Euro Bank S.A.


Mimo zróżnicowanego charakteru pracy uczestników spotkania, firma wywiązała się z ustalonych wcześniej założeń w sposób profesjonalny i niebudzący zastrzeżeń.

Obsługa ze strony firmy w zakresie przygotowania, diagnozy potrzeb oraz dopasowanie oferty szkolenia dla klienta jeszcze przed realizacją jego samego jest prowadzona bardzo rzetelnie i przy pomocy zróżnicowanych narzędzi. Gwarantuje to, iż samo szkolenie pod względem merytorycznym jest adekwatne do specyfiki pracy każdej potencjalnej firmy.

Tym samym oceniamy firmę B&O Navigator jako dobrego partnera w aspekcie rozwoju pracowników naszej firmy.

Dyrektor Departamentu
Zarządzania Personelem

Krzysztof Wołczecki

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły