Bank Gospodarstwa Krajowego


Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją o dużej wiarygodności. Specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Jedną z niezbędnych kompetencji pracowniczych jest umiejętność wystąpień publicznych.

Firma Szkoleniowa B&O Navigator Sp. z o.o. przeprowadziła szkolenie wewnętrzne dla pracowników Bank Gospodarstwa Krajowego na temat "Wystąpienia publiczne - trening dla nieśmiałych i zawodowców" w dniu 18 kwietnia 2011 roku.

Zajęcia miały charakter warsztatowy oparty na aktywnej pracy i ćwiczeniach praktycznych. Szkolenie było prowadzone z wykorzystaniem kamery. Uczestnicy mieli okazję nagrania swoich wystąpień oraz uzyskania konstruktywnej informacji zwrotnej. Taka forma pracy pozwalała im w trakcie zajęć nabywać nowe, przydatne umiejętności. Pracownicy Banku wysoko ocenili poziom merytoryczny szkolenia iraz innowacyjny sposób jego prowadzenia.

Szczególnie wysoko została oceniona praca Pani Doroty Dańczak-Król, trenera B&O Navigator, reagowała ona w kompetentny sposób na potrzeby uczestników oraz przekazywała wiedzę i uczyła ich nowych umiejętności.

Szkolenie zrealizowane przez Firmę Szkoleniową B&O Navigator spełniło nasze oczekiwania, dlatego rekomendujemy ja organizacjom, którym zależy na rozwoju kompetencji swoich pracowników.

Małgorzata Korsakowska-Słowik
Dyrektor Departamentu Zarządzania Kadrami
Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Tu można zapoznać się z CV trenera Pani Doroty Dańczak-Król oraz jej nabliższymi szkoleniami.

 

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły