drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

BEER GAME (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw


O szkoleniu


W symulacji "Beer Game (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw" uczestnicy wcielają w menedżerów browaru zarządzających łańcuchem dostaw od producenta po detalistę. Łańcuch dostaw w "Beer Game", na który składa się kilka niezależnych firm od producenta po detalistę, ma za zadanie dostarczać klientom piwo. Symulacja łańcucha dostaw realizującego to z pozoru proste zadanie jest przedmiotem znanej od pół wieku, ale wciąż aktualnej i przystającej do warunków współczesnego biznesu, gry edukacyjnej "Beer Game".

Uczestnicy gry, produkując, kupując i sprzedając piwo, wymieniają się niezbędnymi informacjami dla realizacji postawionego przed nimi zadania, które w praktyce okazuje się trudniejsze niż z pozoru wygląda. Bo w prezentowanej grze nie chodzi tylko o to, aby sprzedać piwo, ale żeby jeszcze na kolejnych transakcjach kupna-sprzedaży zarobić, lub przynajmniej racjonalizować koszty prowadzonego biznesu.

"Beer Game" to obsługa klienta po racjonalnych kosztach, czyli próba znalezienia punktu równowagi pomiędzy poziomem obsługi klienta i kosztami związanymi z zapasami.

Adresaci symulacji:

Gra "Beer Game" skierowana jest do osób z każdego szczebla zarządzania w firmie (strategicznego, taktycznego i operacyjnego) zajmujących się logistyką, marketingiem, sprzedażą oraz prognozowaniem i planowaniem operacji w łańcuchach dostaw.

Cele szkolenia


Celem gry jest sprzedanie takiej ilości produktu (piwa), jaką potrzebuje klient w danym czasie (każdym cyklu gry) przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów utrzymania zapasów i kosztów ewentualnych braków zapasów.

Zadaniem uczestników gry jest opracowanie i zrealizowanie, na podstawie otrzymanych przed grą informacji o rynku, strategii produkcji i dystrybucji piwa.

Czas trwania gry:

1 dzień obejmuje grę wraz z graficznym i tabelarycznym przedstawieniem wyników gry, omówieniem przebiegu gry oraz dyskusją na temat możliwości usprawnienia funkcjonowania łańcuchów dostaw wewnątrz firm i pomiędzy firmami.

 

Program szkolenia


Dzięki "Beer Game" uczestnicy poznają m.in.:

 • podstawowe mechanizmy funkcjonowania łańcuchów dostaw,
 • wagę struktur organizacyjnych firm dla skutecznego i sprawnego realizowania zadań biznesowych,
 • wagę integracji procesów biznesowych w firmach i pomiędzy firmami,
 • wagę relacji biznesowych wewnątrz firmy i pomiędzy firmami,
 • zjawisko wzmocnienia popytu - efekt "byczego bicza" - występujące w łańcuchach dostaw oraz jego główne przyczyny,
 • konsekwencje występowania efektu "byczego bicza" dla uczestników łańcuchów dostaw,
 • możliwości ograniczenia negatywnego wpływu efektu „byczego bicza” na efektywność firm i łańcuchów dostaw,
 • wpływ dostępu do pełnej, bieżącej informacji rynkowej na funkcjonowanie firm i łańcuchów dostaw.

Po skończonej grze uczestnicy omawiają m.in. następujące zagadnienia i problemy pojawiające się w czasie gry:

 • jakie reguły gry najbardziej utrudniały prowadzenie kupna i sprzedaży zgodnie z zamierzeniami graczy,
 • jakie reguły gry najbardziej ułatwiały prowadzenie kupna i sprzedaży zgodnie z zamierzeniami graczy,
 • jakie informacje otrzymane przed rozpoczęciem gry okazały się najbardziej przydatne w trakcie gry,
 • jakie informacje otrzymane przed rozpoczęciem gry okazały się nieprzydatne w trakcie gry,
 • jakie informacje i z którego ogniwa łańcucha dostaw pozwoliłyby na osiągnięcie lepszego wyniku w grze,
 • czy uczestnicy gry dysponowali adekwatnymi narzędziami do rozwiązywania operacyjnych zadań w czasie gry, jakich narzędzi brakowało uczestnikom gry dla skuteczniejszej obsługi klientów,
 • jakie emocje wywołuje gra, czy te emocje występują w realnej pracy,
 • jakie elementy struktur organizacyjnych dostawców i klientów ułatwiają / utrudniają współpracę w łańcuchach dostaw,
 • jaki jest charakter relacji z dostawcami i klientami w rzeczywistych łańcuchach dostaw – co ułatwia, a co utrudnia budowanie trwałych relacji w łańcuchach dostaw,
 • na podstawie własnego doświadczenia uczestników gry – jakie pozytywne i negatywne cechy łańcuchów dostaw można zaobserwować w praktyce,
 • czy redukcja liczby ogniw w łańcuchach dostaw może mieć dodatni / ujemny wpływ na całkowity koszt funkcjonowania łańcucha dostaw,
 • na ile wnioski wyciągnięte z „Beer Game” są transferowalne na rzeczywiste łańcuchy dostaw,
 • główne przyczyny niedostatecznego poziomu obsługi klienta w łańcuchach dostaw,
 • komentarze uczestników gry.
Szkolenia zamknięte

Przygotujemy dla Twojej firmy bądź zespołu dedykowane klasyczne szkolenie zamknięte prowadzone w oparciu o specjalnie przygotowany, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych, program szkolenia. Termin miejsce realizacji szkolenia zamkniętego ustalamy indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt. Dojazd trenera gratis.

Szkolenie online

Szkolenie online jest nowoczesną, bezpieczną i efektywną formą rozwoju pracowników. Przygotujemy i przeprowadzimy dla Twojej firmy / zespołu dedykowane szkolenie online. dedykowanego programu merytorycznego. Nasze szkolenia online realizujemy na w pełni profesjonalnej platformie internetowej. W celu uzyskania oferty i wyceny prosimy o kontakt.


Pytania / Kontakt
Skontaktuj się z nami tel: 22 877 38 44, GSM 784 010 775 e-mail: firma@bonavigator.pl
Formularz kontaktowy

Szkoliliśmy

Szkolenia
GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI. Metody identyfikacji, kalkulacji i optymalizacji kosztów logistyki
Koszty logistyki, w tym m.in. koszty magazynowania oraz koszty związane z utrzymaniem zapasów wpływają na wynik finansowy i bilans pr...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM). Zarządzanie łańcuchem dostaw
Supply chain management (SCM), to specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nie musimy nikogo przekonyw...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Wskaźniki efektywności magazynowej. Szkolenie z zarządzania magazynem

Wskaźniki efektywności magazynowej, to zestaw mierników wspomagających pracę managera magazynu lub specjalisty odpowiedzialnego za...

Czytaj więcej

Zarządzanie gospodarką magazynową

Zarządzanie gospodarką magazynową jest jednym z kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Managerowie i specjaliści z...

Czytaj więcej

Prawo transportowe. Udane szkolenie

Prawo transportowe zwykliśmy traktować jako zbiór regulacji, przepisów i norm, którymi kierujemy się organizując, zw...

Czytaj więcej

INCOTERMS 2020 - warto być gotowym na zmiany

INCOTERMS 2020 przyniesie ważne zmiany dla wszystkich firm prowadzących handel międzynarodowy. Oznacza to również konieczność zapo...

Czytaj więcej

Praktyczne szkolenie z zarządzania i obrotu paletami

Zarządzanie i obrót paletami, czyli gospodarka paletami to tematyka szkolenia otwartego przeprowadzonego przez w Warszawie przez B...

Czytaj więcej

Gospodarka magazynowa szkolenie z praktykiem

Podniesieniu kompetencji potrzebnych do profesjonalnego zarządzania gospodarką magazynową było poświęcone szkolenie otwarte "Gospodarka m...

Czytaj więcej

Zarządzanie zapasami. Opinia o szkoleniu B&O NAVIGATOR

Zarządzanie zapasami, to element łańcucha dostaw, do którego nowoczesne przedsiębiorstwa przywiązują co raz większą uwagę. Wraz ze...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z logistyki magazynowej

W dniach 13 - 14 września odbyło się kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" prow...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna ze szkolenia gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa

W dniach 29 i 30 marca odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazyn...

Czytaj więcej

Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposó...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -