Budowanie strategii wobec dostawców poprzez ich klasyfikację


Często osoby odpowiedzialne za proces zakupów ograniczają planowanie do czynności bieżących. Z łatwością wchodzą w ramy sfery komfortu a swą reaktywność ograniczają do "gaszenia pożarów". Poddają się zastanej sytuacji, reagując dopiero w momencie, gdy określona zmiana jest już konieczna. Nie dostrzegają istotnej roli głębszej strategii, która pozwoliłaby im skuteczniej zarządzać całym procesem zakupowym poprzez świadome zarządzanie dostawcami.

Warto zdać sobie sprawę z faktu, że przyjęcie strategii postępowania pomaga nam lepiej zdefiniować bieżącą sytuację i odnieść ją do celów i planów. Świadome modelowanie współpracy z dostawcami jest głównym filarem zarządzania zakupami i stanowi podstawowe narzędzie niwelujące chaos spowodowany równoległym prowadzeniem wielu procesów.

Zarządzanie dostawcami nierozerwalnie łączy się z przyjęciem określonej strategii postępowania. Wzorcowe wydaje się przypisywanie strategii wobec firm poprzez określanie struktury kontrahentów przez pryzmat wyników finansowych. Wspomniany wzorzec opracowywać należy ustalając roczną sumę obrotów poszczególnych dostawców, określając % udział w obrocie całościowym w zestawieniu narastającym. Pomocne przy tym jest nadawanie klasyfikacji grupującej, odniesionej do poszczególnych kontrahentów np.: A, B, C.

Klasyfikacja dostawców ABC

Dzięki opisanej klasyfikacji możemy szybko i świadomie zbudować strategię wobec dostawców kierując się wagą klas.

Klasyfikacja dostawców wg wag klas
 

Uzupełnieniem klasyfikacji dostawców powinna być roczna ocena naszych kontrahentów, w której skupiamy się na szczegółowych kryteriach istotnych dla całościowego funkcjonowania naszej działalności zakupowej wspartej celami firmy.

Zastosowanie powyższej metody pozwala określić ile czasu i uwagi powinniśmy poświęcić na rozwój poszczególnych kontrahentów, jaki model relacji będzie najwłaściwszy oraz jaki powinien być charakter prowadzonych negocjacji.

Chcę zwrócić szczególną uwagę na fakt, że nasza strategia wobec dostawców nie może być liniowa i bliźniacza wobec wszystkich naszych kontrahentów. Poświęcany przez nas czas i zaangażowanie powinny być stopniowane i plastyczne. Dodatkowo przyjętą strategię należy stale rewidować w odniesieniu do bieżącej sytuacji i okoliczności. Pamiętajmy, że działalność zakupowa z racji swojej specyfiki charakteryzuje się dużą zmiennością, która z kolei jest determinantem rozwoju.

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
NEGOCJACJE ZAKUPOWE. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie
Negocjacje zakupowe i negocjowanie warunków zakupu towarów i usług wymaga, tak jak każde inne działanie w przedsiębiorstwie, p...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI. Szkolenie dla Działu Zakupów
Szkolenie przygotowaliśmy z myślą o wszystkich menedżerach, specjalistach, pracownikach, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności i ko...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH
Zakupy jako nieodłączna część Łańcucha Dostaw stają się kluczowym elementem w strategicznym zarządzaniu organizacjami w obecnych czasach ora...

Czytaj więcej

Trenerzy
Marcin Mielniczuk
Trener praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania zakupami, dostawcami i negocjacji kupieckich. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie zawodowe w...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Aktualności
Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposó...

Czytaj więcej

Bardzo kompetentny trener praktyk zakupów
Nasz ekspert w zakresie zarządzania zakupami w firmie - Marcin Mielniczuk przeprowadził 8 i 9 grudnia szkolenie otwarte "Zarządzanie do...

Czytaj więcej

Opinia uczestników szkolenia "Zarządzanie Dostawcami"

Jak stworzyć i realizować strategię współpracy działu zakupów z dostawcami? Jakie reguły zarządzą relacjami Kupiec - Dostaw...

Czytaj więcej

Zarządzanie dostawcami – rzeczowa wiedza i praktyczne umiejętności

Czy wiecie, że szkolenie zakupowe "Zarządzanie Dostawcami" jest w stanie przeprowad...

Czytaj więcej

Zarządzanie zakupami wymaga poszerzania wiedzy

"Zarządzanie zakupami z elementami negocjacji zakupowych" to szkolenie przeznaczone dla managerów i specjalistów dział&oacu...

Czytaj więcej

Marcin Mielniczuk o spotkaniach Kupców z ich Dostawcami

Spotkania z potencjalnymi dostawcami w dziale zakupów...

Czytaj więcej