Dynamiczne etapy wizyty handlowej


Szkolenie Etapy Wizyty Handlowej"Bardzo dynamiczne szkolenie" - to jedna z najczęściej powtarzanych opinii uczestników szkolenia "Etapy Wizyty Handlowej", które poprowadziła Anna Ritter, trener w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa.

Szkolenie, które odbyło się 27 stycznia zgromadziło warsztatową grupę 10 przedstawicieli sił sprzedaży różnych branż i przedsiębiorstw. Wspólnym mianownikiem grupy była chęć rozwijania swoich kompetencji zawodowych związanych z wizytami handlowymi u klientów.

Pod koniec warsztatu uczestnicy zostali poproszeni o dokonanie anonimowej i dobrowolnej oceny szkolenia w oparciu o ankiety ewaluacyjne. Ocenie podlegały trzy elementy pracy trenera: - wiadomości, - przygotowanie do zajęć, - sposób prowadzenia szkolenia. Z satysfakcją możemy poinformować, że p. Anna Ritter uzyskała w skali 1-5 bardzo wysoką średnią notę 4,70 (skala 1-5), najwyższą zaś ocenę cząstkową 4,90 za warsztatowy i dynamiczny sposób prowadzenia zajęć.

Osoby biorące udział w szkoleniu uzasadniły pisemnie swoje oceny:

"b. dynamiczne szkolenie",

"Doskonały kontakt prowadzącej z osobami szkolonymi",

"Profesjonalny, energiczny wykład",

"Zajęcia prowadzone w ciekawy sposób, dużo ćwiczeń, zajęć praktycznych",

"Bardzo sympatyczny trener",

"Mała dawka wiedzy, ale skutecznie powtarzana - właściwie to było moim oczekiwaniem",

"Wiedza większa niż sam posiadam",

"Szeroki zakres wiedzy. Umiejętności prowadzenia jak i zorganizowania pracy w grupach".

W ankiecie ewaluacyjne zadaliśmy również 3 pytania zamknięte dotyczące tego czy szkolenie spełniło oczekiwania uczestnika (100% odpowiedzi na "tak"); gotowości uczestnika do rekomendowania szkolenia i trenera w swoim środowisku pracy (100% odpowiedzi pozytywnych); zastosowania zdobytych umiejętności w pracy zawodowej (100% odpowiedzi na "tak").

W podsumowaniu szkolenia "Etapy Wizyty Handlowej" nie można pominąć informacji zwrotnej od uczestników dotyczącej tego, co najbardziej spodobało się im w warsztatach. Zacytujmy kilka opinii:

"Luźna atmosfera",

"Realizowanie zadań poprzez pracę w grupie",

"Podział na typy osobowości",

"Sytuacje z życia wzięte",

„Duża ilość praktyki”,

"Przekaz informacji",

"Tworzenie wymyślonej firmy, nagranie filmu",

"Ekspresja i brak monotonii",

"Łatwość przekazywania informacji",

"Praktyczne podejście do tematu szkolenia".

Cieszy nas fakt, że szkolenie spełniło oczekiwania uczestników. Dziękujemy wszystkim za przybycie na nasz warsztat. Już teraz polecamy zainteresowanym kolejne edycje szkolenia "Etapy Wizyty Handlowej".

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły