Dariusz Misztal

Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada ponad 24-letnie doświadczenie biznesowe.

W latach 1990 - 1998 związany zawodowo z takimi firmami jak Logicys Polski (Dyrektor Generalny), Thompson Polkolor (Szef Działu Inwestycji - wprowadzający zmiany technologiczne), Remy Polska (Dyrektor Finansowy), Citroen Polska (Kontroler Zarządzania).

Od 1998 do 2007 roku Dyrektor Generalny i Prokurent w "Sopolfam" i "Starfarm" - spółek należących do francuskiej grupy Chantelle gdzie odpowiada za zarządzanie i rozwój przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1000 osób o obrotach przekraczających 40 mln USD rocznie. Do zakresu jego obowiązków należy pełne zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami i administracja, produkcją, logistyka.

Główne osiągnięcia:


W latach 2007 - 2011 Dyrektor Generalny i Prokurent spółki Anis Opakowania należącej do grupy Guilin S.A.. Spółka zatrudniała ponad 200 osób i generowała obroty rzędu 15 mln euro. Do jego głównych obowiązków należało opracowanie dla firmy strategii obejmującej Polskę i kraje Europy Wschodniej. Odpowiadał za właściwe zarządzanie w obszarach produkcji, sprzedaży do blisko 20 krajów, zasobów ludzkich, R&D, zakupów i logistyki.

Główne osiągnięcia:

Do października 2014 roku Prezes Zarządu Quartz S.A. "copackera" produktów chemicznych i kosmetycznych odpowiada za przygotowanie i realizację strategii spółki oraz zarządzanie operacyjne. Wprowadza metody zarządzania produkcją w duchu Lean Manufacturing.

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Mechaniki Precyzyjnej) i Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Ukończył Executive MBA na European University Montreux-Genewa. Trener współpracujący B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Swoje szkolenia prowadzi również w języku angielskim i francuskim.

Szkolenia
trenera
5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing
Szkolenie "5S - system organizacji miejsca pracy, jako element lean manufacturing" pozwala uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę i rozwinąć um...

Czytaj więcej

KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją
Szkolenie "KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM - nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją" ma dostarczyć jego u...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Zarządzanie produkcją, to szkolenie przygotowane dla managerów zarządzających produkcją i zespołami produkcyjnymi. Nowoczesne zarządz...

Czytaj więcej

PROBLEM SOLVING. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w zarządzaniu produkcją
Problem solving jest usystematyzowanym procesem rozwiązywania problemów występujących w procesach produkcyjnych zorganizowanych w śro...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing
Czas przezbrajania maszyn wpływa na elastyczność całej linii produkcyjnej. Im jest krótszy, tym ponosimy mniejsze straty związane z p...

Czytaj więcej

Referencje
trenera
KGHM Zanam S.A.
Niniejszym potwierdzamy, że B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. przeprowadziła na zlecenie KGHM ZANAM S.A. projekt szkoleniowy "Z...

Czytaj więcej

Artykuły
trenera