Finalizacja sprzedaży. Jak? Kiedy?


Finalizacja sprzedaży, zamykanie sprzedaży, domykanie klienta - te pojęcia w praktyce oznaczają dla każdego, kto zawodowo zajmuję się handlem i sprzedażą to samo. To ostatni etap procesu sprzedaży produktu bądź usługi kończący się zawarciem umowy z klientem. Profesjonalni handlowcy i managerowie sprzedaży bardzo dobrze wiedzą, że moment finalizacji sprzedaży jest najtrudniejszym elementem procesu handlowego. Największy odsetek utraconych możliwości sprzedaży i pozyskania klientów jest związany z "niezamkniętymi" klientami.

Finalizacja sprzedaży była głównym elementem merytorycznym szkolenia "Zamykanie sprzedaży. Domykanie klienta" przeprowadzonego 17 maja 2017 roku. Program szkolenia z finalizacji sprzedaży i samo szkolenie przeprowadziła Aneta Ropek - trener praktyk sprzedaży, coach zespołów handlowych, doświadczony dyrektor handlowy, ekspert w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa.

Jak uczestnicy ocenili szkolenie z finalizacji sprzedaży (zamykania sprzedaży)?

Pod koniec szkolenia poprosiliśmy jego uczestników, aby dokonali oceny zajęć oraz udzieli nam na ich temat informacji zwrotnej. Ocena szkolenia z zamykania sprzedaży była dokonywania w skali od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa) i dotyczyła trzech aspektów wiadomości z zakresu szkolenia (finalizacja sprzedaży), przygotowania trenera do zajęć i sposobu ich przeprowadzenia. Z niekłamaną satysfakcją stwierdzamy, że średnia ocen p. Anety Ropek wyniosła 4,89 na możliwe 5,00. Szczególnie cieszy na ankieta, w której anonimowy uczestnik szkolenia dał "szóstkę" naszej trenerce. Oceny cząstkowe przedstawiały się następująco: - wiadomości - 4,83, - przygotowanie do zajęć - 4,92, sposób prowadzenia szkolenia - 4,92. Aby nie być gołosłownym publikujemy zdjęcia ankiet ze szkolenia.

 finalizacja sprzedażyfinalizacja sprzedaży - ankieta2finalizacja sprzedaży ankieta2

To uczestnicy napisali o zajęciach i trenerze szkolenia z finalizacji sprzedaży

W ankietach, jako uzasadnienie ocen czytamy m.in.:

"Wiadomości na b. wysokim poziomie",

"Wszystko ok.",

"Wiedza praktyczna, luz prowadzenia rozmów",

"Szkolenie było dość ciekawe, choć może nieco zbyt krótkie",

"Profesjonalizm osoby, sposób prowadzenia zajęć",

"Zajęcia ciekawe, intensywne",

"Bardzo konkretna i bezpośrednia osoba, o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu, przykłady z życia wzięte",

"Krótko i na temat, fajna treść",

"Trener kompetentny. Otwarty stwarzający przyjazną atmosferę",

"Szkolenie prowadzone w miłej atmosferze z wykorzystaniem różnych przykładów".

Finalizacja sprzedaży - czy techniki i metody ze szkolenia będą przydatne dla uczestników?

Nasza ankieta ceniąca szkolenie zawierała również trzy pytania zamknięte, z których najważniejsze wydaje się to praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności zamykania sprzedaży zdobytych podczas zajęć. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że umiejętności i wiedzę zastosują w swojej pracy zawodowej.

Co najbardziej podobało się w szkoleniu?

Informacje zwrotne otrzymane od uczestników szkolenia dotyczyły również elementów szkolenia, które zasłużyły na szczególne uznanie. Były to m.in.:

"Atmosfera",

"Pytania",

"Energia, zachęcanie do większej odwagi w kontaktach z klientem",

"Sposób prowadzenia, życiowe przykłady",

"Przekazane materiały, informacje",

"Przykłady, sposób prowadzenia szkolenia",

"Pojęcie odmowy, że nie jest taka straszna",

"Treści przekazywane przez prowadzącego i czekolada :)",

"Praktyczne przykłady",

"Wszystko".

Finalizacja sprzedaży to praktyka, więc szkolimy warsztatowo

Szkolenie "Zamykanie sprzedaży. Domykanie klienta" dotyczy bardzo praktycznego aspektu pracy handlowców, jakim jest finalizowanie sprzedaży. Choćby z tego powodu przebieg zajęć należy oprzeć na aktywnej pracy z uczestnikami, którzy biorąc udział w ćwiczeniach, zadaniach, dyskusjach skutecznie podnoszą swoje kompetencje zawodowe.

Finalizacja sprzedaży 1finalizacja sprzedaży 2finalizacja sprzedaży technikifinalizacja sprzedaży 3


Naszej trenerce - Anecie Ropek gratulujemy wyjątkowo udanego szkolenia. Dziękujemy wszystkich uczestnikom za przybycie, poświęcony czas i zaangażowanie podczas zajęć. Szkolenie "Zamykanie sprzedaży. Domykanie klienta" jest cały czas dostępne w naszej ofercie w formie szkolenia otwartego i szkolenia zamkniętego dostosowanego do potrzeb i specyfiki klienta.

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
ZAMYKANIE SPRZEDAŻY. DOMYKANIE KLIENTA
Największy odsetek utraconych szans sprzedaży wynika z braku lub niewłaściwego zamknięcia procesu sprzedaży. Symptomy braku zamknięcia sprze...

Czytaj więcej

ETAPY WIZYTY HANDLOWEJ
Etapy Wizyty Handlowej to szkolenie, które przygotowaliśmy z myślą o tych wszystkich handlowcach i managerach sprzedaży, którz...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

NEGOCJACJE I SPRZEDAŻ USŁUG
Jak sprzedaje się usługi? Niełatwo, takiej odpowiedzi udziela ponad 86% handlowców zajmujących się sprzedażą usług BtB i BtC. Sprzeda...

Czytaj więcej

NEGOCJACJE Z SIECIAMI HANDLOWYMI
Sprzedaż produktów w sieciach handlowych jest dla wielu przedsiębiorstw istotnym, jeżeli nie kluczowym, kanałem dystrybucji. Bardzo w...

Czytaj więcej

NETWORKING HANDLOWY. Wszystko o wykorzystaniu networkingu w sprzedaży
Networking jest umiejętnością budowania osobistej sieci kontaktów w celu wzajemnej wymiany informacji, możliwości i kontaktów ...

Czytaj więcej

PERSWAZJA W SPRZEDAŻY (Sprzedaż Perswazyjna)
Perswazja, wpływ społeczny, manipulacja - całe nasze życie to nieustanny proces przekonywania. Przekonujemy dzieci aby poszły wcześnie spać,...

Czytaj więcej

POZYSKIWANIE KLIENTÓW (Prospecting). Szkolenie handlowe
Szkolenie "Pozyskiwanie Klientów (Prospecting). Szkolenie handlowe" przygotowaliśmy z myślą o handlowcach, którzy są odpowiedz...

Czytaj więcej

PRZEJMOWANIE KLIENTÓW KONKURENCJI
Dzięki umiejętnościom wyniesionym z tego szkolenia sprzedaż, Twoja rozmowa z klientem konkurencji będzie coraz częściej kończyła jego przeję...

Czytaj więcej

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY. Psychologia Klienta
Zrozumienie motywacji klienta, jego zachowania, oraz umiejętność adekwatnego działania handlowca, wymaga poznania procesów psychologi...

Czytaj więcej

STORYTELLING W SPRZEDAŻY
Storytelling jest nowoczesną i niebanalną metodą sprzedaży, której opanowanie i stosowanie wpływa na zwiększenie skuteczności działań...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

TECHNIKI EFEKTYWNEJ SPRZEDAŻY
Dzięki technikom, które opanujesz w trakcie szkolenia sprzedaż, Twoje rozmowy z klientami staną się skuteczniejsze i bardziej profesj...

Czytaj więcej

TECHNIKI OBRONY CENY
Większość handlowców na pytanie jaki jest najtrudniejszy moment rozmowy handlowej odpowiada "Rozmowa o cenie!!!". W chwili obecnej ta...

Czytaj więcej

TECHNIKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH I MAREK PREMIUM
Uczestnicy szkolenia poznają zasady tworzenia wartości marki i produktu na różnych poziomach wynikających z potrzeb ich klientó...

Czytaj więcej

TECHNIKI SPRZEDAŻY USŁUG
Kupując samochód możesz go zobaczyć, przetestować, kupując krem do twarzy możesz najpierw skorzystać z darmowych próbek i test...

Czytaj więcej

TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - poziom zaawansowany
Telefon to bardzo skuteczne narzędzie aktywnej sprzedaży i jedna z najbardziej ci efektywnych metod dotarcia do potencjalnych klientó...

Czytaj więcej

TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - techniki podstawowe
Telemarketing to bardzo skuteczne narzędzie aktywnej sprzedaży i jedna z najbardziej efektywnych metod dotarcia do potencjalnych klient&oacu...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Sprzedaży
Zarządzanie zespołem handlowym wymaga od managera kompleksowych (multidyscyplinarnych) kompetencji związanych z różnymi dziedzinami k...

Czytaj więcej

Trenerzy
Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Anna Ritter
Trener praktyk, z wykształcenia psycholog społeczny ze specjalizacją psychologia biznesu. Ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem managersk...

Czytaj więcej

Paweł Wojciechowski
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania, techn...

Czytaj więcej

Mauricio Vargas Tapias
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego...

Czytaj więcej

Andrzej Zdanowski
Trener – Praktyk. Ekspert w zakresie sprzedaży i zarządzania. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematów...

Czytaj więcej

Artykuły
Techniki, metody i etapy sprzedaży

Sprzedaż pełni kluczową rolę w biznesie. Kto nie sprzedaje, ten nie zarabia. Warto jednak pamiętać, że konkurencja na rynku nie śpi. Aby ...

Czytaj więcej

Zagadka asertywności. Zachowania asertywne w praktyce zawodowej i kontakcie z klientem

O potrzebie bycia asertywnym słyszymy na każdym kroku, Często nawet wymienia się ją, jako jedną z cech charakteru niezbędnych do osiągnię...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 1

Kiedy myślę sobie o dobrych relacjach pomiędzy sprzedającym a kupującym przychodzi mi do głowy, że być może utrzymanie takich relacji jes...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 2

Obecnie wciąż trwają poszukiwania nowych narzędzi promocji i nowych taktyk handlowych w celu zwiększenia wartości sprzedaży. Nowoczesna s...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 3

W sprzedaży nie ma miejsca na sentyment, zrozumiała jest konsekwencja w maksymalizacji wartości sprzedaży. Agresywna sprzedaż i pokusa pr...

Czytaj więcej

Czy każdy klient może być kluczowy?

O tym, że firma nie może funkcjonować bez klientów – wiedzą wszyscy. O tym, że nie wszyscy klienci przynoszą takie same korz...

Czytaj więcej

Trudny człowiek. Trudny klient

Spotykając się z „trudnym Klientem” w relacjach zawodowych nie mamy okazji pewnie o tym wszystkim myśleć. Po prostu pró...

Czytaj więcej