Jak cenny jest klient oraz relacje business to business


Wartość firmy można rozpatrywać pod różnymi kątami. Dla niektórych będą to aspekty finansowe, dla innych potencjał i korzyści wynikające z działalności. Innym, równie ważnym aktywem wpływającym na wartość jest portfolio klientów. Dwa nowe szkolenia, które pojawiły się w naszej ofercie, biorą pod lupę relacje klienta z firmą oraz ich wartość. O co dokładnie chodzi? Otóż:

Szkolenie "Zarządzanie Wartością Klienta i Firmy" porusza temat zarządzania biznesem na poziomie strategii i oceny wyników oraz, co ważne, także na poziomie zarządzania sprzedażą. Bynajmniej nie chodzi o wycenę firmy metodami finansowymi lub księgowymi, celem szkolenia jest zdobycie umiejętności ewaluacji portfolia klienckiego. Oznacza to zmiany nastawienia na „proklienckie” oraz strategii zarządzania wartością oferty handlowej, klienta i firmy. Szkolenie przeznaczone dla kadry menedżerskiej, menedżerów handlowych, menedżerów marketingu, menedżerów sprzedaży, menedżerów d.s. kluczowych klientów, etc.

Natomiast szkolenie "Rozmowa z Klientem na Rynku BtB. Metody Pozyskania Nowych Klientów i Budowania Relacji" jest przeznaczone dla przedstawicieli handlowych, osób utrzymujących bezpośredni kontakt z klientami i menedżerów sprzedaży firm działających w obszarze sprzedaży Business to Business. Ma na celu, za pomocą ćwiczeń oraz wspólnego rozwiązywania i omawiania różnych przypadków, zapoznanie uczestników z technikami sprzedaży na rynku B2B. Unikalną wartością, w wypadku szkolenia zamkniętego, jest przygotowanie procesu sprzedaży dla wybranej firmy i dla konkretnego klienta.

Oba programy zostały przygotowane i są realizowane przez naszego Trenera-Praktyka Pana Mauricio Vargas Tapias, znawcę problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego firmami na rynku B2B z ponad 11 letnim doświadczeniem jako manager wyższego szczebla.

Szkolenia otwarte prowadzone przez tego trenera:

BUSINESS TO BUSINESS. Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe 23-24 Lutego 2012 Warszawa   
Zarządzanie Sprzedażą. Szkolenie Podstawowe 29-30 Marca 2012 Warszawa   
Zarządzanie Sprzedażą. Szkolenie dla Zaawansowanych 23-24 Kwietnia 2012 Warszawa   
Zarządzanie Wartością Klienta i Firmy 16 Marca 2012 Warszawa   


 

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły