Jak budować zaufanie w zespole?


Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez zespół wyniki. Ponieważ zespoły wirtualne zwykle tworzą się i kończą wspólne działania szybko, zaufanie musi być zbudowane natychmiast. Bardzo istotna jest, jakość pierwszego kontaktu, który nadaje ton dalszej współpracy. Poziom zaufania zależy przede wszystkim od indywidualnej tolerancji oraz doświadczeń, ale niezależnie od tego ludzie są skłonni obdarzać zaufaniem tych, którzy działają w sposób kompetentny, zachowują spójność w tym, co robią oraz wykazują chęć w zaangażowanie się w pomoc innym. Dlatego można stwierdzić, że te trzy czynniki muszą być obecne w zespole, aby można było mówić o budowaniu zaufania.

Kompetencje w budowaniu zaufania

Jeżeli lider zespołu, albo jego członek pokażesz, chociaż niewielkie zachowanie wskazujące na niekompetencję może to spowodować utratę zaufania. Członkowie zespołu muszą być pewni, że zespół pracuje efektywnie. Żadne inne fakty nie skompensują braku kompetencji. Skuteczność pracy w zespole wirtualnym zależy przede wszystkim od kompetencji jego członków, ludzie są dobierani do zespołów na podstawie kompetencji, ma to zapewnić wysoka efektywność zespołu. Warunki do zbudowania relacji w zespole wirtualnym są utrudnione, to, że członkowie zespołu nie kontaktują się wzajemnie ogranicza możliwości zaangażowania emocjonalnego i bliższego poznania się na gruncie nieformalnym. Nie maja wygodnej bazy, zbudować relacje, dlatego członkowie zespołu oceniają się przede wszystkim na podstawie kompetencji.

Jednak kompetencje muszą mieć poparcie w postaci realizowanych zobowiązań. Obiecywanie czegoś; spotkania, materiałów, maila i nie dostarczenie tego albo dostarczenie z opóźnieniem powoduje utratę zaufania. Jest to szczególnie istotne w zespołach wirtualnych. Być może poświęcałeś czas na inne czynności ważne dla zespołu i stąd twoje opóźnienie, ale twoi współpracownicy nie są w stanie ocenić czy faktycznie tak było, ponieważ nie maja dostępu do kontekstu całej sytuacji.

Zadbaj o spójność w swoim postępowaniu

Zadbaj, aby twój system wartości był czytelny. Jeżeli w podobnej sytuacji raz postępujesz w określony sposób, a innym razem inaczej, możesz tym zdezorientować swoich współpracowników i zburzyć zaufanie. Gdy zobowiążesz się do czegoś, działaj tak jak wcześniej ustaliłeś, wszelkie zmiany bez poinformowania o nich i uzasadnienia mogą obniżyć poziom zaufania. Poczucie spójności jest związane z postrzeganiem kompetencji. Nie jest możliwe postrzeganie kogoś, jako kompetentnego, jeżeli brakuje mu spójności w działaniu.

Ważną częścią w okazywaniu spójności jest utożsamianie się z zespołem. Publiczne wypowiadanie się o słabościach zespołu, błędach w jego pracy, komentowanie zachowań innych członków zespołu, krytykowanie, jakości lub działania mające zły wpływ na reputację zespołu i są sygnałem informującym o braku spójności danej osoby - nawet, jeżeli takie działania są realizowane nieumyślnie.

Twój sposób komunikowania się z innymi, również ma wpływ na poczucie spójności. Zadbaj o to, aby wszystkie osoby otrzymywały informacje w tym samym czasie i nie pomijaj nikogo, kto powinien ją otrzymać. W środowisku wirtualnym łatwo jest dopuścić do sytuacji, gdzie dana osoba jest pomijana lub zostanie zapomniana. Informacje powinny by przekazywane w sposób zrównoważony pokazujący zarówno jej pozytywne jak i negatywne aspekty burzenie zaufania. Wykorzystuj techniki i narzędzia, które jak najlepiej pozwolą przekazać wszystkim te same informacje i otrzymać potwierdzenie, że zostały zrozumiane.

Kiedy w naszych kontaktach jest dużo niedomówień, braku otwartości i skrytych zamiarów może pojawić się dużo niekorzystnej dynamiki. A w sytuacji, kiedy nie możemy się spotkać twarzą w twarz i przedyskutować pewnych sytuacji tworzących niepokój jego odczuwanie przez inne osoby może być przesadne i powodować nasilenie niepozytywnych emocji opartych tylko o przypuszczenia.

Wspieraj i pomagaj innym

Większym zaufaniem obdarzamy osoby, które wspierają i pomagają innym. W wirtualnej współpracy, szczególnie na samym jej początku może to być związane z ułatwieniem wejścia do zespołu nowym członkom. Odpowiednim ich zaprezentowaniu i zrozumieniu ich roli w zadaniach zespołu. Również w sytuacji, kiedy osoba będzie musiała opuścić zespół lub przejść do innych zadań powinna móc liczyć na pomoc innych członków zespołu. Takie podejście będzie świadczyło o zaangażowaniu się w rozwój i karierę drugiej osoby.

Bardzo istotna jest świadomość wpływu swoich działań na prace i zachowanie innych. Jest to szczególnie istotne w wirtualnej współpracy, kiedy nie dostajemy szybkiego feedbacku o skutkach naszego postępowania i decyzji. Decyzje powodujące zły wpływ na innych członków zespołu lub otoczenie zespołu mogą obniżyć zaufanie w zespole. Wrażliwość na sytuacje innych ludzi i podejmowanie decyzji dopasowanych do tej sytuacji zwiększa poziom zaufania.

Kroki do zbudowania zaufania:

  • Bądź uczciwy we wszystkim, co robisz. Jeżeli uczciwość zastąpisz kompromisem, stracisz zaufanie.
  • Bądź szczery i prostolinijny ludzie chcą wiedzieć, co naprawdę myślisz. Dając zrównoważony i wiarygodny feedback budujesz zaufanie.
  • Unikaj sarkazmu, żartów i uszczypliwości w twoich kontaktach na odległość. Wszystko, co powiesz będąc „podenerwowany” za pośrednictwem maila, telekonferencji lub poczty głosowej może być źle zinterpretowane bez szansy na skorygowanie.
  • Utrzymuj poufność. Nie pozwalaj sobie na rozpowszechnianie poufnych informacji.
  • Rozmawiaj regularnie z członkami twojego zespołu planuj okresowe spotkania, kiedykolwiek to możliwe, wykorzystaj każdą chwile do spotkania się i rozmowy.
  • Wykorzystuj każda dostępną technologię, aby być obecnym i widocznym wśród członków swojego zespołu.
  • Poświęć czas na rozmowę o rzeczach niezwiązanych z pracą, pamiętaj również o specjalnych okazjach i wydarzeniach dotyczących członków twojego zespołu.
  • Notuj swoje obietnice i zobowiązania, jakie poczyniłeś. Sprawdzaj je często. Zapytaj kolegów co mógłbyś zrobić aby być bardziej sumiennym w ich oczach,– i zrób to.

Autor:

Tomasz Krzemiński

 

Udostępnij

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
LEADERSHIP. CYFROWE PRZYWÓDZTWO. Nowoczesne narzędzia menedżera
"Leadership. Cyfrowe przywództwo. Nowoczesne narzędzia menedżera" to szkolenie, które skutecznie podniesie Twoje kompetencje p...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie zespołem, to szkolenie, które kompleksowo i jak najbardziej praktycznie rozwija kompetencje niezbędne managerowi do profe...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM
"Kierowanie zespołem" to szkolenie, które stanowi kompendium aktualnej, fachowej i praktycznej wiedzy dla przyszłych i początkujących...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Sprzedaży
Zarządzanie zespołem handlowym wymaga od managera kompleksowych (multidyscyplinarnych) kompetencji związanych z różnymi dziedzinami k...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna (feedback) w zarządzaniu zespołami
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

MANAGER ZESPOŁU COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu pracownikami
Zarządzanie zespołem pracowniczym, nawet tym najmniejszym, wymaga od managera ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju kompetencji...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

TECHNIKI MOTYWACJI POZAFINANSOWEJ
Zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone może tylko jednemu zagadnieniu, ale za to niezbędnemu każdemu, kto chce nazywać się menedżerem ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE CZASEM DLA MANAGERÓW
Zarządzanie czasem to zarządzanie sobą. Jeżeli okazuje się, że masz 100 zadań, nie wiesz za co się zabrać, wszystko wykonujesz w pośpiechu l...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE EKSPORTEM. Strategie i najlepsze praktyki
Zarządzanie eksportem, to szkolenie, które umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji eksportu w fi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ KLIENTA - KROK PO KROKU
"Zarządzanie obsługą klienta - krok po kroku" to szkolenie, które zapewnia kompleksową wiedzę na temat sposobu profesjonalnej organiz...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM KROK PO KROKU
"Zarządzanie projektem krok po kroku" to szkolenie, które zapewnia aktualną, fachową i praktyczną wiedzę o fundamentach metodologii z...

Czytaj więcej

Trenerzy
Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Paweł Wojciechowski
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania, techn...

Czytaj więcej

Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Aktualności
Zarządzanie czasem czyli skupiajmy się na rezultatach, a nie na byciu zajętym

Czy ktoś z was stanął kiedyś przed problemem wypełniania raportera czasu pracy? Do tej pory tak naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym,...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Kobieta szef. Bać się czy nie?

W świecie, w którym biznes przez długi czas był zdominowany przez mężczyzn coraz częściej słyszy się o tym, że kobiety obejmują st...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Pawłem Wojciechowskim

Jakie problemy dotyczące motywowania pracowników najczęściej nurtują uczestników twoich szkoleń?
Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej