Informacja zwrotna ze szkolenia gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa


W dniach 29 i 30 marca odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" prowadzone przez trenera - praktyka Pana dr Bogdana Krokera doświadczonego trenera praktyka i eksperta w zakresie procesów logistycznych. Byłego managera logistyki w międzynarodowych korporacjach (ITOCHU Corporation, Delphi Automotive Systems, TRW Steering Polska, Cussons Polska). Byłego senior Consultant-a w KPMG.

W celu dokonania oceny efektywności szkolenia z gospodarki magazynowej, pod jego koniec poprosiliśmy uczestników o wypełnienie ankiety oceny szkolenia i trenera. W ankiecie uczestnicy oceniali w skali 1 do 5 (1 ocena najniższa, 5 ocena najwyższa) wiadomości trenera, przygotowanie do zajęć oraz sposób ich prowadzenia.

Jak oceniono szkolenie z gospodarki magazynowej?

Gospodarka magazynowa, to obszar wymagający szczególnej i eksperckiej wiedzy. Za nieukrywanym zadowoleniem stwierdzamy, że trener prowadzący szkolenie z zarządzania magazynem otrzymał następujące oceny: wiadomości - 4,80; przygotowanie do zajęć - 5,00; sposób prowadzenia - 4,60. Średnia ocen dla tej edycji szkolenia "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" wyniosła 4,80 na 5,00 możliwych.

Opinie uczestników szkolenia z logistyki magazynowej

Osoby biorące udział w warsztacie z logistyki magazynowej uzasadniły krótkimi wypowiedziami wystawione oceny:

"Szkolenie było prowadzone rzeczowo i na temat. Prowadzący chętnie odpowiadał na wszystkie pytania".
"Trener posiada ogromny zakres wiedzy oraz doświadczenie w danym temacie, co pozwala na ciekawe prowadzenie zajęć".
"Prowadzący świetnie przygotowany".
"Z racji na moje małe doświadczenie dowiedziałem się wiele istotnych procesów związanych z funkcjonowaniem magazynu. U trenera prowadzącego widać było duże zaangażowanie i doświadczenie poparte praktyką".

Podsumowanie wyników ankiety oceny szkolenia z zarządzania magazynem

Zarządzanie magazynem, to również pakiet praktycznych umiejętności, które managerowie i specjaliści wykorzystują na co dzień w swojej pracy zawodowej. Dlatego też, w ankiecie poprosiliśmy o odpowiedź na pytanie "Czy wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu wykorzysta Pani / Pan w swojej pracy?". Wszyscy uczestnicy szkolenia z logistyki magazynowej zgodnie odpowiedzieli "tak" (100% pozytywnych odpowiedzi). Dodatkowo zapytaliśmy też "Czy szkolenie jest godne polecenia innym osobom pracującym w Pani / Pana firmie?" oraz "Czy szkolenie spełniło Pani / Pana oczekiwania?" W odpowiedzi na oba pytania otrzymaliśmy wyłącznie odpowiedzi twierdzące.

Dzięki ankiecie dowiedzieliśmy się również o tym co uczestnikom zajęć podobało się w szkoleniu najbardziej:

"Przykłady z praktyki zawodowej. Wyliczenie wskaźników podczas drugiego dnia szkolenia, możliwość opowiadania o swoim doświadczeniu".
"Liczne zadania, które pozwoliły przełożyć teorię na praktykę".
"Zadania do wykonania + materiały, które dostaliśmy".
"Ćwiczenia praktyczne".

Cieszy nas, że uczestnicy szkolenia "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" tak bardzo pozytywnie ocenili trenera i przebieg zajęć. Gratujemy również Panu dr Bogdanowi Krokerowi wysokich ocen. Logistyka magazynowa wymaga ciągłego podnoszenia kompetencji osób zawodowo z nią związanych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, na kolejne edycje tego szkolenia (link do niego znajduje się poniżej wpisu, można również sprawdzić w zakładce szkolenia otwarte). Wszystkich informacji związanych z tym szkoleniem udzieli również nasze Biuro Obsługi Klienta – tel. 22 877 38 43 GSM 784 010 774 email: bok@bonavigator.pl.

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa
Gospodarka magazynowa (logistyka magazynowa) i w związane z tym zarządzanie magazynem, to elementy systemu logistycznego przedsiębiorstwa, k...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów
Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapas...

Czytaj więcej

KOSZTY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - identyfikacja, pomiar, metody racjonalizacji
Koszty logistyki mogą mieć znaczący udział w ogólnych kosztach wytworzenia produktu, wpływają tym samym rentowność oraz końcowy wynik...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW (Supply Chain Management)
Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie poświęcone tworzeniu i zarządzaniu łańcuchami dostaw. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich men...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI
Logistyka dystrybucji to wyjątkowe i unikalne na polskim rynku szkolenie przeznaczone dla menedżerów i specjalistów odpowiedzi...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE I OBRÓT PALETAMI. Standardy EPAL, UIC, EUR
Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy jak organizować gospodarkę paletową dla palet EPAL/EUR, kiedy wybrać rozwiązania alternatywne np. poole ...

Czytaj więcej

BEER GAME (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw
Uczestnicy symulacji / gry, produkując, kupując i sprzedając piwo, wymieniają się niezbędnymi informacjami dla realizacji postawionego przed...

Czytaj więcej

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logicznego połączenia procesu logistycznego, ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
W dzisiejszym rozwoju organizacji kluczowa jest identyfikacja "słabych ogniw" i przejście z myślenia subopytmalizacyjnego (działowego) na pr...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Agnieszka Zdunek
Trener praktyk biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, obsługą klienta i sprze...

Czytaj więcej

Artykuły
Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposó...

Czytaj więcej

Bardzo kompetentny trener praktyk zakupów
Nasz ekspert w zakresie zarządzania zakupami w firmie - Marcin Mielniczuk przeprowadził 8 i 9 grudnia szkolenie otwarte "Zarządzanie do...

Czytaj więcej

Budowanie strategii wobec dostawców poprzez ich klasyfikację

Często osoby odpowiedzialne za proces zakupów ograniczają planowanie do czynności bieżących. Z łatwością wchodzą w ramy sfery komf...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Negocjacje kupieckie – doświadczenia praktyka

Umiejętność negocjowania jest jedną z najważniejszych kompetencji biznesowych. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej uniwersalnych zdo...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej

Spotkania z potencjalnymi dostawcami w dziale zakupów

Praca osoby zarządzającej procesem zakupów wymaga innowacyjności, szybkiej reakcji na zmiany rynkowe i ciągłego poszukiwania nowyc...

Czytaj więcej