, interaktywne",

"Rzeczowy, konkretny, precyzyjny",

"Trener bardzo dobrze przygotowany, podawał przykłady ze swojego życia, co pozwoliło na lepszą komunikację",

"Informacje merytoryczne. Dużo ćwiczeń w praktyce",

"Wiadomości były spójne, jasno przekazane",

"Konkretny, jasno mówi, daje przykłady".

100% uczestników szkolenia z pozyskiwania klientów zadeklarowało, że trening jest godny polecenia innym osobom pracującym w ich firmach oraz że wiedzę i umiejętności z zakresu zdobywania nowych klientów będą wykorzystywać w swojej pracy.

Wśród elementów programu szkolenia z prospectingu, które zyskały największe uznanie uczestnicy najczęściej wymieniali:

"Ćwiczenia",

"Przełożenie wiedzy merytorycznej na ćwiczenia",

"Ciekawa merytoryka",

"Interakcja z prowadzącym".

Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia handlowego "Pozyskiwanie Klientów (Prospecting)" za pełen zaangażowania udział w warsztatach. Mamy nadzieję, że nabyte umiejętności pomogą im w zwiększaniu sprzedaży.

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
ETAPY WIZYTY HANDLOWEJ
Etapy Wizyty Handlowej to szkolenie, które przygotowaliśmy z myślą o tych wszystkich handlowcach i managerach sprzedaży, którz...

Czytaj więcej

NEGOCJACJE I SPRZEDAŻ USŁUG
Jak sprzedaje się usługi? Niełatwo, takiej odpowiedzi udziela ponad 86% handlowców zajmujących się sprzedażą usług BtB i BtC. Sprzeda...

Czytaj więcej

PERSWAZJA W SPRZEDAŻY (Sprzedaż Perswazyjna)
Perswazja, wpływ społeczny, manipulacja - całe nasze życie to nieustanny proces przekonywania. Przekonujemy dzieci aby poszły wcześnie spać,...

Czytaj więcej

POZYSKIWANIE KLIENTÓW (Prospecting). Szkolenie handlowe
Szkolenie "Pozyskiwanie Klientów (Prospecting). Szkolenie handlowe" przygotowaliśmy z myślą o handlowcach, którzy są odpowiedz...

Czytaj więcej

PRZEJMOWANIE KLIENTÓW KONKURENCJI
Dzięki umiejętnościom wyniesionym z tego szkolenia sprzedaż, Twoja rozmowa z klientem konkurencji będzie coraz częściej kończyła jego przeję...

Czytaj więcej

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY. Psychologia Klienta
Zrozumienie motywacji klienta, jego zachowania, oraz umiejętność adekwatnego działania handlowca, wymaga poznania procesów psychologi...

Czytaj więcej

TECHNIKI EFEKTYWNEJ SPRZEDAŻY
Dzięki technikom, które opanujesz w trakcie szkolenia sprzedaż, Twoje rozmowy z klientami staną się skuteczniejsze i bardziej profesj...

Czytaj więcej

TECHNIKI OBRONY CENY
Większość handlowców na pytanie jaki jest najtrudniejszy moment rozmowy handlowej odpowiada "Rozmowa o cenie!!!". W chwili obecnej ta...

Czytaj więcej

TECHNIKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH I MAREK PREMIUM
Uczestnicy szkolenia poznają zasady tworzenia wartości marki i produktu na różnych poziomach wynikających z potrzeb ich klientó...

Czytaj więcej

TECHNIKI SPRZEDAŻY USŁUG
Kupując samochód możesz go zobaczyć, przetestować, kupując krem do twarzy możesz najpierw skorzystać z darmowych próbek i test...

Czytaj więcej

TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - poziom zaawansowany
Telefon to bardzo skuteczne narzędzie aktywnej sprzedaży i jedna z najbardziej ci efektywnych metod dotarcia do potencjalnych klientó...

Czytaj więcej

TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - techniki podstawowe
Telemarketing to bardzo skuteczne narzędzie aktywnej sprzedaży i jedna z najbardziej efektywnych metod dotarcia do potencjalnych klient&oacu...

Czytaj więcej

TRADE MARKETING. Metody wsparcia wzrostu sprzedaży
Trade marketing to taki dziwny twór zawieszony pomiędzy sprzedażą a marketingiem. Niby marketing, ale nie do końca. To mniej prestiżo...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA I FIRMY
Podczas szkolenia zdefiniujemy pojęcia wartości dla klienta i dla firmy oraz rozważymy konotacje wynikające z tych definicji dla każdego z n...

Czytaj więcej

Trenerzy
Anna Ritter
Trener praktyk, z wykształcenia psycholog społeczny ze specjalizacją psychologia biznesu. Ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem managersk...

Czytaj więcej

Paweł Wojciechowski
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania, techn...

Czytaj więcej

Mauricio Vargas Tapias
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego...

Czytaj więcej

Andrzej Zdanowski
Trener – Praktyk. Ekspert w zakresie sprzedaży i zarządzania. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematów...

Czytaj więcej

Artykuły
Techniki, metody i etapy sprzedaży

Sprzedaż pełni kluczową rolę w biznesie. Kto nie sprzedaje, ten nie zarabia. Warto jednak pamiętać, że konkurencja na rynku nie śpi. Aby ...

Czytaj więcej

Zagadka asertywności. Zachowania asertywne w praktyce zawodowej i kontakcie z klientem

O potrzebie bycia asertywnym słyszymy na każdym kroku, Często nawet wymienia się ją, jako jedną z cech charakteru niezbędnych do osiągnię...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 1

Kiedy myślę sobie o dobrych relacjach pomiędzy sprzedającym a kupującym przychodzi mi do głowy, że być może utrzymanie takich relacji jes...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 2

Obecnie wciąż trwają poszukiwania nowych narzędzi promocji i nowych taktyk handlowych w celu zwiększenia wartości sprzedaży. Nowoczesna s...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 3

W sprzedaży nie ma miejsca na sentyment, zrozumiała jest konsekwencja w maksymalizacji wartości sprzedaży. Agresywna sprzedaż i pokusa pr...

Czytaj więcej

Czy każdy klient może być kluczowy?

O tym, że firma nie może funkcjonować bez klientów – wiedzą wszyscy. O tym, że nie wszyscy klienci przynoszą takie same korz...

Czytaj więcej

Trudny człowiek. Trudny klient

Spotykając się z „trudnym Klientem” w relacjach zawodowych nie mamy okazji pewnie o tym wszystkim myśleć. Po prostu pró...

Czytaj więcej