CZYM JEST FEEDBACK? JAK WYKORZYSTAĆ MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ W PRACY?


Feedback (informacja zwrotna) to jedno z najważniejszych narzędzi, które może być wykorzystane w biznesie, aby poprawić wyniki pracy i rozwój organizacji. W dzisiejszych czasach, kiedy szybkie tempo życia wymaga natychmiastowej odpowiedzi na zmiany, feedback jest niezwykle ważnym narzędziem, które pomaga nam szybciej reagować i lepiej radzić sobie w dynamicznym środowisku biznesowym. W niniejszym artykule opowiemy o historii idei feedbacku, jego definicjach, sytuacjach biznesowych i zarządzaniu pracownikami, w których można go stosować, a także o modelach feedbacku oraz emocjach, które towarzyszą udzielającemu i przyjmującemu feedback. Na końcu omówimy rolę szkoleń firmowych z udzielania feedbacku.

Pojęcie feedbacku zostało wprowadzone w latach 40. XX wieku przez inżyniera Norberta Wienera, który używał go w kontekście regulacji systemów elektronicznych. Termin ten został jednak szybko przeniesiony do dziedziny nauk społecznych, a w szczególności do psychologii, gdzie stał się kluczowym elementem w procesie uczenia się i rozwoju.

Czym jest informacja zwrotna, czyli definicje feedbacku

Zanim przejdziemy do szczegółów, warto zacząć od definicji feedbacku i ich autorów. Wiele definicji feedbacku wskazuje na to, że jest to proces przekazywania informacji zwrotnej, dzięki któremu osoba lub organizacja może poprawić swoje zachowanie lub wyniki. Według Kennetha Blancharda, pod pojęciem feedbacku rozumiemy:

"informację zwrotną, którą otrzymujemy na temat naszego zachowania lub osiągnięć".

W literaturze biznesowe można znaleźć wiele różnych definicji feedbacku. Oto kilka z nich:

"Feedback to proces przekazywania informacji na temat zachowania lub wyników w celu pomocy w doskonaleniu pracy".

- Gary Dessler, autor książki "Management: Leading People and Organizations in the 21st Century"

"Feedback to proces przekazywania informacji zwrotnej w celu pomocy w zmianie lub doskonaleniu zachowania".

- Stephen Robbins, autor książki "Organizational Behavior"

"Feedback to proces, w którym informacja o efekcie działań jest przekazywana do źródła tych działań w celu regulacji i doskonalenia przyszłych działań"

- autorzy literatury branżowej.

Do czego firma potrzebuje feedbacku?

Feedback może być stosowany w różnych procesach biznesowych, w tym:

 • W procesie oceny pracownika - feedback pomaga pracownikowi zrozumieć, jakie są jego mocne strony i obszary, w których musi popracować, aby poprawić swoje wyniki.
 • Podczas negocjacji - feedback może pomóc wskazać, które elementy negocjacji należy poprawić, aby osiągnąć lepsze wyniki.
 • W procesie zarządzania projektem - feedback pozwala na identyfikację problemów w projekcie i pomaga w dostosowaniu planu działań.
 • W procesie szkolenia - feedback jest kluczowy w procesie szkolenia, ponieważ pomaga trenerowi / coachowi / mentorowi określić, co uczniowie już umieją i gdzie potrzebują dodatkowego wsparcia.

Dlaczego manager zespołu musi udzielać i przyjmować feedback?

Kluczowym obszarem, w którym należy stosować zasady informacji zwrotnej jest zarządzanie zespołem i komunikacja z pracownikami, Managerowie powinni stosować feedback na każdym etapie pracy z pracownikiem, aby pomóc mu w rozwoju zawodowym i osiągnięciu lepszych wyników.

Poniżej przedstawione są przykłady sytuacji, w których feedback może być szczególnie ważny:

 1. Okresowe oceny pracowników. Feedback może być wykorzystany do oceniania pracy poszczególnych pracowników. Managerowie mogą zbierać informacje od pracowników i wykorzystywać je do określania mocnych i słabych stron każdego z pracowników oraz do określania ich postępów.
 2. Rozwiązywanie problemów. Feedback może być również wykorzystywany do rozwiązywania problemów w zespole. Jeśli pojawi się jakiś problem, managerowie mogą poprosić pracowników o opinię na ten temat i wykorzystać te informacje do znalezienia rozwiązania.
 3. Podczas spotkań z zespołem. Feedback może pomóc managerowi zrozumieć, jakie są obecne potrzeby i wyzwania zespołu oraz jak można je rozwiązać.
 4. Po zakończeniu projektu. Feedback od członków zespołu może pomóc managerowi zrozumieć, co poszło dobrze i co należy poprawić w przyszłych projektach.
 5. W trakcie szkoleń i coachingu. Feedback może pomóc managerowi zrozumieć, jakie kwestie wymagają więcej uwagi i jakie dodatkowe szkolenia mogą pomóc zespołowi.
 6. Podczas wprowadzania zmian w organizacji. Feedback od zespołu może pomóc managerowi zrozumieć, jakie zmiany są potrzebne i jakie mogą być skuteczne.
 7. W przypadku problemów z wydajnością. Feedback od zespołu może pomóc managerowi zidentyfikować przyczyny problemów z wydajnością i znaleźć sposoby na ich rozwiązanie.

Modele feedbacku - 7 modeli informacji zwrotnej, które musisz znać

Istnieje wiele modeli udzielania feedbacku, a wybór odpowiedniego zależy od wielu czynników, takich jak kontekst, cel, oczekiwania odbiorcy i styl komunikacji. Poniżej przedstawiamy kilka popularnych modeli udzielania feedbacku:

1. Model BOOST

Skrót od Behaviour, Observation, Outcome, Support, Timing. Polega na wskazywaniu na konkretne zachowania, obserwacjach i ich skutkach, udzielaniu wsparcia oraz dobieraniu odpowiedniego momentu na przekazanie informacji zwrotnej.

Model BOOST omawiamy szczegółowo wraz z praktycznymi przykładami w artykule "MODEL BOOST W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 1)".

2. Model SBI

Skrót od Situation, Behavior, Impact. Polega na opisaniu sytuacji, konkretnej obserwacji zachowania oraz wpływie tego zachowania na dane osoby lub sytuację.

3. Model COIN

Skrót od Context, Observation, Impact, Next steps. Polega na uwzględnieniu kontekstu, dokonaniu obserwacji zachowania, zidentyfikowaniu wpływu tego zachowania oraz określeniu następnych kroków, które mogą poprawić sytuację.

Model COIN omawiamy szczegółowo wraz z praktycznymi przykładami w artykule "MODEL COIN W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 2)"

4. Model CRC

Skrót od Compliment, Recommend, Correct. Polega na rozpoczęciu od pozytywnego wzmocnienia, następnie zasugerowaniu sposobu poprawy zachowania, a na końcu udzieleniu informacji zwrotnej na temat konkretnych błędów.

Model CRC omawiamy szczegółowo wraz z praktycznymi przykładami w artykule "MODEL CRC W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 3)"

5. Model BIFF

Skrót od Brief, Informative, Friendly, Firm. Polega na krótkim, zwięzłym przekazaniu informacji, uwzględnieniu faktów, przyjaznym tonie i stanowczości.

6. Model "AID"

(Action, Impact, Development) - ten model skupia się na docenieniu dobrych rzeczy, które robią pracownicy, wskazaniu obszarów do poprawy oraz na proponowaniu sposobów na rozwój umiejętności i kompetencji.

7. Model "BARS"

(Behavior, Attitude, Results, Skills) - ten model skupia się na zachowaniach, postawach, wynikach i umiejętnościach jako punktach odniesienia do udzielania feedbacku.

Jakie emocje towarzyszą feedbackowi?

Jak już wiesz, feedback, czyli informacja zwrotna to nieodłączny element pracy w zespole. Zarówno osoby udzielające jak i odbierające feedback doświadczają różnych emocji, które mogą wpłynąć na efektywność procesu i ogólną atmosferę w miejscu pracy. Przyjrzyjmy się temu jakie emocje towarzyszą udzielającemu i przyjmującemu feedback.

Emocje towarzyszące udzielaniu feedbacku

Udzielanie feedbacku może wywoływać różne emocje u ludzi, zarówno u osoby udzielającej, jak i odbierającej feedback. Oto kilka potencjalnych emocji, które mogą pojawić się podczas udzielania feedbacku:

 • Niepewność - osoba udzielająca feedbacku może czuć się niepewnie, szczególnie jeśli feedback jest krytyczny lub wymaga zmiany zachowania. Mogą się obawiać, jak ich słowa zostaną odebrane i jakie będą konsekwencje.
 • Obawa - osoba udzielająca feedbacku może martwić się o reakcję osoby odbierającej feedback. Mogą się bać, że ich słowa zostaną odrzucone lub spowodują konflikt.
 • Złość - w przypadku, gdy feedback dotyczy zachowania, które wywołało złość, osoba udzielająca feedbacku może odczuwać wewnętrzną frustrację i gniew, co może wpłynąć na ton i sposób przekazu.
 • Zadowolenie - jeśli feedback jest pozytywny lub odnosi się do pozytywnych zmian, osoba udzielająca feedbacku może odczuwać zadowolenie z efektów swojej pracy.
 • Lęk - osoba, która udziela feedbacku, może odczuwać lęk przed konfrontacją i napięcie emocjonalne, szczególnie jeśli musi przekazać informacje krytyczne lub niepopularne.
 • Zaniepokojenie - osoba, która udziela feedbacku, może odczuwać zaniepokojenie, jeśli nie jest pewna czy przekazany feedback jest adekwatny lub czy będzie miał pozytywny wpływ na odbiorcę.
 • Uczucie odpowiedzialności - osoba, która udziela feedbacku, może odczuwać poczucie odpowiedzialności za rozwój innych ludzi, co może wpłynąć na to, jak przekazuje informacje.

Jeśli feedback dotyczy kontrowersyjnego lub wrażliwego tematu, osoba udzielająca feedbacku może odczuwać emocje związane z tym tematem. Na przykład, jeśli feedback dotyczy pracy w zespole, osoba udzielająca feedbacku może czuć frustrację lub złość wobec braku zaangażowania innych członków zespołu.

Co czuje osoba (pracownik) przyjmująca feedback?

Przyjmowanie feedbacku może wywoływać różne emocje, w zależności od tego, jakie są treści przekazywane, jakie są nasze oczekiwania i doświadczenia związane z daną sytuacją, a także od naszego ogólnego nastawienia i poziomu samoświadomości. Oto niektóre z emocji, które mogą pojawić się w trakcie przyjmowania feedbacku:

 • Niepewność - nie wiemy, jakie będą treści feedbacku i jak nasza praca zostanie oceniona, co może powodować niepewność i lęk.
 • Złość - jeśli feedback wydaje się niesprawiedliwy lub niezgodny z naszymi oczekiwaniami, możemy poczuć się sfrustrowani i zagniewani.
 • Wstyd - jeśli feedback sugeruje, że popełniliśmy błąd lub nie spełniliśmy oczekiwań, możemy czuć się zawstydzeni i upokorzeni.
 • Zadowolenie - pozytywny feedback może nas uszczęśliwić i zmotywować do dalszej pracy.
 • Zaskoczenie - feedback może czasami przynieść dla nas niespodziewane informacje lub perspektywy, które mogą nas zaskoczyć i wymagać chwili na przetworzenie.
 • Zainteresowanie - jeśli feedback dostarcza nam cennej informacji lub wskazówek, możemy poczuć się zainteresowani i zaintrygowani.

Dlaczego Twoja firma potrzebuje szkoleń z feedbacku? (h2)

Szkolenia z feedbacku (czyli szkolenia dotyczące udzielania i odbierania informacji zwrotnej) odgrywają ważną rolę w firmach, ponieważ pozwalają na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, co przekłada się na lepszą efektywność pracy i zwiększenie zaangażowania pracowników.

Oto kilka obszarów, w których szkolenia z feedbacku mogą pomóc firmie:

 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych - szkolenie z feedbacku pozwala na poznanie skutecznych sposobów udzielania i odbierania opinii zwrotnej. Dzięki temu pracownicy potrafią lepiej komunikować swoje oczekiwania i potrzeby, a także lepiej zrozumieć oczekiwania innych osób.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników - szkolenia z feedbacku pozwalają na zbudowanie kultury opartej na zaufaniu i szacunku, co prowadzi do zwiększenia zaangażowania pracowników w pracę. Pracownicy czują się bardziej docenieni i mają większą motywację do pracy.
 • Poprawa efektywności pracy - poprawa komunikacji między pracownikami i menadżerami może prowadzić do poprawy efektywności pracy. Pracownicy będą lepiej rozumieć cele organizacji i będą w stanie działać bardziej skutecznie, aby je osiągnąć.
 • Rozwój umiejętności liderowania - szkolenia z feedbacku mogą pomóc menadżerom w rozwoju umiejętności liderowania. Dzięki nim menadżerowie będą potrafili lepiej motywować swoich pracowników i prowadzić ich do osiągania celów organizacji.
 

Podsumowanie, czyli korzyści z wdrożenia kultury feedbacku w firmie

Wykorzystanie feedbacku w firmie przynosi wiele korzyści, w tym:

 • Poprawa wydajności i efektywności pracy - dzięki feedbackowi pracownicy mogą dowiedzieć się, co robią dobrze, a co należy poprawić, co pozwala na szybsze i lepsze osiąganie celów biznesowych.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników - regularna informacja zwrotna od managerów i kolegów pozwala pracownikom na lepsze zrozumienie swoich celów i oczekiwań, co z kolei zwiększa ich zaangażowanie i motywację do pracy.
 • Poprawa relacji między pracownikami - feedback pozytywny i konstruktywny pozwala na lepszą komunikację między pracownikami i budowanie bardziej pozytywnej atmosfery w pracy.
 • Zwiększenie innowacyjności - feedback pozwala pracownikom na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i rynku, co z kolei pozwala na tworzenie nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań.

Podsumowując, wykorzystanie feedbacku w firmie jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów, zwiększenie efektywności pracy i motywację pracowników, a także tworzenie innowacyjnych rozwiązań i budowanie bardziej pozytywnej atmosfery w pracy.

Zapraszamy do lektury artykułów poświęconych idei feedbacku i modelom informacji zwrotnej. Ich listę publikujemy poniżej. W mediach społecznościowych znajdziesz je pod wspólnym hashtagiem #FjakFeedback. Wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w udzielaniu feedback-u zapraszamy na szkolenie "Feedback (Informacja Zwrotna) w Zarządzaniu Zespołami".

Przeczytaj również pozostałe artykuły z serii modele informacji zwrotnej

1. Model BOOST w Feedbacku. Modele Informacji Zwrotnej (Część 1)

2. Model COIN w Feedbacku. Modele Informacji Zwrotnej (Część 2)

3. Model CRC w Feedbacku. Modele Informacji Zwrotnej (Część 3)

Autor: Eksperci i trenerzy B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa

Data publikacji 30.03.2023
Aktualizacja 12.04.2023

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
FEEDBACK (INFORMACJA ZWROTNA) W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie zespołem, to szkolenie, które kompleksowo i jak najbardziej praktycznie rozwija kompetencje niezbędne managerowi do profe...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie "Kierowanie Zespołem Pracowniczym" jest odpowiedzią na Twoje dzisiejsze potrzeby jako współczesnego managera zespołu pracow...

Czytaj więcej

LEADERSHIP (PRZYWÓDZTWO). Szkolenie managerskie
Leadership nie jest kolejnym kolejny modnym trendem w zarządzaniu, którego odbiorcą są managerowie. Przywództwo w organizacji ...

Czytaj więcej

Jak manager powinien radzić sobie ze stresem własnym i pracowników? [szkolenie online]
Stres związany z epidemią i ograniczeniami spowodowanymi kwarantanną dopadł nas wszystkich. Właściciele firm, managerowie martwią się o przy...

Czytaj więcej

Jak zorganizować pracę zdalną Przedstawicieli Handlowych [szkolenie online]
Wielu managerów sprzedaży stanęło obecnie wobec wyzwania zorganizowania pracy zdalnej swoich podwładnych, handlowców, PH, prze...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM W SEGMENCIE B2B. Szkolenie dla kierowników sprzedaży
Zbudowanie zgranego i wysoko wydajnego zespołu sprzedażowego jest celem każdego managera sprzedaży. "Zarządzanie zespołem sprzedażowym. Szko...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

NARZĘDZIA COACHINGOWE. TECHNIKI COACHINGOWE. COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA. SZKOLENIE COACHINGOWE
Coachingowy styl zarządzania Twoim zespołem pracowniczym, jeżeli rozważasz jego zastosowanie, nie musi koniecznie wymagać ukończenia "szkoły...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

TECHNIKI MOTYWACJI POZAFINANSOWEJ
Zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone może tylko jednemu zagadnieniu, ale za to niezbędnemu każdemu, kto chce nazywać się menedżerem ...

Czytaj więcej

Trenerzy
Anna Ritter
"Początek wszelkich zmian zaczyna się od Ciebie". Od ponad 5 lat trener praktyk, z wykształcenia psycholog społeczny ze specjalizacją p...

Czytaj więcej

Katarzyna Pawłowska
Trener praktyk. Manager z ponad 28 letnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie obsługi klientów, zarządzania zespołami pracow...

Czytaj więcej

Aktualności
MODEL CRC W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 3)

Model CRC (Compliment, Recommend, Correct) jest jednym z modeli udzielania informacji zwrotnej, który skupia się na trzech element...

Czytaj więcej

MODEL COIN W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 2)

Model COIN (Context, Observation, Impact, Next Steps) jest podejściem do udzielania informacji zwrotnej (feedbacku), które pomaga ...

Czytaj więcej

MODEL BOOST W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 1)

Model BOOST to metoda udzielania informacji zwrotnej (feedbacku), która jest wykorzystywana w celu zwiększenia efektywności oraz s...

Czytaj więcej

CZYM JEST FEEDBACK? JAK WYKORZYSTAĆ MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ W PRACY?

Feedback (informacja zwrotna) to jedno z najważniejszych narzędzi, które może być wykorzystane w biznesie, aby poprawić wyniki pra...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z kierowania zespołem w Poznaniu

Kierowanie zespołem pracowniczym w złożonej i dynamicznej rzeczywistości gospodarczej staje się wyzwaniem dla managerów wszystkich...

Czytaj więcej

Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem? Pytanie z pozoru proste. Prawda? Jednak odpowiedź nie należy do łatwych i nieskomplikowanych. W dużym skró...

Czytaj więcej

EXPOSE SZEFA

Expose szefa jest bardzo ważnym i przydatnym narzędziem managerskim wykorzystywanym w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. Czym jest expo...

Czytaj więcej

PIERWSZE WRAŻENIE. Efekt Halo (efekt aureoli i efekt Golema)

Jak to możliwe, że wyrabiamy sobie opinię o nowo poznanej osobie w ciągu 30 sekund? Nawet jeżeli nie odezwała się do nas ani jednym słowe...

Czytaj więcej

Zasada Pareto w biznesie i nie tylko

Czy to możliwe, że obserwacje włoskiego ekonomisty i miłośnika kotów, następnie opracowane i opisane w latach 50-tych XX wieku prz...

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem czyli skupiajmy się na rezultatach, a nie na byciu zajętym

Czy ktoś z was stanął kiedyś przed problemem wypełniania raportera czasu pracy? Do tej pory tak naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym,...

Czytaj więcej

Jak udzielić pracownikowi informacji zwrotnej?

Informacja zwrotna (feedback) może być dla każdego managera zarządzającego zespołem pracowniczym bardzo istotnym narzędziem w kierowaniu ...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

System ocen pracowniczych - zmiany są koniecznie i nieuniknione

Od dawna część firm stosuje proces oceny pracowników. Część z nich świadomie udoskonala lub rozpoczyna proces udoskonalenia w miar...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Udane i praktyczne szkolenie z zarządzania zespołem sprzedażowym

Bardzo udaną premierę rynkową miał program szkolenia z zarządzania zespołami handlowymi (sprzedażowymi) przygotowany przez trenera i eksp...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej