drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

BEER GAME (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw


O szkoleniu


W symulacji "Beer Game (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw" uczestnicy wcielają w menedżerów browaru zarządzających łańcuchem dostaw od producenta po detalistę. Łańcuch dostaw w "Beer Game", na który składa się kilka niezależnych firm od producenta po detalistę, ma za zadanie dostarczać klientom piwo. Symulacja łańcucha dostaw realizującego to z pozoru proste zadanie jest przedmiotem znanej od pół wieku, ale wciąż aktualnej i przystającej do warunków współczesnego biznesu, gry edukacyjnej "Beer Game".

Uczestnicy gry, produkując, kupując i sprzedając piwo, wymieniają się niezbędnymi informacjami dla realizacji postawionego przed nimi zadania, które w praktyce okazuje się trudniejsze niż z pozoru wygląda. Bo w prezentowanej grze nie chodzi tylko o to, aby sprzedać piwo, ale żeby jeszcze na kolejnych transakcjach kupna-sprzedaży zarobić, lub przynajmniej racjonalizować koszty prowadzonego biznesu.

"Beer Game" to obsługa klienta po racjonalnych kosztach, czyli próba znalezienia punktu równowagi pomiędzy poziomem obsługi klienta i kosztami związanymi z zapasami.

Adresaci symulacji:

Gra "Beer Game" skierowana jest do osób z każdego szczebla zarządzania w firmie (strategicznego, taktycznego i operacyjnego) zajmujących się logistyką, marketingiem, sprzedażą oraz prognozowaniem i planowaniem operacji w łańcuchach dostaw.

Cele szkolenia


Celem gry jest sprzedanie takiej ilości produktu (piwa), jaką potrzebuje klient w danym czasie (każdym cyklu gry) przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów utrzymania zapasów i kosztów ewentualnych braków zapasów.

Zadaniem uczestników gry jest opracowanie i zrealizowanie, na podstawie otrzymanych przed grą informacji o rynku, strategii produkcji i dystrybucji piwa.

Czas trwania gry:

1 dzień obejmuje grę wraz z graficznym i tabelarycznym przedstawieniem wyników gry, omówieniem przebiegu gry oraz dyskusją na temat możliwości usprawnienia funkcjonowania łańcuchów dostaw wewnątrz firm i pomiędzy firmami.

 

Program szkolenia


Dzięki "Beer Game" uczestnicy poznają m.in.:

 • podstawowe mechanizmy funkcjonowania łańcuchów dostaw,
 • wagę struktur organizacyjnych firm dla skutecznego i sprawnego realizowania zadań biznesowych,
 • wagę integracji procesów biznesowych w firmach i pomiędzy firmami,
 • wagę relacji biznesowych wewnątrz firmy i pomiędzy firmami,
 • zjawisko wzmocnienia popytu - efekt "byczego bicza" - występujące w łańcuchach dostaw oraz jego główne przyczyny,
 • konsekwencje występowania efektu "byczego bicza" dla uczestników łańcuchów dostaw,
 • możliwości ograniczenia negatywnego wpływu efektu „byczego bicza” na efektywność firm i łańcuchów dostaw,
 • wpływ dostępu do pełnej, bieżącej informacji rynkowej na funkcjonowanie firm i łańcuchów dostaw.

Po skończonej grze uczestnicy omawiają m.in. następujące zagadnienia i problemy pojawiające się w czasie gry:

 • jakie reguły gry najbardziej utrudniały prowadzenie kupna i sprzedaży zgodnie z zamierzeniami graczy,
 • jakie reguły gry najbardziej ułatwiały prowadzenie kupna i sprzedaży zgodnie z zamierzeniami graczy,
 • jakie informacje otrzymane przed rozpoczęciem gry okazały się najbardziej przydatne w trakcie gry,
 • jakie informacje otrzymane przed rozpoczęciem gry okazały się nieprzydatne w trakcie gry,
 • jakie informacje i z którego ogniwa łańcucha dostaw pozwoliłyby na osiągnięcie lepszego wyniku w grze,
 • czy uczestnicy gry dysponowali adekwatnymi narzędziami do rozwiązywania operacyjnych zadań w czasie gry, jakich narzędzi brakowało uczestnikom gry dla skuteczniejszej obsługi klientów,
 • jakie emocje wywołuje gra, czy te emocje występują w realnej pracy,
 • jakie elementy struktur organizacyjnych dostawców i klientów ułatwiają / utrudniają współpracę w łańcuchach dostaw,
 • jaki jest charakter relacji z dostawcami i klientami w rzeczywistych łańcuchach dostaw – co ułatwia, a co utrudnia budowanie trwałych relacji w łańcuchach dostaw,
 • na podstawie własnego doświadczenia uczestników gry – jakie pozytywne i negatywne cechy łańcuchów dostaw można zaobserwować w praktyce,
 • czy redukcja liczby ogniw w łańcuchach dostaw może mieć dodatni / ujemny wpływ na całkowity koszt funkcjonowania łańcucha dostaw,
 • na ile wnioski wyciągnięte z „Beer Game” są transferowalne na rzeczywiste łańcuchy dostaw,
 • główne przyczyny niedostatecznego poziomu obsługi klienta w łańcuchach dostaw,
 • komentarze uczestników gry.
Szkolenia zamknięte

Rekomendujemy przeprowadzenie tego szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zostanie poprzedzone profesjonalną analizą potrzeb szkoleniowych. Szczegółową propozycję można uzyskać kontaktując się z nami. Zapraszamy.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami Tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 E-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

KOSZTY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - identyfikacja, pomiar, metody racjonalizacji
Koszty logistyki mogą mieć znaczący udział w ogólnych kosztach wytworzenia produktu, wpływają tym samym rentowność oraz końcowy wynik...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW (Supply Chain Management)
Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchami dostaw. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich men...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
W dzisiejszym rozwoju organizacji kluczowa jest identyfikacja "słabych ogniw" i przejście z myślenia subopytmalizacyjnego (działowego) na pr...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Budowanie strategii wobec dostawców poprzez ich klasyfikację

Często osoby odpowiedzialne za proces zakupów ograniczają planowanie do czynności bieżących. Z łatwością wchodzą w ramy sfery komf...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Negocjacje kupieckie – doświadczenia praktyka

Umiejętność negocjowania jest jedną z najważniejszych kompetencji biznesowych. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej uniwersalnych zdo...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej

Spotkania z potencjalnymi dostawcami w dziale zakupów

Praca osoby zarządzającej procesem zakupów wymaga innowacyjności, szybkiej reakcji na zmiany rynkowe i ciągłego poszukiwania nowyc...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -