Aktualności i opinie

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami z B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Znajdziecie tutaj Państwo bieżące informacje dotyczące naszej firmy, trenerów i nowości szkoleniowych. Z pewnością przydatne i interesujące są opinie uczestników szkoleń otwartych i zamkniętych uzupełnione o wyniki ankiet oceniających przebieg szkolenia i pracę trenerów. Każda opinia o szkoleniu jest dla nas ważną i potrzebną informacją zwrotną.

NEWSLETTER


g -
Kurs managerski. Poznaj TOP 5 najważniejszych dla managera

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, zdolności managerskie odgrywają kluczową rolę w osiąganiu sukcesu organizacji. Kurs managerski stanowi doskonałą okazję dla profesjonalistów na wszystkich szczeblach kariery, aby rozwijać swoje umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania, dając im przewagę konkurencyjną na rynku. ...

Więcej
Udane szkolenie z kierowania zespołem w Poznaniu

Kierowanie zespołem pracowniczym w złożonej i dynamicznej rzeczywistości gospodarczej staje się wyzwaniem dla managerów wszystkich szczebli. Oczekiwania biznesu, rynku i samych pracowników sprawiają, że doskonalenie kompetencji w zarządzaniu jest koniecznością dla każdego, kto sprawuje rolę zarządczą, zwłaszcza jeżeli zarządza zespołem pracowniczym. ...

Więcej
Marketing social media

Marketing social media, to niezwykle pożądana kompetencja wśród managerów i specjalistów zajmujących się marketingiem. Social media (media społecznościowe) stały się obowiązkowym i niezbędnym kanałem do prowadzenia przez działy marketingu i sprzedaży działań mających na celu budowanie wizerunku marek, sprzedaż produktów i usług i komunikację z klientami i konsumentami. ...

Więcej
Zdalna obsługa klienta. Jak obsługiwać klientów przez telefon, e-mail, chat i w social media?

Zdalna obsługa klienta, to prowadzenie procesu obsługi klientów i komunikacja z nimi wykorzystująca nowoczesne rozwiązania technologiczne w postaci telefonu, korespondencji e-mail, komunikacji na czacie firmowym i platformach social media takich jak np. Facebook, Linkedin, Instagram czy innych. ...

Więcej
Brand manager (menedżer marki) podnosi kompetencje

Brand manager (menedżer marki), to osoba funkcjonująca w strukturze marketingowej firmy, odpowiedzialna za zarządzanie marką (brand management). Każdy brand manager chce, aby jego marka była wyjątkowa, odróżniająca się od innych konkurencyjnych brandów, rozpoznawalna przez klientów i konsumentów i pozytywnie przez nich odbiera. ...

Więcej
Wskaźniki efektywności magazynowej. Szkolenie z zarządzania magazynem

Wskaźniki efektywności magazynowej, to zestaw mierników wspomagających pracę managera magazynu lub specjalisty odpowiedzialnego za zarządzanie magazynem i logistyką magazynową. Możemy do nich zaliczyć na przykład: stopę kosztów magazynowania, czy też wskaźniki jakościowe i ilościowe realizacji procesów magazynowych. Wskaźniki efektywności magazynowej to jeden z elementów programu m...

Więcej
Szkolenia online obsługa klienta

Szkolenia online obsługa klienta, to kategoria zawierająca programy szkoleń online przeznaczonych dla managerów działów obsługi klienta, specjalistów ds. obsługi klienta oraz wszystkich pracowników odpowiedzialnych za prawidłową obsługę klienta indywidualnego (B2C) i klienta biznesowego (B2B). ...

Więcej
Działania marketingowe wspierające sprzedaż

Przyjmuje się, że działania marketingowe wspierające sprzedaż, a przynajmniej ich część określa się mianem trade marketingu. Sam trade marketing, jak pisze ekspert marketingowych strategii wsparcia sprzedaży - Izabela Bohdan - Talmont to: ...

Więcej
Zarządzanie gospodarką magazynową

Zarządzanie gospodarką magazynową jest jednym z kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Managerowie i specjaliści zarządzający magazynem są odpowiedzialni nie tylko za operacyjne zarządzanie przepływami magazynowymi, lecz również za ich doskonalenie i podnoszenie efektywności. ...

Więcej
Product Manager. Zadanie - analiza rynku

Jednym z kluczowych obowiązków Product Managera jest prowadzenie analiz rynkowych dla produktu / grup produktowych, za które jest odpowiedzialny. Do przeprowadzenia skutecznej analizy rynku potrzebne jest określenie przez Product Managera kluczowych aspektów rynkowych podlegających analizie oraz znajomość i umiejętność wykorzystania narzędzi do jej prowadzenia. ...

Więcej
Zasady obsługi klienta

Zasady obsługi klienta powinna znać i opanować każda osoba pracująca i mająca kontakt z klientami biznesowymi i indywidualnymi. Zasady obsługi klienta pozwalają nam budować wizerunek profesjonalnej firmy / instytucji, budować i utrzymywać relacje z klientami, realizować cele biznesowe, w tym cele sprzedażowe. ...

Więcej
Wprowadzenie nowego produktu na rynek

Wprowadzenie nowego produktu na rynek, to skomplikowany proces marketingowy wymagający od zaangażowanych w niego osób, wiedzy i umiejętności dotyczących m.in. projektowania produktu zgodnie z wymaganiami rynku i potrzebami jego odbiorców (klientów i konsumentów). ...

Więcej
Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem? Pytanie z pozoru proste. Prawda? Jednak odpowiedź nie należy do łatwych i nieskomplikowanych. W dużym skrócie, możemy powiedzieć, że zarządzanie zespołem wymaga interdyscyplinarnych kompetencji managerskich związanych z rekrutacją pracowników (członków zespołu), planowaniem i wyznaczaniem celów dla zespołu, budowaniem i rozwijaniem zespołu, motywowaniem pra...

Więcej
E-szkolenie z zarządzania sprzedażą produktu dla Product Managerów

E-szkolenie "Zarządzanie sprzedażą produktu dla Product Managerów" powstało z myślą o podniesieniu kompetencji Product Managerów w zakresie wykorzystania przez nich, w procesie zarządzania produktem, praktycznych narzędzi wspierających realizowanie, wcześniej zaplanowanej, strategii sprzedaży produktu lub grupy produktowej. ...

Więcej
Strategie category management

Każdy Category Manager budując kategorię produktową stanie przed koniecznością dobrania właściwej dla niej strategii category management. Generalnie możemy wyróżnić pięć podstawowych strategii zarządzania kategorią produktów. Każda z nich jest zorientowana na osiągnięcie innych celów. ...

Więcej
Strategie cenowe i praktyki cenowa w zarządzaniu produktem

Strategie cenowe, zarządzanie ceną stanowią istotny element procesu product management-u. Umiejętność dobrania odpowiedniej, z punktu widzenia celu biznesowego, strategii cenowej dla produktu i konsekwentne jej realizowanie jest jedną z kluczowych kompetencji każdego product managera. ...

Więcej
Category management. Szkolenie na 5

Category management (zarządzanie kategorią produktów) to, według najprostszej definicji, strategia zarządzania grupami produktów przez partnerów handlowych, której celem jest maksymalizacja sprzedaży i zysków poprzez kreowanie jak największej wartości dla klientów oraz zaspokojenie ich potrzeb. Przekładając tą nieco akademicką definicję na język praktyki rynkowej możemy ...

Więcej
Prawo transportowe. Udane szkolenie

Prawo transportowe zwykliśmy traktować jako zbiór regulacji, przepisów i norm, którymi kierujemy się organizując, zwłaszcza w obszarze biznesowym, transport i spedycję. Prawo transportowe należy również traktować jako obszar kompetencji, które powinien posiadać manager i specjalista odpowiedzialny za logistykę w przedsiębiorstwie a już na pewno spedytor zarządzający transporte...

Więcej
Na czym polega trade marketing?

Trade Marketing, to obszar marketingu w organizacji, który może pełnić różne funkcje. Może wspierać i rozwijać wzrost sprzedaży, dzięki różnorodności wykorzystywanych narzędzi służy budowaniu i podtrzymaniu relacji z odbiorcami działań - odbiorcami ostatecznymi (B2C) i pośrednikami (B2B). Trade marketing dostarcza również rozwiązań poza cenowych i jest nośnikiem przyjętej stra...

Więcej
Pricing. Jak zarządzać cenami?

Pricing, polityka cenowa, marketing ceny i strategie cenowe stanowią obszar zainteresowania nie tylko managerów i specjalistów marketingu, lecz również managerów sprzedaży czy członków zarządów i właścicieli przedsiębiorstw. Zagadnienia pricingu i zarządzania cenami, to również obszar kompetencyjny, w którym można zdobywać nową wiedzę (cały czas powstają ...

Więcej
INCOTERMS 2020 - warto być gotowym na zmiany

INCOTERMS 2020 przyniesie ważne zmiany dla wszystkich firm prowadzących handel międzynarodowy. Oznacza to również konieczność zapoznania i przygotowania managerów i specjalistów odpowiedzialnych za działania rynkach zagranicznych do korzystania z nowych reguł INCOTERMS 2020, które zastąpią dotychczas wykorzystywane przepisy INCOTERMS 2010. B&O NAVIGATOR jako jedna z pierwszych firm sz...

Więcej
Jak zarządzać produktem?

Jak zarządzać produktem? Na to pytanie, odpowiedź znaleźli uczestnicy szkolenia otwartego "Product management (Zarządzanie produktem). Szkolenie dla Product Managerów" przeprowadzonego 23 i 24 maja w Warszawie przez B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Celem szkolenia był rozwój kompetencji managerów i specjalistów ds. marketingu odpowiedzialnych w swoich firmach za procesy zarządzania produ...

Więcej
Praktyczne szkolenie z zarządzania i obrotu paletami

Zarządzanie i obrót paletami, czyli gospodarka paletami to tematyka szkolenia otwartego przeprowadzonego przez w Warszawie przez B&O NAVIGATOR w dniu 11 kwietnia. Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy i podniesienie umiejętności niezbędnych do nowoczesnego i profesjonalnego zarządzania procesami gospodarki paletowej w przedsiębiorstwie w oparciu o standardy paletowe EPAL, UIC, EUR. Autorem prog...

Więcej
SMED. Szkolenie na 5

22 marca B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa zorganizowała szkolenie otwarte "SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing", którego celem było przekazanie wiedzy i podniesienie umiejętności związanych z wykorzystaniem narzędzia lean manufacturing jakim jest SMED. Specjalistyczny warsztat z redukcji czasów przezbrojeń maszyn był adresowany do managerów i specjalist&oa...

Więcej
Gospodarka magazynowa szkolenie z praktykiem

Podniesieniu kompetencji potrzebnych do profesjonalnego zarządzania gospodarką magazynową było poświęcone szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowana" zorganizowane 28 i 29 stycznia w Warszawie przez B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Autorem programu szkolenia i trenerem prowadzącym zajęcia był Pan dr Bogdana Kroker, trener praktyk mający kilkudziesięcioletnie doświ...

Więcej
Praktycznie o wdrożeniu systemu 5S

Rozwinięciu kompetencji niezbędnych do wdrożenia i zarządzania systemem 5S było poświęcone szkolenie otwarte "5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing", które przeprowadziliśmy w Warszawie w dniu 21 stycznia. Projektując program szkolenia z 5S oraz jego przebieg skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na praktycznych aspektach przebiegu procesu wdrożeniowego. Dlatego też, nasze ...

Więcej
Praktyka wprowadzenia nowego produktu na rynek

24 i 25 stycznia przeprowadziliśmy w Warszawie szkolenie "Wprowadzenie nowego produktu na rynek (New product development - NPD marketing”. Autorem programu i trenerem prowadzącym szkolenie jest p. Hanna Adamiak, doświadczony manager marketingu z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Szkolenie z wprowadzenia produktów na rynek było prowadzone w formule "praktycy dla praktyków" i koncentrowało się...

Więcej
Zarządzanie zakupami. Ciekawie i dynamicznie

Zarządzanie zakupami, to "szkolenie było prowadzone ciekawie, dynamicznie. Poparte wieloma przykładami i ciekawostkami" - to jedna z wielu pozytywnych opinii i ocen, które otrzymało szkolenie "Zarządzanie zakupami z elementami negocjacji zakupowych" przygotowane i prowadzone przez naszego trenera praktyka Pana Marcina Mielniczuka. ...

Więcej
Jak udzielić pracownikowi informacji zwrotnej?

Informacja zwrotna (feedback) może być dla każdego managera zarządzającego zespołem pracowniczym bardzo istotnym narzędziem w kierowaniu podwładnymi i budowaniu ich motywacji. Jak prawidłowo udzielać feedbacku (informacji zwrotnej) pracownikom uczyli się managerowie podczas szkolenia "Informacja zwrotna (Feedback) w zarządzaniu zespołami", które zorganizowała B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Autorem p...

Więcej
Jak zarządzać marką?

Jak zarządzać marką, aby była ona na tle konkurencji wyjątkowa i stale rosła jej wartość? To pytanie, przed którym stoją Brand Managerowie, Kierownicy Marek oraz marketerzy odpowiedzialni za zarządzanie i rozwój marek. 18 i 19 października w Warszawie odbyło się organizowane przez B&O NAVIGATOR szkolenie otwarte "Zarządzanie marką (Brand Management). Szkolenie dla Brand Managerów", podc...

Więcej
Negocjacje zakupowe. Co powinien umieć Kupiec?

Negocjacje zakupowe, to kompetencja, która jest szczególnie pożądana u Kupców, managerów i specjalistów ds. zakupów. Wynik negocjacji zakupowych wpływa przecież na koszty funkcjonowania firmy. 18 i 19 października przeprowadziliśmy w Warszawie kolejne szkolenie otwarte z tematu "Negocjacje zakupowe. Profesjonalne szkolenie kupieckie". Celem szkolenia z negocjacji zakupowych był...

Więcej
Szkolenie z reklamacji. Dokładnie i rzeczowo

Obsługa reklamacji składanych przez klientów indywidualnych i biznesowych wymaga od osoby przyjmującej skargę czy zażalenie bardzo dobrze rozwiniętych kompetencji w obszarze komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania emocjami własnymi i klienta oraz panowania na stresem, który nie wątpliwie generuje sytuacja reklamacyjna. Niezastąpione jest również odpowiednia postawa wobec reklam...

Więcej
Obrona ceny. Jak nie ulec presji klienta?

Obrona ceny, to priorytetowe zadanie każdego handlowca, przed którym staje on na ostatnich etapach procesu sprzedaży niezależnie czy realizuje go w konwencji B2B czy B2C. 10 października przeprowadziliśmy kolejne udane szkolenie otwarte z tematu "Techniki obrony ceny". To ekspercki i cieszący się dużym powodzeniem warsztat w całości poświęcony tylko jednemu zagadnieniu - metodom obrony ceny produktu / usłu...

Więcej
Udane szkolenie z logistyki magazynowej

W dniach 13 - 14 września odbyło się kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" prowadzone przez trenera praktyka zarządzania logistycznego Pana dr Bogdana Krokera. W ciągu dwóch dni intensywnych i praktycznych warsztatów uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności pozwalające profesjonalnie zarządzać procesami magazynowymi w przedsiębiorstwach. ...

Więcej
Zarządzanie zapasami. Opinia o szkoleniu B&O NAVIGATOR

Zarządzanie zapasami, to element łańcucha dostaw, do którego nowoczesne przedsiębiorstwa przywiązują co raz większą uwagę. Wraz ze wzrostem konkurencyjności od managerów i specjalistów odpowiedzialnych za logistykę zapasów wymaga się rozwijania swoich kompetencji zawodowych. Podniesienie umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania zapasami, przekazanie wiedzy o funkcjonowani...

Więcej
ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI. OPINIA O SZKOLENIU B&O NAVIGATOR

W dniach 26 - 27 kwietnia odbyło się szkolenie otwarte "Zarządzanie zakupami z elementami negocjacji zakupowych” prowadzone przez trenera praktyka zakupów Pana Marcina Mielniczuka. Standardem badania efektywności szkoleń otwartych w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa jest przeprowadzenie pod koniec szkolenia ankiety satysfakcji uczestników warsztatów. Poniżej, z niekłamaną satysfakcją, pre...

Więcej
Informacja zwrotna ze szkolenia gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa

W dniach 29 i 30 marca odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" prowadzone przez trenera - praktyka Pana dr Bogdana Krokera doświadczonego trenera praktyka i eksperta w zakresie procesów logistycznych. Byłego managera logistyki w międzynarodowych korporacjach (ITOCHU Corporation, Delphi Automotive Systems, TRW Steering Polska, Cussons P...

Więcej
Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook " Motywowanie pracowników . Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotowany przez trenerów praktyków biznesu B&O NAVIGATOR, ekspertów od zarządzania pracownikami. " Motywowanie pracowników …" jest praktycznym kompendium wiedzy i poradnikiem niezbędnym w pracy każdego managera zarządzającego zespołem pracowniczym, który co...

Więcej
Udane i praktyczne szkolenie z zarządzania zespołem sprzedażowym

Bardzo udaną premierę rynkową miał program szkolenia z zarządzania zespołami handlowymi (sprzedażowymi) przygotowany przez trenera i eksperta B&O NAVIGATOR Panią Anetę Ropek. Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i kierowników sprzedaży przeprowadziliśmy w formie otwartej 24 i 25 sierpnia 2017r. ...

Więcej
Zarządzanie dostawcami w Lear Corporation Poland II

Zarządzaniu dostawcami było poświęcone szkolenie zamknięte, które przeprowadziliśmy dla managerów i pracowników Lear Corporation Poland. Trenerem odpowiedzialnym za dostosowanie programu szkolenia do potrzeb uczestników i specyfiki ich pracy oraz prowadzącym warsztaty był Pan Marcin Mielniczuk. Szkolenie zostało bardzo dobrze ocenione przez jego uczestników średnia 5,00 w skali oce...

Więcej
Odbierz voucher z 50% rabatem na szkolenia otwarte

Już dzisiaj możesz otrzymać od nas voucher gwarantujący 50% rabatu na dowolnie wybrane szkolenie otwarte realizowane do końca 2017 roku. Wystarczy, że weźmiesz udział w dowolnym szkoleniu otwartym w sierpniu, a razem z certyfikatem ukończenia szkolenia otrzymasz voucher na 50% rabatu do wykorzystania pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2017r. ...

Więcej
Start projektu

Miło nam poinformować, że rusza nowy projekt szkoleń dofinansowanych. Wysoki poziom szkoleń dofinansowanych zapewniają trenerzy z wieloletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym.     ...

Więcej
Emarketing. Szkolenie merytoryczne, rzeczowe, elastyczne

Prowadzenie regularnych i profesjonalnych działań marketingowych w internecie jest koniecznością przed, którą stoją działy marketingu i zatrudnieni w nich managerowie i specjaliści ds. marketingu. Trudno wyobrazić sobie firmę, która nie wykorzystuje ogromnego potencjału emarketingu, reklamy internetowej, content marketingu czy też mediów społecznościowych lub marketingu mobilnego. W dniach 1...

Więcej
Finalizacja sprzedaży. Jak? Kiedy?

Finalizacja sprzedaży, zamykanie sprzedaży, domykanie klienta - te pojęcia w praktyce oznaczają dla każdego, kto zawodowo zajmuję się handlem i sprzedażą to samo. To ostatni etap procesu sprzedaży produktu bądź usługi kończący się zawarciem umowy z klientem. Profesjonalni handlowcy i managerowie sprzedaży bardzo dobrze wiedzą, że moment finalizacji sprzedaży jest najtrudniejszym elementem procesu handloweg...

Więcej
Jak wynagradzać i premiować handlowców?

Skuteczny system wynagradzania i premiowania w dziale sprzedaży jest głównym czynnikiem wpływającym na motywację handlowców. 27 marca uczestnicy szkolenia otwartego "Systemy Wynagrodzeń w Działach Handlowych" zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia i zarządzania systemami wynagrodzeń dla sprzedawców. Managerowie biorący udział w szkoleniu mieli okazję do poznania zalet i wad...

Więcej
5S - lean manufacturing praktycznie

System organizacji miejsca pracy 5S był przedmiotem szkolenia z zakresu lean manufacturing przeprowadzonego 12 grudnia przez trenera B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Pana Dariusza Misztala. Uczestnicy zajęć poznawali problematykę związaną z systemem 5S, zdobywając wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i zarządzania funkcjonowaniem 5S w swoich przedsiębiorstwach. Pod koniec szkolenia wśród os&oa...

Więcej
Już wiedzą jak pozyskać klienta

Prospectingowi, czyli procesowi pozyskiwania nowego klienta przez handlowca było poświęcone w całości szkolenie "Pozyskiwanie klientów (Prospecting). Szkolenie handlowe", które przeprowadził 20 grudnia Pan Paweł Wojciechowski trener praktyk biznesu B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Kończąc szkolenie poprosiliśmy uczestników o udzielenie informacji zwrotnej w ankiecie. Osoby biorące udział w...

Więcej
Ciekawa forma prowadzenia szkolenia Gospodarka Magazynowa

Nasze doświadczenie i opinie uczestników wskazują, że nawet "twarde szkolenie" z zakresu logistyki można poprowadzić w sposób ciekawy, inspirujący i angażujący w pracę uczestników zajęć. W połowie listopada nasz trener Pan dr Bogdan Kroker poprowadził szkolenie otwarte z tematu "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa". W celu zebrania opinii i informacji zwrotnej...

Więcej
Bardzo kompetentny trener praktyk zakupów

Nasz ekspert w zakresie zarządzania zakupami w firmie - Marcin Mielniczuk przeprowadził 8 i 9 grudnia szkolenie otwarte "Zarządzanie dostawcami. Szkolenie dla działów zakupów". Pod koniec szkolenia jego uczestnicy ocenili w anonimowych ankietach przebieg zajęć. Ocenie podlegały wiadomości przekazywane przez trenera, jego przygotowanie do zajęć i sposób, w jaki przeprowadził szkolenie. Z dumą...

Więcej
Życzenia Świąteczne 2016

Zdrowia, bo jest najważniejsze, Pogody ducha w domu i pracy, Prawdziwego szczęścia przez cały rok, Dumy z własnych osiągnięć, Satysfakcji, którą daje rozwój. Życzy Zarząd, zespół i trenerzy ...

Więcej
Zarządzanie zakupami wymaga poszerzania wiedzy

"Zarządzanie zakupami z elementami negocjacji zakupowych" to szkolenie przeznaczone dla managerów i specjalistów działów zakupowych. To również szkolenie eksperckie przygotowane i prowadzone przez trenera praktyka, czynnego zawodowo managera działu zakupów Pana Marcina Mielniczuka. ...

Więcej
Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W 2016 roku Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) dofinansuje 80% lub 100% kosztów tzw. różnych form "kształcenia ustawicznego" pracowników, w tym szkoleń i kursów. W 2015 roku środki z KFS-u były przeznaczone na szkolenia i rozwój pracowników w grupie wiekowej 45+. Rok 2016 przyniósł istotną zmianę warunków udzielania wsparcia dla Pracodawców - zniesiono limi...

Więcej
Szkolenie emarketing. Praktyczne i z poczuciem humoru

3 i 4 lutego Marcin Kozioł, trener w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa przeprowadził kolejną edycję szkolenia "Marketing internetowy (e-marketing). Reklama internetowa, content marketing, SEO, social media, marketing mobilny". Uczestnicy szkolenia przez dwa dni, w sposób warsztatowy, zdobywali wiedzę i podnosili swoje umiejętności wykorzystania potencjału tkwiącego w internecie do promocji i sprzedaży produ...

Więcej
Dynamiczne etapy wizyty handlowej

"Bardzo dynamiczne szkolenie" - to jedna z najczęściej powtarzanych opinii uczestników szkolenia "Etapy Wizyty Handlowej", które poprowadziła Anna Ritter, trener w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa. Szkolenie, które odbyło się 27 stycznia zgromadziło warsztatową grupę 10 przedstawicieli sił sprzedaży różnych branż i przedsiębiorstw. Wspólnym mianownikiem grupy była ch...

Więcej
Efektywne to znaczy skuteczne techniki sprzedaży

Kompetencje związane z technikami sprzedaży rozwijali uczestnicy szkolenia "Techniki Efektywnej Sprzedaży" przeprowadzonego w dniu 22 stycznia 2016 roku przez trenera B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Pana Pawła Wojciechowskiego. Podczas warsztatu szczególny nacisk położono na wspólne przeanalizowanie procesu profesjonalnej sprzedaży oraz pogłębienie wiedzy z obszaru efektywnych technik sprzeda...

Więcej
Lubię to, czyli szkolenie z social media

Lubimy tak zaczynać sezon szkoleń otwartych. Pierwszym zaplanowanym i zrealizowanym w 2016 roku przez B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa szkoleniem otwartym był warsztat "Social Media w Marketingu" prowadzony przez trenera praktyka Pana Marcina Kozioła. Nie zawiedliśmy oczekiwań uczestników. W ankiecie podsumowującej zajęcia nasz trener otrzymał maksymalną możliwą notę - 5,00 za wszystkie trzy oceni...

Więcej
Szkolenie z telemarketingu czyli, praktyka + świetne przygotowanie

25 września szkoleniem "Telemarketing dla Handlowców" udanie zadebiutowała w roli trenera Anna Ritter, aktywny zawodowo manager z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie sprzedaży, negocjacji i zarządzania. Z wykształcenia psycholog biznesu.   Prowadząc szkolenie z telemarketingu połączyła w spójną całość swoje doświadczenia biznesowe z wiedzą na temat psychologii zach...

Więcej
Opinia uczestników szkolenia "Zarządzanie Dostawcami"

Jak stworzyć i realizować strategię współpracy działu zakupów z dostawcami? Jakie reguły zarządzą relacjami Kupiec - Dostawca? Na te wiele innych pytań poszukiwali odpowiedzi uczestnicy szkolenia "Zarządzanie Dostawcami. Szkolenie dla Działu Zakupów". W połowie kwietnia B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa przeprowadziła kolejną edycję szkolenia otwartego, którego celem było podniesi...

Więcej
Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym - pełen perfekcjonizm

" Pełen perfekcjonizm ", " Treściwie, dużo praktyki, ze zwróceniem uwagi na ważne rzeczy " - takie opinie przeważały wśród uczestników oceniających szkolenie otwarte "Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym" przeprowadzone przez trenera B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa - Pana Krzysztofa Kowalewskiego w dniach 21-22 maja 2015 roku. W szkoleniu, którego celem było rozwijanie kompetenc...

Więcej
Marketing w internecie - szkolenie dla nietechnicznych

Nietechniczne i holistyczne ujęcie tematyki marketingu internetowego jest główną wartością szkolenia Marketing internetowy (e-marketing). Reklama internetowa, Content marketing, SEO, Social media, Marketing mobilny. Wiedzę i umiejętności związane z e-marketingiem zdobywają i doskonalą na tym szkoleniu menedżerowie i specjaliści ds. marketingu nieposiadający specjalistycznej wiedzy informatycznej czy te...

Więcej
Jak pozyskać klientów?

Jak pozyskać klientów dla swojej firmy? Wiedzę i umiejętności pozwalające zdobyć i utrzymać nowych klientów nabywali uczestnicy szkolenia otwartego "Pozyskiwanie Klientów (Prospecting). Szkolenie Handlowe" zorganizowanego przez B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa w dniu 17 kwietnia 2015 roku w Warszawie. Autorem programu i trenerem prowadzącym warsztaty z zakresu prospectingu był Pan Paweł...

Więcej
Standardy obsługi klienta na 5

Przeprowadzone w dniu 17 kwietnia 2015 r. szkolenie otwarte " Obsługa Klienta - Najlepsze Standardy " zostało bardzo wysoko ocenione przez jego uczestników. Trenerka B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Pani Dorota Dańczak - Król uzyskała w ankietach przeprowadzonych po szkoleniu najwyższą możliwą notę - 5,00 . Ankietowani w ocenach cząstkowych uwzględniali wiadomości przekazywane podczas szkolenia,...

Więcej
Zarządzanie dostawcami – rzeczowa wiedza i praktyczne umiejętności

Czy wiecie, że szkolenie zakupowe "Zarządzanie Dostawcami" jest w stanie przeprowadzić zaledwie kilka firm szkoleniowych w Polsce? Jednym z niewielu trenerów prowadzących warsztaty z tego tematu jest p. Marcin Mielniczuk trener - praktyk B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa, który w dniach 16-17 kwietnia 2015r. przeprowadził bardzo udane szkolenie otwarte "Zarządzanie Dostawcami. Profesjonalne Szkolenie K...

Więcej
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji klientem B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa

Z przyjemnością prezentujemy referencje ze szkolenia zamkniętego "Profesjonalna Obsługa Klienta", które przeprowadziliśmy na początku grudnia 2014 roku dla pracowników Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Szczególne uznanie klienta zyskała trenerka B&O Navigator Firma Szkoleniowa - Pani Dorota Dańczak-Król. W liście referencyjnym czytamy m.in.: ...

Więcej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki - udane szkolenie zamknięte z negocjacji

Mazowiecki Urząd Wojewódzki jest kolejnym zadowolonym klientem, u którego przeprowadziliśmy szkolenie zamknięte z zakresu negocjacji "Zaawansowane Techniki Negocjacji". Sposób organizacji szkolenia jego przebieg oraz trenerzy i specjaliści B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa zyskali uznanie i oczach uczestników szkolenia z negocjacji i ich przełożonych. Wyrazem tego są pisemne refere...

Więcej
Szkolenie e-marketing

Udanie zadebiutował w roli trenera p. Marcin Kozioł prowadząc 10 i 11 lutego swoje autorskie szkolenie z e-marketingu. Uczestnicy szkolenia poproszeni o ocenę szkolenia przyznali mu notę 4,78 w skali 1-5 (1 to ocena najniższa a 5 najwyższa). Bardzo dobrze wypadły oceny cząstkowe trenera: wiadomości - 4,33, przygotowanie do szkolenia - 5,00 i sposób prowadzenia zajęć - 5,00. ...

Więcej
Techniki sprzedaży - efektywne szkolenie

Jest wiele szkoleń z technik sprzedaży, które należy wybrać? Oczywiście te sprawdzone i efektywne. Takie jak zorganizowane przez B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa w dniu 30 stycznia szkolenie otwarte " Techniki Efektywnej Sprzedaży ", które zostało docenione przez uczestników najwyższą możliwą notą - średnią 5,00 w skali 1-5. Trener prowadzący szkolenie - p. Paweł Wojciechowski...

Więcej
Szkolenie dla menedżerów sprzedaży

Zawsze nas cieszy, gdy doświadczony menedżer, uczestnik wielu szkoleń w różnych firmach szkoleniowych zapytany o opinię o naszym szkoleniu - pisze " Najlepszy trener dotychczas ". Potwierdza to, o czym jesteśmy przekonani - mamy w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa - jednych z najlepszych trenerów w kraju . Tą zasłużoną opinię otrzymał Mauricio Vargas-Tapias po szkoleniu otwartym "Zarządzani...

Więcej
Szkolenie otwarte z zaawansowanych negocjacji

W dniach 27 i 28 stycznia B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa zorganizowała kolejne szkolenie otwarte "Zaawansowane Techniki Negocjacji". Cieszy nas fakt, że szkolenie zostało wysoko ocenione przez jego uczestników. Trener i autor programu szkolenia p. Paweł Wojciechowski otrzymał średnią ocenę 4,89 pkt w skali 1-5 (gdzie 1 jest oceną najniższą a 5 najwyższą). Uczestnicy ocenili również wiado...

Więcej
Negocjacje zakupowe - swoimi doświadczeniami dzieli się Marcin Mielniczuk

Umiejętność prowadzenia negocjacji zakupowych jest jedną z najbardziej pożądanych, przez pracodawców, kompetencji Kupca, managera ds. zakupów czy też specjalisty zajmującego zakupami na potrzeby firmy. Czy negocjacje zakupowe różnią się od negocjacji biznesowych lub negocjacji handlowych? Na pewno nie, jeżeli będziemy patrzeć na strukturę procesu negocjacyjnego, czy występowanie takich ele...

Więcej
Optymalizacja logistyki w firmie, prognozowanie sprzedaży i popytu, koszty w logistyce - rozważa w swoim artykule dr. Bogdan Kroker

Na urlopie... kilka refleksji o logistyce i logistykach Uczestnicy spotkań często zwracają uwagę na nieprecyzyjne prognozy sprzedaży lub popytu, jakimi dysponują w swojej codziennej działalności. Przy okazji można usłyszeć opinie „ ...gdybyśmy dysponowali precyzyjniejszym narzędziem prognostycznym, mielibyśmy precyzyjne prognozy... ”. Czy rzeczywiście trafność prognozy zależy od narzędzi...

Więcej
Marcin Mielniczuk o spotkaniach Kupców z ich Dostawcami

Spotkania z potencjalnymi dostawcami w dziale zakupów Rozważając kwestię spotkania z potencjalnym dostawcą warto zrewidować swoje cele bieżące jak i roczne. Zestawić je z obecnie zastaną sytuacją rynkową, uwzględniając własne możliwości, ograniczenia, siłę zakupową i harmonogram negocjacyjny. Przydatne okazuje się odwołanie do ostatniej okresowej oceny dostawców, aby w oparciu o nią z...

Więcej
Izabela Krejca - Pawski - o skutecznej metodzie na organizację pracy menedżera

Jak być mniej zestresowanym i skuteczniejszym managerem? Wiele osób ma problem z codzienną "listą zadań" do zrobienia. Spisana rano lista jest już długa, a w ciągu dnia dopisujesz do niej kolejne bieżące zadania. W efekcie kończysz dzień z uczuciem porażki, ponieważ znowu nie udało Ci się zrobić tego, co zaplanowałeś. Czujesz się zwyczajnie nieskuteczny… Rozwiązaniem tego problem...

Więcej
Szkolenie z zarządzania sprzedażą. Szkolenie ze strategii sprzedaży na 5

Szkolenie z zarządzania i strategii sprzedaży organizowane przez B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa uzyskało bardzo dobre oceny wśród jego uczestników. Trener prowadzący warsztat - Mauricio Vargas-Tapias - uzyskał średnią ocen 5,00 w skali od 1-5. Uczestnicy szkolenia zostali poproszeni o wypełnienie dobrowolnych i anonimowych ankiet, w których mogli wyrazić swoją opinię na temat przebiegu i ...

Więcej
Kolejne referencje

  ... i kolejne szko lenie przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzi elnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-...

Więcej
Referencje od Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Miło nam, że klienci nas chwalą. Za cykl szkoleń przeprowa dzony dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku otrzymaliśmy referencje, z których jesteśmy bardzo dumni , jak zresztą ze wszystkich, które już mamy jak i przyszłych :) Niniejszym potwierdzam, że w lis topadzie 2013 r. B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. zorganizowała i przeprowadziła cykl szkoleń pt. &bdquo...

Więcej
Referencje od PKF Accounting Sp. z o.o.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 W dniach 30-31.10.2013r. mieliśmy przyjemność gościć w firmie PKF Accounting Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa PKF Consult. Trzy szkolenia z tematów "Obsługa Trudnego Klienta, oraz "Techniki Obrony Ceny" poprowadzili trenerzy Dorota Dańczak-Król oraz Andrzej Zdanowski. Na uznanie na...

Więcej
Zdrowie Menedżera - dla każdego uczestnika

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Od dziś, każdy uczestnik naszych szkoleń otwartych otrzyma egzemplarz miesięcznika "Zdrowie Menedżera", aby prócz wiedzy zdobytej na szkoleniu mógł zadbać także o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.   Serdecznie zapraszamy Agata Sobkowska i Małgorzata Jasińska...

Więcej
Strategia sprzedaży. Zarządzanie sprzedażą

Strategia sprzedaży i zarządzanie sprzedażą są ze sobą ściśle powiązane i stanowią kluczowe elementy funkcjonowania działu sprzedaży. Strategia sprzedaży określa ogólny kierunek i cele działań sprzedażowych, natomiast zarządzanie sprzedażą odpowiada za zarządzanie procesami i działaniami sprzedażowymi, aby te cele osiągnąć. ...

Więcej
Negocjacje Zakupowe. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Jak powinny przebiegać negocjacje zakupowe prowadzone według najlepszych i skutecznych standardów? O tym opowiadał w trakcie szkolenia "Negocjacje Zakupowe. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie" Trener - Jacek Jarmuszczak. Jednym z praktycznych elementów szkolenia była ...

Więcej
Instagram

Od dziś możecie Państwo śledzić życie naszego biura "od kuchni".     Zapraszamy na codzienne Fotorelacje na INSTAGRAM http://instagram.com/bonavigator       Zespół B&O Navigator   ...

Więcej
Informacja zwrotna, czyli praktyka i siła feedbacku dla pracownika

Informacja zwrotna (feedback), którą pracownik otrzymuje od swojego przełożonego jest ważnym narzędziem w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Nie ma chyba sytuacji związanej z kierowaniem ludźmi, w której nie sprawdziłby się prawidłowo udzielony feedback. Oczywiście istnieją ściśle określone reguły udzielania informacji zwrotnej pracownikowi. ...

Więcej
Andrzej Zdanowski pisze o informacji zwrotnej

Zapraszamy do lektury artykułu Andrzeja Zdanowskiego na temat informacji zwrotnej (feedbacku) w motywowaniu pracowników. Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza praca, w której drugiego dnia usunąłem z komputera całe półroczne sprawozdanie z działalności firmy, a które to miało w ...

Więcej
Gospodarka Magazynowa. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Jak zapewnić jeszcze większą efektywność zarządzania magazynem? Odpowiedź na to i na inne pytania znaleźli uczestnicy szkolenia "Gospodarka Magazynowa. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa", które w dniach 4-5 lipca poprowadził dr Bogdan Kroker. Szkolenie bardzo spod...

Więcej
Wystąpienia publiczne. Udane szkolenie z autoprezentacji i nie tylko

Czy wystąpienia publiczne rzeczywiście budzą taką grozę? Czy można się pozbyć strachu przed wyjściem na "scenę"? Na co zwrócić szczególną uwagę, a czego unikać? Tego wszystkiego dowiedzieli się uczestnicy szkolenia "WYSTĄPIENIA PUBLICZNE - trening dla nieśmiałych i zawodowców", które 3 lipca 2013 r. poprowadziła Dorota Dańczak - Król. ...

Więcej
Zaawansowane Techniki Negocjacji

Cały czas warto jest podnosić swoje umiejętności negocjacyjne. Podczas szkolenia Zaawansowane Techniki Negocjacji, które prowadził Paweł    Wojciechowski 24 i 25 czerwca 2013 uczestnicy dowiedzieli się jak profesjonalnie i skutecznie prowadzić negocjacje ze swoimi partnerami biznesowymi. Szkolenie zostało ocenione przez nich bardzo wysoko w skali ogólnej aż n...

Więcej
Komunikacja wewnętrzna w zespole. Szkolenie dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa

Dla naszego stałego klienta Mazowieckiej Spółki Gazownictwa przeprowadziliśmy kolejne szkolenie zamknięte z zakresu budowania efektywnych zespołów pracowniczych, tym razem tematem szkolenia była "Komunikacja wewnętrzna w zespole". Szkolenie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem przez specjalistów i managerów MSG biorących w nim udział. ...

Więcej
3T Train the Traders - szkolenia dla handlowców

3T Train the Traders jest specjalistyczną i ekspercką marką szkoleń dedykowanych wyłącznie handlowcom i ich menedżerom. 3T Train the Traders opiera się na: ...

Więcej
Letnia promocja szkoleń zamkniętych

Szkolenie zamknięte zawsze warto przeprowadzić poza siedzibą firmy, to jedna z podstawowych zasad, doskonale znana wszystkim profesjonalnym menedżerom HR, Trenerom i Kierownikom projektów szkoleniowych. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami ... jednak nie w lipcu i nie w sierpniu i nie dla Klientów B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Wszystkim Klientom, którzy zrealizują z nami szkoleni...

Więcej
Nowy Trener-Praktyk w B&O Navigator

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:wi...

Więcej
Konkursowa zabawa

KONKURSOWA ZABAWA   Zabawa z akończona - dziękujemy wszystkim za udział. ...

Więcej
Cabinplant Sp. z o.o.

W dniach 27 - 28.03.2013 przeprowadziliśmy dla Cabinplant Sp. z o.o. szkolenie "Zarządzanie Projektem - Warsztaty Najlepszych Praktyk" . Warsztaty prowadził Mauricio Vargas Tapias . ...

Więcej
Wywiad z Trenerem Krzysztofem Wiak

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian? Krzysztof Wiak : Wbrew pozorom to nie zmiany, ale swoista spójność i konsekwencja. Twoje pytanie wskazuje jednak jak różnie w organizacji są postrzegane te działalności. A przecież w wielu organizacjach te działy znajdują się w tym samym pionie i raportują ...

Więcej
Zobaczmy się w kwietniu

CZARUJEMY POGODĘ, ABY WIOSNA JAK NAJSZYBCIEJ DO NAS ZAWITAŁA Chcielibyśmy przywitać ją razem z Państwem na naszych szkoleniach.   Dlatego też w kwietniu przygotowaliśmy dla Państwa specjalne ceny na wszystkie szkolenia otwarte. Zaczarujmy razem wiosnę i powitajmy ją razem na szkoleniach ...

Więcej
Praktyczna strona zarządzania sprzedażą. Szkolenie z zarządzania sprzedażą

Zarządzanie Sprzedażą. Strategia Sprzedaży. Praktyczne metody planowania, wdrożenia, kontroli i oceny wyniku handlowego, to temat szkolenia przeprowadzonego przez trenera- praktyka Pana Mauricio Vargas Tapias. Trener otrzymał najwyższą możliwą ocenę: 5.0 Szkolenie odbyło się 28.02-01.03.2013 w Warszawie. Na szkoleniu zaprezentowano praktyczną stronę zarządzania sprzedażą, która wiąże się m.in. z tw...

Więcej
Usatysfakcjonowany klient to dobry klient

Wzrosty sprzedaży oznaczają wyższe przychody, ale także powstaje ryzyko pojawienia się większej liczby niezadowolonych klientów. Aby nie stracić takiego klienta oraz wielu innych należy odpowiednio przygotować proces reklamacji. Dzięki szkoleniu Obsługa Reklamacji zorganizowanemu 28 lutego 2013 roku uczestnicy mogli poznać w jaki sposób przygotować procedury i w jaki sposób postępowa...

Więcej
Profesjonalne relacje z dostawcami.

Szkolenie „ Zarządzanie Dostawcami. Szkolenie dla Działu Zakupów ”, które odbyło się w dniach 21-22 lutego 2013 roku pod okiem Trenera-praktyka Jacka Jarmuszczaka , pozwoliło zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania dostawcami w strategicznej perspektywie firmy. Uczestnicy poznali metody i narzędzia służące do budowania bazy dostawców, porównania i wyb...

Więcej
Szkolenie Ocena Pracownika. Ocena Okresowa i Rozmowa Oceniająca.

  Szkolenie ocena pracownika. Ocena okresowa i rozmowa oceniająca . Ocena pracownika jest bardzo ważnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi. Ocenę pracowników możemy przeprowadzić nie tylko w kontekście, najbardziej znanej i popularnej formy, czyli oceny okresowej i związanej z nią rozmowy oceniającej lecz również w jako ocenę selekcyjną czy też ocenę potencjału pracowniczego. Zapra...

Więcej
Chciałbyś negocjować ze świadomością, że już na starcie masz przewagę?

Taką przewagę zapewniło uczestnikom szkolenie Zaawansowane Techniki Negocjacji poprowadzone w dniach 28-29 Stycznia 2013 roku przez Pawła Wojciechowskiego, trenera-praktyka B&O Navigator Firma Szkoleniowa. Uczestnicy w formie ćwiczeń, warsztatów i symulacji poznali techniki negocjacyjne. Dzięki tej formie przekazu, uczestnicy znacząco podnieśli swoja efektywność w osiąganiu celów negocjac...

Więcej
Wywiad z trenerem Dorotą Dańczak-Król

Zapraszamy na krótka rozmowę z naszym trenerem Dorotą Dańczak-Król. Pani Dorota opierając sie na swoim wieloletnim doswiadczeniu opowiada o motywacji oraz o tym jakich błędów unikać w pracy menedżera. ...

Więcej
Wywiad z trenerem Pawłem Wojciechowskim

Zapytaliśmy naszego Trenera Pana Pawła Wojciechowskiego o zagadnienia i problemy, które najczęściej obserwuje podczas prowadzonych przez siebie szkoleń. Zapraszamy do lektury, być może sytuacje opisywane przez trenera dotyczą również twojego życia zawodowego. ...

Więcej
Szkolenia z category managementu

Efektywne zarządzanie kategoriami produktów i asortymentem jest oczywistym wyzwaniem managerów zarówno po stronie producenta jak i kanału dystrybucji. Dogłębna analiza klienta, otoczenia, konkurentów jest naszym sprzymierzeńcem. Wprowadzanie w firmie przedstawionych podczas szkolenia narzędzi przynosi znaczne zwiększenie wyników sprzedaży. Uczestnicy biorący udział w szko...

Więcej
Jak zapewnić ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapasów?

  Szkolenie Zarządzanie Zapasami. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów . Od menedżera zarządzającego zapasami wymaga się, w dużym uproszczeniu, aby zapewnił ciągłość dostaw przy minimalnym koszcie utrzymania zapasów. Zrealizowanie tego celu wymaga przynajmniej trzech podstawowych rzeczy: wiedzy ekonomicznej o funkcjonowaniu zapasów, umiejętności i odpowiednich narzędzi (analizy, w...

Więcej
Podsumowanie projektu GOAL - Generation of Active Leaders.

W dniach 7-9 grudnia 2012 roku odbyła się trzecia edycja projektu GOAL organizowanego przez Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej KNZiM. Nasza firma była partonem merytorycznym wydarzenia a trenerka i kierownik projektów szkoleniowych Magdalena Grzęda poprowadziła Trening Antystresowy . ...

Więcej
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu

W dniach 17-18 wrzesnia 2012 roku trenerka Joanna Szeluga dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu przeprowadziła szkolenie " Asetrywność w życiu zawodowym " ...

Więcej
Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek

W dn. 10-11 grudnia pracownicy naszej firmy wzięli udział w szkoleniu marki B&O Navigator " Trade Marketing. Metody Wsparcia Wzrostu Sprzedażu ." prowadzonym przez Pana Tomasza Dybę . ...

Więcej
Istota Przywództwa

Skuteczne techniki podejścia i odpowiedniego zarządzania zespołem można było poznać oraz wykorzystać podczas szkolenia PRZYWÓDZTWO. KIEROWANIE ZESPOŁEM. Szkolenie i warsztat umiejętności menedżerskich , które odbyło się 17-18 stycznia 2013 roku. Trener-Praktyk Pan Paweł Wojciechowski przekazał uczestnikom praktyczną wiedzę dotyczącą metod zarządzania Szkolenie miało charakter warszt...

Więcej
Gospodarka Magazynowa. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa

Jak zapewnić jak największą efektywność zarządzania magazynem? Na to i na inne pytania odpowiedzi znajdziecie Państwo podczas szkolenia " Gospodarka Magazynowa. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa ". Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli, zarządów, kierownictw firm. Polecamy je pracownikom magazynów, działów logistycznych, zaopatrzeniowych, handlowych, produkcyjnych oraz...

Więcej
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ. STRATEGIA SPRZEDAŻY. Praktyczne metody planowania, wdrożenia, kontroli i oceny wyniku handlowego

   Już 28 lutego kolejna edycja szkolenia: " Zarządzanie sprzedażą, strategia sprzedaży " Podczas tego szkolenia chcemy zaprezentować stronę praktyczną zarządzania sprzedażą, która wiąże się m.in. z tworzeniem samej strategii sprzedaży i z jej opracowywaniem, wdrożeniem i oceną oraz dopasowanie zespołu handlowego do niej. Ponadto, omówimy zagadnienia związane z progno...

Więcej
Merchandising. Zasady, Techniki, Strategie

Celem szkolenia "Merchandising. Zasady, Techniki, Strategie" jest zapoznanie uczestników z merchandisingiem i jego rolą w sprzedaży produktów. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z pozycjonowaniem produktów i marek w dystrybucji, zasadami wystawiennictwa, rolą zapachu i muzyki w pobudzaniu klienta do zakupu. ...

Więcej
Nowość. Szkolenie Branding (Zarządzanie Marką). Neuromarketing, Marketing Narracyjny

Najnowsze trendy pokazują jak ważne staje się właściwe pozycjonowanie marki w umysłach konsumentów oraz tworzenie dobrej strategii wizerunkowej, która pozwala dotrzeć do konsumenta i skutecznie komunikować się z rynkiem. Dopiero takie działania dają podstawę do bardziej efektywnego wykorzystywania narzędzi marketingu mix a w konsekwencji wpływają również na sprzedaż firmy i jej zyski....

Więcej
Proces zakupów w organizacji

W łańcuchu dostaw nieodłącznym elementem są zakupy. W strategii opartej na obniżaniu kosztów odpowiednie zarządzanie zakupami przyczynia się do efektywniejszej realizacji celów. Szkolenie „ Zarządzanie Zakupami z Elementami Negocjacji Zakupowych ”, które odbyło się w dniach 13-14.12.2012 roku pod okiem Trenera-praktyka Jacka Jarmuszczaka, dało możliwość rozwinięcia tematy...

Więcej
Techniki negocjacji i taktyki negocjacji

W dniach 6-7.12.2012 Trenerka Julita Pietraszko przeprowadziła szkolenie NEGOCJACJE HANDLOWE. Techniki i Taktyki Negocjacji, które pomogło w rozumieniu procesu negocjacji i rozpoznawaniu celów negocjacyjnych, obszarów wspólnoty i przeciwieństw interesów a także poznania własnych zasobów i predyspozycji negocjacyjnych. Szkolenie zakończyło się ankietą. W ocenie uczestnik&oacut...

Więcej
Badania Marketingowe

Opracowanie skutecznej strategii firmy nie obejdzie się bez badań rynku, o których wyniki należy się opierać. Ważne jest, aby zebrane informacje jak najlepiej odzwierciedlały rzeczywistość. Dzięki temu ryzyko działań przedsiębiorstwa jest mniejsze, a jej skutki są bardziej przewidywalne. Szkolenie BADANIA RYNKU. BADANIA MARKETINGOWE. Współpraca z agencjami. Samodzielne prowadzenie badań. Pra...

Więcej
Słowo pisane. Warsztaty dla firmy Ochnik Sp. z o.o.

3 października 2012 roku w Garwolinie dla firmy OCHNIK Sp. z o.o. zrealizowaliśmy jednodniowe szkolenie "Warsztaty redagowania korespondencji firmowej". Celem szkolenia było przećwiczenie umiejętności redagowania formalnej korespondencji biurowej. ...

Więcej
B&O Navigator Firma Szkoleniowa partnerem merytorycznym Generation of Active Leaders.

Generation of Active Leaders to konferencja organizowana przez Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS oraz Prezydent Miasta Lublina. Konferencja adresowana jest do studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a w szczególności do studentów kierunków ekonomicznych i psychologicznych ze w...

Więcej
Negocjacje zakupowe na 5.0 Udany debiut trenera

Szkolenie "Negocjacje Zakupowe. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie" odbyło się w dniach 19-20 listopada 2012 roku pod okiem debiutującego w naszym zespole Trenera-praktyka Jacka Jarmuszczaka. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznali jak wynik negocjacji zakupowych prowadzonych przez Kupca lub osobę, której powierzono koordynowanie zakupów w firmie, przekłada się bezpośrednio na rentowność przedsiębiorstwa. ...

Więcej
Techniki Motywacji Pozafinansowej.

W dniu 14 listopada 2012 roku gościliśmy uczestników dwóch szkoleń. „Menedżerskie Techniki Motywacji” oraz „Prospecting dla Handlowców, czyli jak pozyskać nowych klientów” Pierwsze szkolenie poprowadziła trenerka Dorota Dańczak-Król , która pomogła uczestnikom zrozumieć że na motywację pracownika składa się wiele czynnikó...

Więcej
Pozyskiwanie Nowych Dystrybutorów - dla firmy Satel

„Pozyskiwanie Nowych Dystrybutorów” to tytuł szkolenia zamkniętego , które zrealizowaliśmy w dniach 25-26 października dla firmy SATEL SP. Z O.O. Szkolenie, w którym wzięli udział pracownicy Działu Eksportu prowadził trener praktyk Tomasz Dyba. W trakcie zajęć uczestnicy pracowali w obszarach tematycznych dotyczących sprzedaży relacyjnej; negocjacji z dystrybutorem; relac...

Więcej
Szefa mamy tylko jednego i jest nim nasz klient. Szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta

Skuteczne techniki podejścia i odpowiedniego poprowadzenia procesu obsługi klienta można było poznać oraz wykorzystać podczas szkolenia "Profesjonalna Obsługa Klienta". Trener-Praktyk Pani Dorota Dańczak-Król przekazała uczestnikom praktyczną wiedzę dotyczącą metod współpracy z klientem, dopasowania do potrzeb oraz jak zdiagnozować problem i z nim walczyć. Nabyte techniki są dość uniwersalne, ...

Więcej
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Świeciu kolejnym naszym zadowolonym klientem.

W październiku 2012 roku do grona naszych klientów dołączyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Świeciu. Szkolenie zamknięte „ Równoważny Czas Pracy ”, które przeprowadziła w Świeciu trenerka Katarzyna Paczkowska zostało wcześniej dostosowane do specyfiki Przedsiębiorstwa, co wpłynęło na bardzo pozytywną ocenę szkolenia przez uczestników. T...

Więcej
Zarządzania czasem a wydajność pracy.

Kolejna edycja szkolenia przeprowadzonego przez naszego trenera-praktyka Panią Magdalen ę Grzęda umożliwiła poznanie tajników Zarządzania Czasem . Zainteresowani zdobyli wiedzę jak wytyczać i realizować cele w ramach czasowych oraz jak skutecznie zarządzać sobą w czasie. Uczestnicy poznali także metody identyfikowania przeszkód i nieefektywnych nawyków w zarządzaniu czasem, identyfik...

Więcej
Sztuka prezentacji w języku angielskim - jak budować zaufanie wśród słuchaczy

Sztuka Prezentacji i Wystąpienia Publiczne w Języku Angielskim to program szkolenia przeznaczony dla menedżerów i specjalistów, którzy w swojej pracy zawodowej wykorzystują język angielski w komunikacji z przełożonymi, podwładnymi i klientami. ...

Więcej
Jak budować swoją siłę w negocjacjach?

Negocjacje są nieodłącznym elementem biznesu. To w trakcie negocjacji decyduje "być albo nie być" kontraktów handlowych, projektów czy też całych przedsiębiorstw. Do niedawna negocjacje były wiedzą dla "wtajemniczonych", dziś coraz częściej spotykasz siedzących po drugiej stronie stołu doskonale przygotowanych, opanowanych i twardych negocjatorów partnera. ...

Więcej
Najtrudniejszy moment rozmowy handlowej.

Rozmowa o cenie... W chwili obecnej kryzys stał się dodatkowym mocnym argument na „zbijanie” ceny, pozornie argumentem zdawałoby się, nie do podważenia... ale opanowanie praktycznych technik, konkretnych wypowiedzi, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie korzystnego rezultatu  i prowadzenie rozmów cenowych na partnerskich zasadach można nauczyć się na szkoleniu Techniki Obron...

Więcej
Jacek Jarmuszczak - Nowy trener B&O Navigator Firma Szkoleniow

Witamy w gronie trenerów-praktyków B&O Navigator nowego kolegę, Jacek Jarmuszczak to menedżer posiadający międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu zakupami. Już teraz zapraszamy na szkolenia otwarte Negocjacje Zakupowe (19-20.11.2012), E-Procurement. E-aukcje i Przetargi Elektroniczne. Szkolenie dla Kupców (26.11.2012) oraz Zarządzanie Zakupami z Elementami Negocjacji Z...

Więcej
Mirox Sp. z o.o.

Firma Mirox sp. z o.o. producent wysokiej jakość Okien i Drzwi, rekomenduje Markę Szkoleń Dofinansowanych przez B&O Navigator Firma Szkoleniowa sp. z o.o. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonego szkolenia w dniu 13.10-2012 r. w Poznaniu szkolenia "Psychologia Sprzedaży". Polecam korzystanie ze szkoleń dofinansowanych wszytskicm firmom, którym zalezy na rozwoju pracowników Joanna Kruszy...

Więcej
Zapraszamy do zabawy - Halloweenowa Dynia

Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do zabawy w Halloweenową Dynię. Wszyskie informacje potrzebne do zabawy znajdziecie w wydarzeniu na naszym profilu Facebook: Halloween i dynia z B&O Navigator ...

Więcej
Jak przygotować się do wprowadzenia nowego produktu na rynek?

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Nasz Trener-Praktyk Pan Tomasz Łucek , korzystając ze swojej obszernej praktycznej wiedzy w temacie new product development , czyli wprowadzanie nowego produktu na rynek przeprowadził szkolenie w dniach 27-28 września 2012 roku w Warszawie, zapoznając uczestników z metodami, strategiami ...

Więcej
Porozmawiaj z nią...

MENEDŻERSKIE STYLE ZARZĄDZANIA. WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI PRACY Z ZESPOŁEM. Odcinek 1. ROZMOWA Z ANNĄ Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawiam z osobą pewną siebie. Rozmawialiśmy o jej własnych sposobach na kierowanie zespołem zadaniowym , który był świeżo przez ...

Więcej
Profesjonalna Obsługa Klienta - szkolenie zamknięte dla Rhenus Contract Logistics S.A.

  Profesjonalna obsługa klienta – szkolenie zamknięte dla Rhenus Contract Logistics S.A. Korzystająca dotychczas z naszych szkoleń otwartych firma Rhenus Contract Logistics S.A. zdecydowała się na przygotowanie dla swoich pracowników dostosowanego szkolenia zamkniętego z zakresu „Profesjonalnej Obsługi Klienta”. ...

Więcej
Wyniki naszego foto-konkursu. Voucher na szkolenie Telefoniczna Obsługa Klienta

W dniu dzisiejszym tj. 21 września w samo południe zakończył się nasz fotograficzny konkurs. Największą liczbę oddanych głosów otrzymało zdjęcie Pani Anny Korzekwy. ...

Więcej
Zapraszamy do konkursu. Do wygrania szkolenie Telefoniczna Obsługa Klienta

Zapraszamy do konkursu. Prześlij zdjęcie swojego telefonu, głosuj, komentuj i dziel się ze znajomymi. Do wygrania udział w szkoleniu "Telefoniczna Obsługa Klienta". Baw się razem z nami! Aby rozpocząć zabawę... ...

Więcej
Ogłoszenie zwycięzców Zabawy w zgadywanie.

Przez 11 lat przeprowadziliśmy 43 razy szkolenie otwarte " Techniki Przejmowania Klientów Konkurencji " Wśród wielu nadesłanych odpowiedzi nagdadzamy dwie panie, które były najbliżej prawidłowe odpowiedzi. Obie Panie wskazały, że 11 razy odbyło się otwarte szkolenie z Technik Przejmowania Klientów Konkurencji. Najbliższe szkolenie z tego tematu już 28 września 2012 roku, zapraszam...

Więcej
Zapraszamy Was do zabawy w zgadywanie z nagrodami.

Jak zapewne już wiecie od 11 lat realizujemy dla Was projekty szkoleniowe. Pierwsze szkolenie otwarte jakie przeprowadzilismy w 2001 roku to: " Techniki Przejmowania Klientów Konkurencji " w związku z tym tematem szkolenia mamy zagadkę. Ile razy przez 11 lat przeprowadziliśmy otwarte szkolenie "Techniki Przejmowania Klientów Konkurencji" Dla osoby/osób które odpowiedzą prawidłowo ...

Więcej
Techniki sprzedaży najnowsze rozwiązania

Jako pierwsi w Polsce rozpoczynamy dostarczanie naszym Klientom najnowocześniejszego know - how z zakresu technik sprzedaży i zarządzania sprzedażą. Odpowiadamy na potrzebę wielu firm, które dla swoich handlowców poszukiwały szkoleń uczących nowych umiejętności handlowych, wiedzy zgodniej z globalnymi osiągnięciami, nowych nieznanych jeszcze technik sprzedaży . Dzisiaj prezentujemy ...

Więcej
Już 11 LAT realizujemy dla Was projekty szkoleniowe

We wrześniu 2001 roku przeprowadziliśmy nasze pierwsze szkolenie. 11 lat dostarczmy Państwu zawsze najnowsze i skuteczne metody podnoszenia kompetencji pracowników. Chcąc sie podzielić naszą radością i podziękować za zaufanie mamy dla Państwa 11% rabatu na wszystkie szkolenia które odbywają się we wrześniu 2012. Rabat łączy się z innymi promocjami oraz zniżkami dla stałych klientó...

Więcej
Efektywna mowa ciała - Sztuka Prezentacji

Kolejne udane warsztaty z Trenerem-Praktykiem Panem Waldemarem Wawerskim , specjalistą w zakresie zarządzania, sprzedaży, marketingu i rozwoju kompetencji osobistych. Szkolenie Sztuka Prezentacji , w ramach Dofinansowanych Szkoleń Otwartych , pozwoliło uczestnikom pogłębić wiedzę z zakresu stosowanych technik zwiększających skuteczność prezentacji a także sbosobów zarządzania stresem przed i w t...

Więcej
Nowy adres siedziby firmy i Centrum Konferencyjnego B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.

Zmieniliśmy adres siedziby biura oraz Centrum Konferencyjnego B&O Navigator Firma Szkoleniowa. Nasz nowy adres: ul Czarnocińska 31 ; 03-110 Warszawa. Zapraszamy na nasze szkolenia. Ofertę aktualnych szkoleń znajdą Państwo na naszej stronie oraz Dofinansowanych Szkoleń Otwartych www.dofinansowaneszkolenia.pl . Proponujemy również NOWOŚĆ na rynku szkoleń - Gry i symulacje biznesowe. We współ...

Więcej
B&O Navigator Gry i symulacje biznesowe

B&O Navigator Gry i symulacje biznesowe to krok dalej niż szkolenia. Nasza nowa siostrzana marka dostarczy Państwu innowacyjny i nowoczesny sposób rozwoju kompetencji. We współpracy z Panem Rafałem Szczepanikiem przygotowaliśmy dla Państwa nowatorskie programy Symulacji biznesowych, Gier szkoleniowych i Symulacji hybrydowych, które wykraczają daleko poza ramy tradycyjnych szkoleń. Naszym celem...

Więcej
Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - nowe szkolenie logistyczne

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia " Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management) ". Jest to nowa propozycja programowa z zakresu logistyki przygotowana przez naszego eksperta i trenera Pana dr Bogdana Krokera. ...

Więcej
Warsztat umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych dla Moto-Remo Burzyńscy S.J.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orp...

Więcej
Jak ważny jest klient, czyli szkolenie dla FM Produkty Dla Stomatologii

Od 2010 roku prowadzimy specjalnie dla firmy FM Produkty Dla Stomatologii warsztaty umiejętności. W projekcie uczestniczą nasi Trenerzy - Praktycy, koncentrując się na umiejętnościach przydatnych w praktyce zawodowej. Długoterminowe projekty współpracy dają możliwość stałego podnoszenia kompetencji pracowników. B&O Navigator ma możliwość uczestniczenia w zmianach w organizacji. Tym razem prz...

Więcej
Nowość na rynku - Gry i symulacje biznesowe

B&O Navigator Gry i symulacje biznesowe to krok dalej niż szkolenia. Nasza nowa siostrzana marka dostarczy Państwu innowacyjny i nowoczesny sposób rozwoju kompetencji. We współpracy z Panem Rafałem Szczepanikiem przygotowaliśmy dla Państwa nowatorskie programy Symulacji biznesowych, Gier szkoleniowych i Symulacji hybrydowych, które wykraczają daleko poza ramy tradycyjnych szkoleń. ...

Więcej
Jak windykować tych, którym sprzedajemy? Szkolenie dla handlowców

W karierze handlowca nie raz dochodzi do trudnych sytuacji, w których musi poradzić sobie ze ściągnięciem należności bez uszczerbku na relacji z klientem. Tego typu dylematy nie muszą już być kłopotliwe! ...

Więcej
Psychologiczne podejście do klienta

W procesie sprzedaży kluczą rolę odgrywa powstała relacja z klientem. Dobrze rozpoczęta współpraca jest inwestycją w przyszłość. Na co zwracać uwagę podczas kontaktu? Szkolenie w ramach Dofinansowanych Szkoleń Otwartych „ Psychologia Sprzedaży ” ma na celu zwiększenia świadomości psychologicznej działań sprzedażowych. Terener-praktyk Pan Waldemar Wawerski dnia 23.05.2012 w Warszaw...

Więcej
Inwestujemy w budownictwie. Szkolenie z prawnych aspektów procesu inwestycyjnego w budownictwie

Proces Inwestycyjny w Budownictwie - Aspekty Prawne to temat szkolenia, które pomaga zrozumieć skomplikowaną wiedzę prawną niezbędną wśród inwestorów, wykonawców, projektantów i finalnych odbiorców. Jasne stanie się za tym jakie zasady są obowiązują w trakcie procesu inwestycyjnego. Na pytania m.in. jak umowy przygotowywać, jakie są prawa i obowiązki każdej ze stron ora...

Więcej
Projekt szkoleniowy dla Bumar Elektronika S.A. zakończony sukcesem.

Z przekonaniem i prawdziwą satysfakcją rekomendujemy współpracę z firma B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. pod której patronatem w ramach wspólnego projektu odbywały się dla pracowników Bumar Elektronika S.A. nastepujące szkolenia: " Szkolenie dla Kobiet Liderek " - prowadzone przez Pania Magdalenę Nowakowska, " Asertywny Kupiec i Negocjacje zakupowe z Firmami o Si...

Więcej
Bumar Elektronika S.A.

Z przekonaniem i prawdziwą satysfakcją rekomendujemy współpracę z firma B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. pod której patronatem w ramach wspólnego projektu odbywały się dla pracowników Bumar Elektronika S.A. nastepujące szkolenia: " Szkolenie dla Kobiet Liderek " - prowadzone przez Pania Magdalenę Nowakowska, " Asertywny Kupiec i Negocjacje zakupowe z Firmami o Si...

Więcej
Solidna Firma 2010

Z niekłamaną satysfakcją chcemy poinformować, że otrzymaliśmy tytuł "Solidna Firma 2010". ...

Więcej
B&O Navigator Firma Szkoleniowa - Członek założyciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

B&O Navigator Firma Szkoleniowa - Członek założyciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Członkowie PIFS wiedzą więcej o rynku szkoleń, poznają najnowsze trendy w branży, nawiązują kontakty zarówno w środowisku trenerskim jak i przedsiębiorców. ...

Więcej
XTB X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. rekomenduje nasze szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. zrealizowała dla pracowników firmy X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A w lutym i marcu 2012 roku czterodniowy cykl szkoleń zamkniętych. ...

Więcej
Referencje od: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Niniejszym listem pragnę udzielić referencji firmie B&O Navigator z siedzibą przy ul. Echa Leśne 27C w Warszawie za solidne i profesjonalne przeprowadzenie szkoleń w zakresie: - Profesjonalna Obsługa Klienta . - Techniki Efektywnej Windykacji . Dotychczasowa współpraca pozwala mi rekomendować firmę B&O Navigator jako partnera godnego zaufania, ...

Więcej
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

Niniejszym listem pragnę udzielić referencji firmie B&O Navigator z siedzibą przy ul. Echa Leśne 27C w Warszawie za solidne i profesjonalne przeprowadzenie szkoleń w zakresie: - Profesjonalna Obsługa Klienta . - Techniki Efektywnej Windykacji . Dotychczasowa współpraca pozwala mi rekomendować firmę B&O Navigator jako partnera godnego zaufania, traktującego w sposób właściw...

Więcej
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A

Uprzejmie informujemy, że B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. zrealizowała dla pracowników firmy X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A w lutym i marcu 2012 roku czterodniowy cykl szkoleń zamkniętych. ...

Więcej
Projekt szkoleniowy dla Bumar Elektronika S.A. zakończony.

Wraz z końcem marca z sukcesem zakończył się projekt cyklu szkoleń specjalnie przygotowanych na zlecenie firmy Bumar Elektronika S.A. Projekt obejmował przeprowadzenie przez naszych trenerów-praktyków pięciu szkoleń o tematyce zakupowej oraz rozwijające wiedzę z dziedziny szeroko pojętego zarządzania i negocjacji. Szkolenia przebiegały w bardzo miłej i koleżeńskiej atmosferze utrzymując wysok...

Więcej
Bumar Elektronika S.A.

Projekt  szkoleniowy dla Bumar Elektronika S.A. zakończony. Wraz z końcem marca z sukcesem zakończył się projekt cyklu szkoleń specjalnie przygotowanych na zlecenie firmy Bumar Elektronika S.A. Projekt obejmował przeprowadzenie przez naszych trenerów-praktyków pięciu szkoleń o tematyce zakupowej oraz rozwijające wiedzę z dziedziny szeroko pojętego zarządzania i negocjacji. Szkolenia p...

Więcej
Szkolenie z Rozliczania Czasu Pracy dla Barg Laboratorium Sp. z o.o.

Tematem szkolenia wewnętrznego zorganizowanego dla Barg Laboratorium Sp. z o.o. firmy specjalizującej  się w usługach laboratoryjnych i technologicznych dla branży budowlanej, było Rozliczanie Czasu Pracy . Nasz Trener-Praktyk Pani Katarzyna Paczkowska,  umożliwiła poszerzenie umiejętności dotyczących organizacji pracy poruszając tematy kadrowo-płacowe oraz zagadnienia efektywnego zarządzania ...

Więcej
Jak sprzedać usługę?

Sektor usług rządzi się swoimi prawami. Migracje klientów nie są częstym zjawiskiem ze względu na lęk przed zmianą dostawcy. W ramach projektu Dofinansowane Szkolenia Otwarte zorganizowane szkolenie Techniki Sprzedaży Usług miało na celu przygotowanie uczestników do przełamania u klienta tej bariery i zachęcenia go do skorzystania ze swoich usług. Trener-praktyk Pani Dorota Dańczak-K...

Więcej
Jak wprowadzić nowy produkt na rynek?

New product development- zagadnienie to zostało rozłożone przez naszego trenera-praktyka Pana Tomasza Łucka na podstawowe elementy podczas naszego szkolenia Wprowadzanie nowego produktu na rynek . Poprzez liczne case’y oraz ćwiczenia uczestnicy mieli możliwość podejścia do tematu w praktyczny sposób zdobywając konkretną wiedzę marketingową. Szkolenie miało miejsce w Warszawie w dniach 19-20 m...

Więcej
Jak zadbać o najważniejszych klientów?

Zarządzanie Relacjami z Klientami Kluczowymi to temat szkolenia, które pomaga zrozumieć tajniki obsługi klienta kluczowego, które umożliwiają zbudowanie długotrwałej i owocnej współpracy. Jasne stanie się za tym jakie elementy są najważniejsze w relacji z klientem i jak zidentyfikować klienta strategicznego. Na pytania m.in. jak się przygotować i jak zarządzać tym procesem nasz Trener-...

Więcej
Typologia trudnego klienta

„Płacę, więc wymagam!” Prawdopodobnie każdy sprzedawca wielokrotnie musiał się zmagać z dość wysokimi wymaganiami stawianymi przez klienta, który poważnie wziął sobie do serca te oto słowa. Szkolenie Obsługa Trudnego Klienta przygotowuje zainteresowanych do radzenia sobie z tego typu wyzwaniami. Uczestnicy mieli okazję skorzystać z doświadczenia i wiedzy Trenera-Praktyka Pana Pawła...

Więcej
Gospodarka Magazynowa

Skuteczne techniki zarządzania logistyką oraz wiedzę o procesach magazynowe można było poznać i wykorzystać podczas szkolenia Gospodarka Magazynowa . Trener-Praktyk Pan Bogdan Kroker przekazał uczestnikom praktyczne informacje dotyczącą metod zarządzania magazynem wykorzystując nowoczesne systemy logistyczne. ...

Więcej
Odwołanie szkolenia

Z przykrością zawiadamiamy, że z przyczyn od nas niezależnych musimy przełożyć szkolenie "Coaching w Zarządzaniu. Szkolenie dla Kobiet Liderów", które miało się odbyć w dniach 8 i 9 marca. Informacje o nowym terminie szkolenia przekażemy Państwu w najbliższym czasie. Serdecznie przepraszamy wszystkie zainteresowane Panie.   ...

Więcej
Halo, słucham?

Sukcesem profesjonalnego telemarketingu jest właściwe podejście i przygotowanie. Szkolenie Sprzedaż Przez Telefon uczy sposobów dotarcia do klienta mając do dyspozycji tylko swój głos. Nie jest to łatwy orzech do zgryzienia, zwłaszcza że klienci mogą być uprzedzeni do takich praktyk. Trener-praktyk Pani Dorota Dańczak-Król podczas szkolenia zorganizowanego w dniu 29 lutego 2012 roku w ra...

Więcej
Zdobyć klienta konkurencji

Pozyskiwanie nowych klientów jest niezbędne, aby rozwijać sprzedaż w firmie. Walka z konkurencją trwa i czasem klienci źle wybierają. Jak przekonać takiego klienta, że lepiej skorzystać z naszej oferty? Dzięki szkoleniu Techniki Przejmowania Klientów Konkurencji zorganizowanemu 20 lutego 2012 roku uczestnicy nauczyli się sprawdzonych technik perswazyjnych oraz podejścia do klienta tak, aby ro...

Więcej
B&O Navigator Sp z o.o. nagrodzony na Gali Finałowej X edycji Programu Solidna Firma

Kolejna, jubileuszowa dziesiąta edycja Programu Gospodarczo- Konsumenckiego Solidna Firma miała miejsce 17 lutego 2012 roku w centrum konferencyjnym w Hotelu InterContinental w Warszawie.  W Gali Finałowej uczestniczyło ok. 350 osób. W tym nasza firma, która otrzymała Brązową Statuetkę Solidna Firma 2011 jako siedmioktorny laureat programu Solidna Firma. Jest dla nas ogromnym zaszczytem m&oacut...

Więcej
Tworzymy prezentację

W ramach projektu Dofinansowane Szkolenia Otwarte zorganizowaliśmy spotkanie z trenerem- praktykiem Panią Magdaleną Nowakowską, która jest specjalistą w tworzeniu innowacyjnych programów coachingowych. Pani Magda przeszkoliła zainteresowanych z zakresu Sztuki Prezentacji. Uczestnicy mieli okazje zrozumieć aspekty profesjonalnej prezentacji oraz techniki autoprezentacji, aby móc w przyszłości świ...

Więcej
Profesjonalnie!

Profesjonalna Obsługa Klienta to szkolenie poruszające temat dość ważnego elementu zarządzania jakością. Profesjonalnie zostali przygotowani uczestnicy do kontaktu z klientem i do utrzymania z nimi owocnych relacji. Profesjonalizm naszego trenera-praktyka Pana Pawła Wojciechowskiego został doceniony otrzymując średnią ocenę 4,87 w skali 1-5 za szkolenie w Warszawie dnia 6 lutego 2012 roku. ...

Więcej
Jak cenny jest klient oraz relacje business to business

Wartość firmy można rozpatrywać pod różnymi kątami. Dla niektórych będą to aspekty finansowe, dla innych potencjał i korzyści wynikające z działalności. Innym, równie ważnym aktywem wpływającym na wartość jest portfolio klientów. Dwa nowe szkolenia, które pojawiły się w naszej ofercie, biorą pod lupę relacje klienta z firmą oraz ich wartość. O co dokładnie chodzi? ...

Więcej
Psychologiczne podejście do organizacji oraz szkolenie dla asystentek

Luty jest pełen nowości. Tym razem jedna z nowości przygotowanych przez naszego Trenera-Praktyka Pana Pawła Wojciechowskiego zainteresuje asystentki, a druga osoby, których praca wymaga zrozumienia zachodzących zależności między ludźmi w firmie, czyli zagłębimy się w nieformalną strukturę naszej organizacji. ...

Więcej
Wiedza prawna z obsługi reklamacji. Szkolenie Prawne Aspekty Obsługi Reklamacji

Podstawą równowagi w otoczeniu firmy jest dobra relacja z klientem. Niestety nastają momenty zaburzenia w tej relacji wynikające z roszczeń klientów dotyczących jakości usług lub produktów. Szkolenie Prawne Aspekty Obsługi Reklamacji przygotowane przez naszego Trenera-Praktyka Pana Tomasza Lenarta ma na celu przygotowanie pod kątem znajomości prawa w procesie reklamacji tak, aby nie stracić zau...

Więcej
Porozmawiajmy, czyli komunikacja wewnętrzna w Twoim zespole

Adhokracja, Model Porozumienia bez Przemocy, modele kultur organizacyjnych, nieformalne role grupowe to tylko kilka elementów wiedzy eksperckiej przekazywanej w trakcie szkolenia "Komunikacja Wewnętrzna w Zespole". Nowoczesny program, unikalna formuła szkolenia to jedne z wielu zalet tego warsztatu. Szkolenie "Komunikacja Wewnętrzna w Zespole", zostało przygotowane i prowadzone jest przez Pana Pawła Wojciechowskie...

Więcej
Kolega Klient

„Obsługa Klienta Wewnętrznego” – to nowe szkolenie w ofercie B&O NAVIGATOR. Czy potrzebne w Twojej firmie? To możesz ocenić samodzielnie, choćby dzisiaj. Przyjrzyj się jakości współpracy pomiędzy poszczególnymi działami firmy, sprawności komunikacji wewnątrzfirmowej, terminowości i rzetelności wykonanych zleceń, atmosferze panującej w firmie. Oceń i zastanów się...

Więcej
Pieniądze to nie wszystko. Jak motywować pracowników?

Na motywację pracownika do pracy składa się wiele czynników i jak się okazuje w praktyce- pensja nie jest jedynym i czasem wystarczającym motywatorem. Dobry menedżer musi wiedzieć jak zachęcić swoich pracowników do pracy, znajdując odpowiedź na pytanie - jak motywować pracowników? Tę wiedzę mogli nabyć uczestnicy naszego szkolenia Menedżerskie Techniki Motywacji, które odbyło się ...

Więcej
2+2=5

2+2=5, zwłaszcza w pracy zespołowej. Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia " Budowanie Zespołu. Współpraca w Zespole " przeznaczonego dla członków i menedżerów zespołów pracowniczych. Efektem tego szkolenia będzie wytworzenie zjawiska znanego w psychologii społecznej pod nazwą "synergii pracy zespołowej". ...

Więcej
To już 7 lat!

Nasza współpraca z Przedsiębiorstwem Zbożowo-Młynarskim PZZ Stoisław trwa nieprzerwanie od 2004 roku . W ciągu 7 lat współpracy mięliśmy okazję szkolić menedżerów i pracowników PZZ Stoisław m.in. z takich tematów jak: „Techniki Sprzedaży Produktów FMCG”, „ Obsługa Trudnego Klienta ”, „Zbijanie Obiekcji Klienta z Elementami Obrony C...

Więcej
Toyota Material Handling Polska

Dnia 12.12.2011r. firma „B&O Navigator Firma Szkoleniowa sp. z o. o.” przeprowadziła szkolenie zamknięte pt. „Profesjonalna telefoniczna obsługa klienta”. Osobą prowadzącą szkolenie był Pan Paweł Wojciechowski. ...

Więcej
Ciepłe relacje z firmą Termet S.A.

We wrześniu 2011 roku do grona naszych klientów, z którymi utrzymujemy bezpośrednią relację, dołączyła firma Termet S.A .- czołowy producent gazowych urządzeń grzewczych, podgrzewaczy wodnych oraz rozwiązań solarnych z wykorzystaniem najlepszych oraz ekologicznych myśli technicznych. Efektem współpracy były zorganizowane w Świebodzicach już dwa szkolenia: Techniki Przejmowania Kl...

Więcej
Skuteczna windykacja od strony prawnej

Mieliśmy zaszczyt zorganizować szkolenie „ Windykacja Należności - Praktyka Prawna dla Nieprawników ” dla firmy Puratos Polska Sp. z o.o. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o stronie prawnej prowadzenia skutecznej windykacji należności w swojej firmie. Szkolenie naszego Trenera - Praktyka Pana Tomasza Lenarta odbyło się 25 listopada 2011 roku w Kostrzynie. ...

Więcej
Sprzedaż Przez Telefon na 5!

W ramach Dofinansowanych Szkoleń Otwartych Trener-Praktyk Pani Dorota Dańczak-Król przeprowadziła szkolenie dla handlowców, przedstawicieli handlowych i telemarketerów ze Sprzedaży Przez Telefon. Szkolenie odbyło się 7 grudnia 2011 roku, a Pani Trener zawdzięczając swoim umiejętnościom jako coach i wiedzy jako doradca handlowy zdobyła średnią ocenę 5,0 , czyli najwyższą możliwą. ...

Więcej
Czas na zarządzanie czasem, czyli szkolenie z zarządzania czasem

Kolejna edycja szkolenia przeprowadzonego przez naszego trenera - praktyka Waldemara Wawerskiego umożliwiła poznanie tajników zarządzania czasem. Zainteresowani zdobyli wiedzę jak wytyczać i realizować cele w ramach czasowych oraz jak skutecznie zarządzać czasem. Pan Waldemar Wawerski postawił na pracę w grupie, przykłady praktyczne oraz uświadomienie wagi podświadomości, dzięki czemu otrzymał maksymaln...

Więcej
Nowy lepszy rok

Koniec roku, to idealny czas, aby rozważyć własne plany i zadania na nowy rok. Jeśli myślimy o zmianie pracy, o awansie, bądź na przykład o założeniu własnej firmy, to warto przeanalizować swoje możliwości i kompetencje. Myśl o awansie pojawia się w głowie praktycznie każdego człowieka, ale oprócz własnych aspiracji musimy wykazać się także wiedzą potrzebną na stanowisku, im wyższe stanowis...

Więcej
Proszę o uwagę - trening autoprezentacji

Bariery wystąpień publicznych zostały przełamane podczas szkolenia Wystąpienia Publiczne- trening dla nieśmiałych i zawodowców. Kolejna edycja pozwoliła uczestnikom nabyć umiejętności przemawiania, autoprezentacji oraz jak urozmaicić swoje wystąpienie tak, aby skupiać na sobie uwagę przez cały czas. ...

Więcej
Zarządzanie Sprzedażą - Trudne wiadomości dostępnie podane.

Zarządzanie Sprzedażą . Strategia Sprzedaży. to temat szkolenia przeprowadzonego przez trenera-praktyka Pana Mauricio Vargas Tapias. Uczestnicy mieli okazję poznać praktyczne metody planowania, wdrożenia, kontroli i oceny wyniku handlowego. Najbardziej podobały się przykłady praktyczne. ...

Więcej
Tajniki pozafinansowego motywowania pracowników.

Ponownie szkolenie organizowane w ramach projektu  Dofinansowane Szkolenia Otwarte wywołało zadowolenie wśród uczestników. Nasz trener-praktyk Pani Magdalena Nowakowska wtajemniczyła menedżerów w Menedżerskie Techniki Motywacji. ...

Więcej
Projekt przerósł oczekiwania inwestora.

Podczas szkolenia Zarządzanie Projektem Warsztat Najlepszych Praktyk uczestnicy mogli przekonać się jak w praktyce wykorzystać przedstawione przez trenera-praktyka Pana Waldemara Wawerskiego techniki zarządzania projektem. Dwudniowe szkolenie odbyło się w dniach 24-25 listopada 2011, a trener został oceniony na 4,87 w skali 1-5. Kliknij więcej i zobacz relacje video ze szkolenia ...

Więcej
Pierwsze wrażenie - Wystąpienia Publiczne Trening dla Nieśmiałych i Zawodowców

Prowadzenie prezentacji przed audytorium, czy też wystąpienie publiczne nie musi być źródłem stresu. Można przygotować się do takiego wydarzenia przechodząc profesjonalne szkolenie z zakresu kompetencji prezentacyjnych i wykształcić w sobie umiejętność publicznego występowania i pracy z odbiorcami prezentacji. ...

Więcej
Czas agresywnych sprzedawców minął? część 3

W sprzedaży nie ma miejsca na sentyment, zrozumiała jest konsekwencja w maksymalizacji wartości sprzedaży. Agresywna sprzedaż i pokusa przechytrzenia klienta ma swoich zwolenników – oto przykłady z artykułu opublikowanego w Forbes: Zręczni sprzedażowcy umieją stworzyć atmosferę pośpiechu. ...

Więcej
Złap oddech, czyli o świadomym zarządzaniu stresem

Celem strategii zarządzania stresem, szczególnie tych nastawionych na jednostkę jest uczenie pracowników rozpoznawania sytuacji stresujących w ich pracy oraz poza nią, a następnie rozpoznawania następstw stresu na poziomie zachowania i emocji. Kolejny krok to trening antystresowy , czyli nauka technik, pozwalających zapobiegać wystąpieniu stresu zanim się pojawi lub obniżać poziom napięcia zwią...

Więcej
Efekt halo a pierwsze wrażenie

Osoby wędrujące po górach miały być może okazję, aby zaobserwować tzw. widmo Brockenu czyli własny cień na chmurze poniżej wędrowca. Niejednokrotnie zdarza się, ze cień ten otaczają tęczowe pierścienie przypominające aureolę okalającą głowy świętych. Jaki jest związek tego zjawiska z procesami biznesowymi? O tym w dalszej części artykułu. ...

Więcej
Jak wywołać dobre pierwsze wrażenie?

Pierwsze 15 sekund spotkania to często najważniejsze sekundy, podczas których wszystko się rozgrywa i decyduje: sukces lub porażka. Eksperci twierdzą, że w 90% nieudanych transakcji o niepowodzeniach decyduje właśnie pierwsze wrażenie ...

Więcej
WRÓŻYĆ KAŻDY MOŻE

Firma X przez wiele lat funkcjonowała w przekonaniu, że jest liderem rynkowym w swojej kategorii. Rozbudowany i dość różnorodny asortyment wydawał się kluczem do sukcesu. Co chwila klienci i konsumenci byli zaskakiwani nowościami. Marka była znana i rozpoznawalna. Produkty szeroko dostępne - wykorzystano potencjał dostępnych kanałów dystrybucji, no może z wyjątkiem jednego, ale przynajmniej wiado...

Więcej
Czas agresywnych sprzedawców minął? część 1

Kiedy myślę sobie o dobrych relacjach pomiędzy sprzedającym a kupującym przychodzi mi do głowy, że być może utrzymanie takich relacji jest możliwe. To się zdarza. A potem znów, gdy obserwuję krajowy rynek usług ogarnia mnie wizja mniej optymistyczna. ...

Więcej
Czas agresywnych sprzedawców minął? częśc 2

Obecnie wciąż trwają poszukiwania nowych narzędzi promocji i nowych taktyk handlowych w celu zwiększenia wartości sprzedaży. Nowoczesna strategia sprzedaży zorientowana na klienta, to wspólne budowanie wartości, przyjęcie postaw integrujących, a nie tworzenie sytuacji wygrany – przegrany. Oto przykłady strategii opartych na integracji: rzepa, agrafka i zamek błyskawiczny. Poniżej kilka informacji o...

Więcej
Trudny klient nadchodzi! Jak go obsłużyć?

Dzięki szkoleniu Obsługa Trudnego Klienta prowadzonego w ramach marki Dofinansowane Szkolenia Otwarte , uczestnicy wiedzą już jak postępować i usatysfakcjonować klienta, który jest wymagający lub po prostu niemiły. ...

Więcej
Techniki Domykania Sprzedaży Szkolenie zamknięte dla Warszawskiego Centrum EXPO XXI

Warszawskie Centrum Expo XXI Sp. z o.o. korzystające od ponad 3 lat ze szkoleń otwartych B&O NAVIGATOR rozszerzyło swoją współpracę o szkolenia zamknięte dedykowane wyłącznie swoim pracownikom. Trener – praktyk, Pan Paweł Wojciechowski, przeprowadził 4 listopada 2011 roku szkolenie wewnętrzne „ Techniki Domykania Sprzedaży ”. W skali 1-5 trener został oceniony na 4,60 za przekazan...

Więcej
Kolejne szkolenia z obsługi reklamacji zakończone sukcesem.

Z powodzeniem zorganizowaliśmy kolejne szkolenia otwarte ułatwiające podejście do obsługi reklamacji. Trener- praktyk Pani Dorota Dańczak- Król przedstawiła uczestnikom sposoby radzenia sobie z roszczeniami ze strony klientów w szkoleniu Obsługa Reklamacji . Natomiast w Prawne Aspekty Obsługi Reklamacji wprowadził uczestników trener- praktyk oraz radca prawny Tomasz Lenart. ...

Więcej
Pod skrzydłami eksperta. Szkolenie z social media

Kolejne szkolenie, które przeprowadziliśmy zakończone sukcesem! Trener Krzysztof Beniowski, specjalista od marketingu internetowego, wprowadził zainteresowanych w świat social marketingu. Nasi klienci mieli okazję zagłębić się w świat mediów społecznościowych i poznać tajniki jak najlepszego ich wykorzystania w marketingu. ...

Więcej
Szkolenia, których nie wolno przegapić

Jeśli z jakiegoś powodu nie uczestniczyłeś w tych szkoleniach, to teraz masz na to szanse. Skorzystaj z okazji. Podczas szkoleń chcemy Was nauczyć praktycznego zarządzania sprzedażą, która wiąże się m.in. z tworzeniem samej strategii sprzedaży i z jej opracowywaniem, wdrożeniem i oceną oraz dopasowanie zespołu handlowego do niej. ...

Więcej
5 miejsce w Rankingu Firm Szkoleniowych 2011

W Rankingu Firm Szkoleniowych 2011 organizowanym przez serwis publiczni.pl nasza firma zajęła 5 miejsce wśród 50 firm szkoleniowych z całej Polski. Dziękujemy serdecznie za Państwa głosy. Głosowanie trwało od 1 września do 10 października 2011. Serwis publiczni.pl zajmuje się dostarczaniem specjalistycznych informacji dla działów kadr i urzędów, tym bardziej jest nam miło, że nasze 10 ...

Więcej
Szkolenia z zarządzania zespołem czyli twój zespół może pracować lepiej

Zarządzanie zespołem, to skomplikowany proces obejmujący nie tylko wykorzystanie kompetencji związanych z czterema podstawowymi funkcjami managerskimi (planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie), ale również proces wymagający od managera umiejętności prowadzenia rekrutacji pracowników zespołu, zarządzania ich rozwojem oraz rzeczy kluczowej z punku widzenia efektywności pracowników...

Więcej
EFEKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻY

Czas agresywnych sprzedawców minął? Część 3. W sprzedaży nie ma miejsca na sentyment, zrozumiała jest konsekwencja w maksymalizacji wartości sprzedaży. Agresywna sprzedaż i pokusa przechytrzenia klienta ma swoich zwolenników – oto przykłady z artykułu opublikowanego w Forbes: Zręczni sprzedażowcy umieją stworzyć atmosferę pośpiechu. ...

Więcej
Oddaj swój głos na B&O Navigator w Rankingu Firm Szkoleniowych.

B&O Navigator Firma Szkoleniowa oraz redakcja serwisu internetowego PUBLICZNI.PL zaprasza do udziału w głosowaniu na najlepszą markę szkoleniową. Do I edycji rankingu zgłosiło się 50 firm i to Państwa głosy decydować będę o tym, która z nich otrzyma statuetkę. Wśród wszystkich osób oddających głosy po zakończeniu głosowania zostanie przeprowadzona loteria w której można...

Więcej
TRENER WSPÓŁPRACUJĄCY

Poszukujemy aktywnych zawodowo menedzerów wyższego szczebla gotowych przygotować i poprowadzić szkolenia otwarte i zamknięte dla naszych klientów. ...

Więcej
NOWE PROGRAMY SZKOLEŃ

Zapraszamy do zapoznania z dwowa nowymi programi szkoleń. WARSZTATY REDAGOWANIA KORESPONDENCJI FIRMOWEJ Korespondencja pisemna wymaga szczególnej staranności. Proponowane przez nas szkolenie pozwala na zdobycie - więcej SZTUKA PREZENTACJI Z EMISJĄ GŁOSU Kogo słuchasz i nie zasypiasz? Osoby z jednostajnym monotonny głosem? Czy barwnego, porywającego mówcy, którego głos nie...

Więcej
TRENER WSPÓŁPRACUJĄCY

Poszukujemy aktywnych zawodowo menedzerów wyższego szczebla gotowych przygotować i poprowadzić szkolenia otwarte i zamknięte dla naszych klientów. ...

Więcej
Udany debiut nowego trenera

W dniach 30.06 - 1.07.2011 zadebiutował nasz nowy trener MAURICIO VARGAS TAPIAS ze swoim szkoleniem ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ. STRATEGIA SPRZEDAŻY. Praktyczne metody planowania, wdrożenia, kontroli i oceny wyniku handlowego Swoje pierwsze szkolenie zakończył wynikiem 4,85 punktów w sakli 1-5.   ...

Więcej
Strategia Rzepa - element efektywności sprzedaży

Doświadczeni managerowie handlowi i przedstawiciele handlowi coraz częściej dostrzegają, że klasyczne techniki sprzedaży nie zapewniają już takiej efektywności sprzedaży, która pozwalałaby realizować plan sprzedaży i wyznaczone w nim cele. Poszukują nowych rozwiązań, które umownie moglibyśmy nazwać "nowoczesnymi technikami sprzedaży". Nasz trener praktyk sprzedaży i ekspert od efektywności r...

Więcej
Kolejne wyróżnienie dla B&O Navigator Firma Szkoleniowa

Firma Szkoleniowa B&O Navigator po raz szósty została laureatem konkursu Solidna Firma. ...

Więcej
EFEKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻY

Czas agresywnych sprzedawców minął? Część 1. Kiedy myślę sobie o dobrych relacjach pomiędzy sprzedającym a kupującym przychodzi mi do głowy, że być może utrzymanie takich relacji jest możliwe. To się zdarza. A potem znów, gdy obserwuję krajowy rynek usług ogarnia mnie wizja mniej optymistyczna. ...

Więcej
Psychologia sprzedaży, co dzieje się wewnątrz klienta?

Czasami jest dobrze robić pewne rzeczy z pełną świadomością tego co dzieję z nami, naszym otoczeniem innymi osobami, z którymi jesteśmy w bliższej lub dalszej relacji. W sposób świadomy można rówież sprzedawać i obslugiwać klientów. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym programem szkolenia " Psychologia Sprzedaży ". Najkrócej, to szkolenie jest tym "jak działa klient"....

Więcej
Peek & Cloppenburg kolejnym zadowolonym klientem B&O Navigator

Z przyjemnością informujemy, że do grona naszych klientów dołączyła firma Peek & Cloppenburg, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 r. Obecnie posiada sklepy w największych miastach Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu. Peek & Cloppenburg Sp. z o.o. korzysta z najlepszych rozwiązań wypracowanych przez długie lata działalności przez Peek & Cloppenburg...

Więcej
Szkolenia marketingowe. Od wojny cenowej do rebrandingu

Najnowsze szkolenia marketingowe, które znalazły się w ofercie B&O NAVIGATOR to: PRICING . POLITYKA CENOWA i MARKETING CENY. Praktyczne Metody Zarządzania Cenami MARKA WŁASNA (Private Labels). Nowoczesne Strategie. Praktyka Zarządzania REPOZYCJONOWANIE MARKI i REBRANDING. Zarządzanie Marką Dla Zaawansowanych BADANIA RYNKU . BADANIA MARKETINGOWE. Wsp&oacu...

Więcej
Czego nowego można nauczyć handlowców

Nowości w szkoleniach z technik sprzedaży. Z przyjemnością prezentujemy najnowsze szkolenia z zakresu sprzedaży przygotowane przez naszego trenera Pawła Wojciechowskiego. Wśród nowych tematów znajdziecie: Cross selling, up selling, freebie marketing. 10 Technik Zwiększania Efektywności i Wartości Sprzedaży PROSPECTING. Sposoby pozyskiwania klientów. Szkolenie dla handlowc&oacu...

Więcej
Nowy trener w B&O NAVIGATOR

Mauricio Vargas Tapias to znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego firmami na rynku B2B. W swojej karierze pełnił funkcje Dyrektora Handlowego i Sprzedaży (Kente Polska i PPG Industries Poland) oraz Dyrektora Generalnego i Członka Zarządu (Grupo de Empresas Temper). ...

Więcej
Referencje od Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Firmą Szkoleniową B&O Navigator. Przeprowadził szkolenie wewnętrzne dla swoich pracowników na temat "Wystąpienia publiczne - trening dla nieśmiałych i zawodowców" w dniu 18 kwietnia 2011 roku. ...

Więcej
Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Firmą Szkoleniową B&O Navigator. Przeprowadził szkolenie wewnętrzne dla swoich pracowników na temat "Wystąpienia publiczne - trening dla nieśmiałych i zawodowców" w dniu 18 kwietnia 2011 roku.   ...

Więcej
Jak wywołać dobre pierwsze wrażenie?

Pierwsze 15 sekund spotkania to często najważniejsze sekundy, podczas których wszystko się rozgrywa i decyduje: sukces lub porażka. Eksperci twierdzą, że w 90% nieudanych transakcji o niepowodzeniach decyduje właśnie pierwsze wrażenie ...

Więcej
Efekt halo a pierwsze wrażenie

Osoby wędrujące po górach miały być może okazję, aby zaobserwować tzw. widmo Brockenu czyli własny cień na chmurze poniżej wędrowca. Niejednokrotnie zdarza się, ze cień ten otaczają tęczowe pierścienie przypominające aureolę okalającą głowy świętych. Jaki jest związek tego zjawiska z procesami biznesowymi? O tym w dalszej części artykułu. ...

Więcej
Magdalena Nowakowska TRENEREM MIESIĄCA Marzec 2011

Wyróżnienie jakie otrzymała pani Magdalena Nowakowska zostało przyznane na podstawie opinii uczestników szkolenia, które odbyło 7-8 marca 2011. "Coaching w zarządzaniu. Szkolenie dla kobiet liderów" ...

Więcej
Złap oddech, czyli o świadomym zarządzaniu stresem

Celem strategii zarządzania stresem, szczególnie tych nastawionych na jednostkę jest uczenie pracowników rozpoznawania sytuacji stresujących w ich pracy oraz poza nią, a następnie rozpoznawania następstw stresu na poziomie zachowania i emocji. Kolejny krok to trening antystresowy , czyli nauka technik, pozwalających zapobiegać wystąpieniu stresu zanim się pojawi lub obniżać poziom napięcia zw...

Więcej
Wystąpienia publiczne, to trzy dobre wiadomości.

Pierwsza dobra wiadomość : wystąpienia publiczne są umiejętnością, a zatem można się ich nauczyć! Druga dobra wiadomość : z doświadczenia wiemy, że najlepszą metodą nauki jest obserwacja własnych wystąpień, a dzięki temu świadomość i korekta złych nawyków. Trzecia dobra wiadomość : to wszystko zobaczysz i doświadczysz się w trakcie naszego szkolenia.   ...

Więcej
Nowe rabaty na szkolenia

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że od 1 kwietnia wprowadzamy nowe rabaty dla stałych i nowych klientów. Firmy, które brały udział w naszych szkoleniach zamiast dotychczasowych 10% rabatu otrzymują rabat 20% już przy zgłoszeniu 1 osoby. Jeśli chcą Państwo poznać swój status oraz uzyskać informację o rabacie przy zgłoszeniu więcej niz jednej osoby prosimy o kontakt. ...

Więcej
Pobyt w SPA Azzun wylosowane na szkoleniu w dniu kobiet.

Po zakończeniu szkolenia Coaching w zarządzaniu. Szkolenie dla kobiet liderów przystąpiliśmy do najciekawszej jego części, czyli wylosowanie uczestniczki która otrzymała pobyt w Hotelu Azzun Orient SPA&Wellness wraz z zabiegami dla dwóch osób! Szczęśliwą zwyciężczynią została Pani Magdalena Moczała z firmy DMS Sp. z o.o. Serdecznie gratulujemy i życzymy udanego wypoczynku...

Więcej
Waldemar Wawerski TRENEREM MIESIĄCA <br> Luty 2011

Wyróżnienie jakie otrzymał pan Waldemar Wawerski zostało przyznane na podstawie opinii uczestników szkolenia Przywództwo (leadership). Szkolenie dla profesjonalnych menadżerów . Warto zaznaczyć, że trener otrzymał najlepsza ocenę drugi raz z rzędu. Zapraszamy na szkolenia.   ...

Więcej
Beata Magdalena Witkowska - Nowy trener w zespole B&O Navigator

Do zespołu trenerów współpracujących z naszą firmą dołączyła Pani Beata Magdalena Witkowska. Specjalizuje się w zakresie funkcjonowania organizacji biznesowych w środowisku wielokulturowym i międzynarodowych relacji biznesowych. Karierę zawodową rozpoczynała w 2004 roku w działe prawnym koncernu Ford - Werke AG oraz Ford Bank w Kolonii (Niemcy). ...

Więcej
Waldemar Wawerski TRENEREM MIESIĄCA Styczeń 2011

Wyróżnienie jakie otrzymał pan Waldemar Wawerski zostało przyznane na podstawie opinii uczestników szkoleń, które odbyły się w styczniu 2011. "Zarządzanie przez Cele" oraz "Menedżerskie techniki Motywacji"             ...

Więcej
Szkolenia dla kobiet już 8 marca

Szkolenia dla kobiet to najnowsza propozycja szkoleniowa B&O NAVIGATOR. Rozpoczynamy, oczywiście w dniu święta kobiet. 7 - 8 marca zapraszamy wszystkie Panie na specjalnie przygotowane szkolenie " Coaching w Zarządzaniu. Szkolenie dla Kobiet ". Coaching jest idealnym narzędziem do pracy z podwładnymi, zwłaszcza jeżeli metody i techniki coachingu stosują kobiety. Kobieta coach poszerzy silne stron...

Więcej
Szkolenia z negocjacji są za krótkie

Szkolenia są za krótkie - To opinia jednego z uczestników szkolenia Zaawansowane Techniki Negocjacji, prowadzonego przez Wojciecha Szewczykowskiego, które odbyło się w dniach 17-18 stycznia tego roku. Jest nam bardzo miło czytać takie opinie. Trener po szkoleniu zostaje oceniany w skali 1-5 przez uczestników szkoleń z wiadomości, przygotowania do zajęć oraz sposobu ich prowadzenia. ...

Więcej
Zarządzanie Zmianą, Zarządzanie Projektem - nowe szkolenia w ofercie

Już są dwa nowe, doskonałe szkolenia menedżerskie. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z propozycją dwóch nowych szkoleń. Pierwsze z nich, " Zarządzanie Zmianą " dedykujemy wszystkich, którzy chcą (nie bez powodów do dumy) powiedzieć o Sobie "menedżer zmiany". Szkolenie " Zarządzanie Projektem - warsztat najlepszych praktyk " polecamy zwolennikom project managementu, nawet jeżeli ...

Więcej
Siła negocjacyjna, czyli negocjacje 1001 nocy

Każdy manager, czy też specjalista prowadzący negocjacje w biznesie stara się zbudować własną siłę negocjacyjną. Bez względu, na to czy prowadzi negocjacje biznesowe, negocjacje handlowe czy też negocjacje zakupowe. Siła negocjacyjna jest potrzebna aby zwiększyć szansę na uzyskanie wyniku negocjacji, który będzie satysfakcjonował negocjatora oraz zminimalizować niebezpieczeństwo zakończenia negocja...

Więcej
Wojciech Szewczykowski TRENEREM MIESIĄCA GRUDNIA 2010

Wyróżnienie jakie otrzymał pan Wojciech Szewczykowski zostało przyznane na podstawie opinii uczestników szkoleń, które odbyły się w grudniu 2010 roku. "Zaawansowane Negocjacje Handlowe" - szkolenie dla firmy z branży finansowej, oraz "Efektywne Negocjacje Handlowe. Wywieranie Wpływu w Negocjacjach" dla wiodącej firmy z branży stomatologicznej. ...

Więcej
Reklama wizerunkowa w internecie. Modele rozliczeniowe kampanii brand advertising i performance marketing

Kiedy już manager marketingu wybierze odpowiednią do strategii formę kampanii w internecie (brand advertising lub kampania typu performace) powinien przyjąć odpowiedni dla niej model rozliczeniowy z dostawcą usług reklamowych. ...

Więcej
Trudny Człowiek. Trudny Klient.

„Trudny Człowiek” - Któż to taki? Czy w ogóle można o kimś powiedzieć, że jest trudnym człowiekiem? Czy mamy prawo kogoś w ten sposób osądzać? Czy przez przyjęcie tego prawa nie stawiamy na wyższej pozycji w stosunku do drugiego człowieka? Skąd się biorą „trudni ludzie”? Jak wpływają na nas samych? Czy wśród naszych klientów spotykamy „trudn...

Więcej
Key Performance Indicators w rozwoju strategiczny

Kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowego pomiaru bieżącej działalności organizacji i jej wyników (Performance Management). Istota KPI polega na wybraniu najważniejszych wskaźników, tak aby skonkretyzować i uprościć podejmowanie decyzji zwracając na strategicznie najważniejsze obszary organizacji. Innymi s...

Więcej
Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez zespół wyniki. Ponieważ zespoły wirtualne zwykle tworzą się i kończą wspólne działania szybko, zaufanie musi być zbudowane natychmiast. Bardzo istotna jest, jakość pierwszego kontaktu, który nadaje ton dalszej współpracy. ...

Więcej
Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zdrowy poziom braku akceptacji dla pomysłów i opinii jest wymagany do zaszczepienia ducha innowacji, nowych pomysłów i ciągłego ulepszania. Jeżeli w zespole panowałaby atmosfera ogólnej akceptacji wówczas trudno było by zachęcić kogokolwiek do zmi...

Więcej
Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy". Często oczekiwania naszych zespołów i ich pracowników to tylko i wyłącznie nasze domysły i przypuszczenia. Z oczekiwaniami pracowników jest podobnie jak z oczekiwaniami klientów - powinniśmy choć na moment "wejść w ich buty", żeby je zrozumieć. ...

Więcej
Planowanie strategiczne - kto pyta...

Sztuka zadawania własciwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co robił przez całe swoje życie, to zadawał sobie proste pytania. Ta zasada świetnie pasuje do dzisiejszego intuicyjnego modelu zarządzania strategicznego. Znacznie lepiej pozwala zrozumieć organizacje jak i określić wskaźniki pozwalające śledzić jej postępy w realizacj...

Więcej
Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś? Jakich kompetencji potrzebujesz?

Wirtualny manager zarządzający zespołem zdalnym, to niby proste. Czy aby na pewno? Jeżeli porównamy kompetencje managerskie potrzebne do zarządzania zespołem, nazwijmy stacjonarnym lub tradycyjnym, z koszykiem kompetencji potrzebnych do kierowania zespołem wirtualnym, zdalnym lu rozproszonym, to okaże się, że potrzebne do realizacji obu zadań kompetencje - różnią się pomiędzy sobą. Zacząć jedna...

Więcej
Podstawy radzenia sobie ze stresem

W dzisiejszych czasach żyjemy pod ogromnym napięciem… Tak zwykle zaczyna się większość artykułów, książek i naszych rozmów na temat naszych czasów i stresu jako zjawiska na tyle powszechnego, że już zobojętniałego. I kiwamy głowami: „tak tak, tak jest, coś trzeba z tym zrobić” i na tym kiwaniu głową całe nasze robienie się kończy. ...

Więcej
Wyznaczanie celów z zespołem.

Jako menedżer jesteś zobowiązany do zaangażowania całego Twojego zespołu w proces zarządzania przez cele. Bez takiej inicjatywy zespół może poświęcić energię na realizację celów, ale niewłaściwych z punktu widzenia strategii organizacji - wówczas cała jego praca może pójść na marne. ...

Więcej
Reklama społeczna w Polsce po 1989 roku

Próba charakterystyki rodzimego rynku reklamy społecznej nabiera formy ujęcia krytycznego. Opisane poniżej zjawiska nie są specyficzne tylko dla reklam społecznych tworzonych i emitowanych w naszym kraju. Jednak ze względu na obowiązujący kontekst kulturowy, nabierają w naszych warunkach szczególnego znaczenia. Brak tradycji reklamy społecznej funkcjonującej w warunkach wolnorynkowych zaważył na zd...

Więcej
Czy każdy klient może być kluczowy?

O tym, że firma nie może funkcjonować bez klientów – wiedzą wszyscy. O tym, że nie wszyscy klienci przynoszą takie same korzyści, wiemy prawie wszyscy. Co zatem możemy zrobić, aby zyskać pewność że nasze działania i nakłady są współmierne do korzyści osiąganych ze współpracy z danym klientem. Na pewno warto odpowiedzieć sobie na pytanie kto dla nas jest ważnym klientem. ...

Więcej
Sztuka prezentacji jest umiejętnością - można się jej nauczyć!

Z naszego doświadczenia wiemy, że najlepszą metodą nauki jest obserwacja własnych wystąpień. Tylko taka forma pracy szkoleniowej pozwala na uzyskanie świadomość autoprezentacyjnej, a bez samoświadomości nie jest możliwa korekta złych nawyków. Na szkoleniach sprzedażowych najwięcej emocji budzą rozmowy o cenach, na szkoleniach prezentacyjnych emocje wywołuje kamera. ...

Więcej
Trudny Człowiek. Trudny Klient.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orp...

Więcej
ZATRZYMAJ CZAS<br>ZATRZYMAJ VAT<br>ZATRZYMAJ CENY

Skorzystaj z rewelacyjnej zniżki 50% na wszytskie szkolenia w 2011 roku. Tylko w dniach 1-14.12.2010 ...

Więcej
Twój zespół może pracować lepiej! Szkolenie z zarządzania zespołem

Profesjonalne zarządzanie zespołem powoduje, że tak kierowany zespół pracowników "zaskakuje" swojego menedżera. Zaskakuje tym, że osiąga znacznie więcej niż tylko postawione przed nim cele, przekracza je i idzie naprzód osiągając sukces. ...

Więcej
Wojciech Szewczykowski TRENEREM MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA 2010

Wyróżnienie jakie otrzymał pan Wojciech Szewczykowski zostało przyznane na podstawie opinii uczestników szkolenia Zaawansowane Techniki Negocjacji, które odbyło się 18-20 października 2010r. ...

Więcej
Wojciech Szewczykowski TRENEREM MIESIĄCA GRUDNIA 2009

  Wyróżnienie jakie otrzymał pan Wojciech Szewczykowski zostało przyznane na podstawie opinii uczestników szkolenia Zaawansowane Techniki Negocjacji, które odbyło się 18-20 października 2010r. ...

Więcej
Szkolenia Social Media - ponownie w ofercie B&O Navigator. Liczba miejsc ograniczona

Social media (media społecznościowe) zmieniły internet i zachowania internautów, którzy uzyskali możliwość łatwego, bezpośredniego zaznaczenia swojej obecności w sieci. Media społecznościowe stały też platformą prawie bezpośredniej komunikacji pomiędzy osobami o takich samych podglądach, zainteresowaniach, doświadczeniach. Eksperci i specjaliści od komunikacji marketingowej bardzo szybko d...

Więcej
Zobacz, jak zarządza się marką, wizerunkiem i duchem firmy.

Public relations powinno odgrywać istotną rolę w budowaniu i rozwoju marki. PR dysponuje (teraz również dzięki social media) możliwościami, które powinien wykorzystywać w swojej pracy każdy brand manager. ...

Więcej
ZAPRASZAMY DO ZABAWY ZNAJDŹ BŁĄD.

SPRAWDŹ SWOJĄ SPOSTRZEGAWCZOŚĆ - NAGRODY GWARANTOWANE! Na naszej stronie www.bonavigator.pl ukryliśmy celowo oczywisty błąd. Każdy kto wskaże błąd przesyłając maila do 1 października 2010 do godziny 17:00 otrzyma kupon zniżkowy o wartości 300 zł na wszytstkie nasze szkolenia organizowane w październiku 2010. ...

Więcej
Dorota Dańczak-Król trenerem miesiąca września

Wyróżnienie jakie otrzymała Pani Dorota Dańczak-Król zostało przyznane na podstawie opinii uczestników wrześniowego szkolenia:BUSINESS COACHING, które odbyło się 9-10 września 2010. ...

Więcej
Negocjacje 1001 nocy. Jak osiagnąć długotrwałe porozumienie w negocjacjach?

Długotrwałe porozumienie, jako wynik negocjacji biznesowych jest dla wielu negocjatorów siadających do stołu negocjacyjnego najbardziej pożądaną formą zakończenia procesu negocjacyjnego. Dodajmy formą zakończeniem satysfakcjonującym obie strony negocjacji, rozwiązaniem mieszczącym się w kategorii "win-win" (wygrany - wygrany). Przystępując do negocjacji dobrze byłoby wiedzieć jakie czynniki są potrz...

Więcej
Nasz Partner SalesNews.pl poleca!

SalesNews.pl poleca nową multiwyszukiwarkę ofert pracy w sprzedaży. ...

Więcej
BUSINESS COACHING 20 procent TANIEJ

OD DZIŚ (2.09.2010) DO JUTRA (3.09.2010) TRWA PROMOCJA NA PONIŻSZE SZKOLENIE PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE DO JUTRA DO GODZINY 17:00 A OTRZYMASZ 20% RABATU Zobacz program - Tutaj ...

Więcej
KRZYSZTOF BENIOWSKI TRENEREM MIESIĄCA

Po raz dziewiąty B&O Navigator, przyznaje tytuł Trenera Miesiąca. Trenerom, którzy są najbardziej efektywni w ocenie uczestników szkoleń, bedziemy cyklicznie przyznawać wyróżnienie. W lipcu został nim Krzysztof Beniowski Dodaj do | ...

Więcej
50 procent Rabatu - To możliwe!

"Nauka to potęgi klucz" - Szkolenia 50% Taniej To nie cud. Dlaczego warto? Wygoda i oszczędność. Pierwszeństwo w informacji o kolejnych promocjach. Nie tylko promocje... ...

Więcej
Key Performance Indicators w rozwoju strategicznym firmy

Kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowego pomiaru bieżącej działalności organizacji i jej wyników (Performance Management). Istota KPI polega na wybraniu najważniejszych wskaźników, tak aby skonkretyzować i uprościć podejmowanie decyzji zwracając na strategicznie najważniejsze obszary organizacji. Innymi s...

Więcej
TRENER MIESIĄCA LIPEC 2010

Po raz ósmy B&O Navigator, przyznaje tytuł Trenera Miesiąca. Trenerom, którzy są najbardziej efektywni w ocenie uczestników szkoleń, bedziemy cyklicznie przyznawać wyróżnienie. W lipcu została nim Agata Anneliese Pawłowska. Dodaj do | ...

Więcej
Wybrane szkolenie za darmo! Kolejna Edycja!

Zostań naszym fanem! Wśród wszytskich fanów naszej strony na Facebook'u wylosujemy jedną osobę, która będzie mogła skorzystać z wybranego przez siebie szkolenia we wrześniu za darmo! Najbliższe losowanie 27 września 2010. Ponadto dla wszystkich fanów B&O Navigator na Facebook’u planujemy specjalne rabaty, promocje i konkursy z nagrodami. Nie Czekaj zostań fanem! ...

Więcej
Nagroda Wyjazd do SPA wylosowana!

Pan Grzegorz Adamiak z firmy CREDIN, uczestnik szkolenia otwartego ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM które odbyło się 22-23 lipca, wylosował bezpłatny pobyt dla dwóch osób w Hotelu Azzun Orient SPA & Wellness wraz z darmowymi zabiegami oraz wyżywieniem. ...

Więcej
Tomasz Krzemiński trenerem miesiąca czerwca

Wyróżnienie jakie otrzymał Tomasz Krzemiński zostało przyznane na podstawie opinii uczestników czerwcowego szkolenia: Zarządzanie Przez Cele. ...

Więcej
Brand advertising vs. performance marketing oraz szkolenia z reklamy w internecie

Reklama wizerunkowa czy marketing efektywnościowy? Przed takim pytanie staje wielu managerów i specjalistów ds. marketingu planujących działania reklamowe w internecie. Zalety i wady działań brand advertising a performance marketing omawia nasz na trener w swoim artykule. ...

Więcej
Szkolenia - Social Media - Nowość w ofercie!

Szkolenia otwarte cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów B&O NAVIGATOR. ...

Więcej
Zarząd Transportu Miejskiego

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie rozpoczął współprace z Firmą Szkoleniową B&O Navigator. Zakres współpracy obejmował 3 projekty szkoleniowe związane z "Technikami radzenia sobie ze stresem". Firma B&O Navigator rekomendowała do projektu trenera praktyka, psychologa Panią Joanne Szelugę. ...

Więcej
ODPOCZNIJ PO SZKOLENIU. WYGRAJ SPA ! ! !

Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otwartym ZARZADZANIE ZESPOŁEM które odbędzie się 22-23 lipca, weźmie udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody. Bezpłatny pobyt dla dwóch osób w Hotelu Azzun Orient SPA & Wellness wraz z darmowymi zabiegami oraz wyżywieniem. ...

Więcej
Dorota Dańczak-Król trenerem miesiąca maja.

Wyróżnienie jakie otrzymała Pani Dorota Dańczak-Król zostało przyznane na podstawie opinii uczestników majowych szkoleń: Techniki Obrony Ceny oraz Obsługa Klienta - Najlepsze Standardy. ...

Więcej
Galeria zdjęć - szkolenia majowe - Zapraszamy

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze szkoleń, które odbyły się w maju 2010 w naszym Centrum Konferencyjnym B&O Navigator w Warszawie. ...

Więcej
Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez zespół wyniki. Ponieważ zespoły wirtualne zwykle tworzą się i kończą wspólne działania szybko, zaufanie musi być zbudowane natychmiast. Bardzo istotna jest, jakość pierwszego kontaktu, który nadaje ton dalszej współpracy. Udostępnij ...

Więcej
Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zdrowy poziom braku akceptacji dla pomysłów i opinii jest wymagany do zaszczepienia ducha innowacji, nowych pomysłów i ciągłego ulepszania. Jeżeli w zespole panowałaby atmosfera ogólnej akceptacji wówczas trudno było by zachęcić kogokolwiek do zmian. ...

Więcej
1 maja 2010 - Powstaje Navigator Events

Możemy zapewnić ci nie tylko wspaniały i niepowtarzalny pomysł oraz realizację dla wymyślonego przez ciebie  wydarzenia, ale także uzupełnić je o element szkolenia związanego z tematyką np. sprzedaż, marketing Czesz przeszkolić swoich pracowników z nowego produktu? ...

Więcej
Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy". Często oczekiwania naszych zespołów i ich pracowników to tylko i wyłącznie nasze domysły i przypuszczenia. Z oczekiwaniami pracowników jest podobnie jak z oczekiwaniami klientów - powinniśmy choć na moment "wejść w ich buty", żeby je zrozumieć. ...

Więcej
TRENER MIESIĄCA KWIECIEŃ 2010

Po raz piąty B&O Navigator, przyznaje tytuł Trenera Miesiąca. Trenerom, którzy są najbardziej efektywni w ocenie uczestników szkoleń, bedziemy cyklicznie przyznawać wyróżnienie. W kwietniu została nim Agata Anneliese Pawłowska ...

Więcej
Planowanie strategiczne - metoda Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Planowanie strategiczne wymaga od zajmującym się nim managerów odpowiedniego przygotowania się do ważnego i kluczowego dla przyszłości biznesu procesu. Ewentualne błędy popełnione na etapie planowania strategicznego będę przekładać się na zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem i jego sytuację rynkową. ...

Więcej
Wyznaczanie celów z zespołem.

Jako menedżer jesteś zobowiązany do zaangażowania całego Twojego zespołu w proces zarządzania przez cele. Bez takiej inicjatywy zespół może poświęcić energię na realizację celów, ale niewłaściwych z punktu widzenia strategii organizacji - wówczas cała jego praca może pójść na marne. Udostępnij ...

Więcej
Reklama społeczna w Polsce po 1989 roku

Autor: Borys Czyhin Próba charakterystyki rodzimego rynku reklamy społecznej nabiera formy ujęcia krytycznego. Opisane poniżej zjawiska nie są specyficzne tylko dla reklam społecznych tworzonych i emitowanych w naszym kraju. Jednak ze względu na obowiązujący kontekst kulturowy, nabierają w naszych warunkach szczególnego znaczenia. Brak tradycji reklamy społecznej funkcjonującej w warunkach w...

Więcej
Szkolenie otwarte tylko dla Ciebie? Tak to możliwe!

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0p...

Więcej
POLSKA AKCJA HUMANITARNA

Ważnym etapem w życiu naszej firmy stał się fakt nawiązania współpracy z Polską Akcją Humanitarną, której prezesem i założycielem jest Janina Ochojska. ...

Więcej
TRENER MIESIĄCA MARZEC 2010

Po raz czwarty B&O Navigator, przyznaje tytuł Trenera Miesiąca. Trenerom, którzy są najbardziej efektywni w ocenie uczestników szkoleń, bedziemy cyklicznie przyznawać wyróżnienie. W marcu został nim Bogdan Kroker ...

Więcej
Nowe szkolenia w Ofercie

B&O Navigator Firma Szkoleniowa nieustannie poszerza swoją ofertę szkoleń. Tylko w 2010 roku wprowadziliśmy do naszego portfolio 10 nowych szkoleń. ...

Więcej
B&O NAVIGATOR POMAGA DZIECIOM - TY TEŻ MOŻESZ.

Ważnym etapem w życiu naszej firmy stał się fakt nawiązania współpracy z Polską Akcją Humanitarną, której prezesem i założycielem jest Janina Ochojska. ...

Więcej
Podstawy radzenia sobie ze stresem

W dzisiejszych czasach żyjemy pod ogromnym napięciem… Tak zwykle zaczyna się większość artykułów, książek i naszych rozmów na temat naszych czasów i stresu jako zjawiska na tyle powszechnego, że już zobojętniałego. I kiwamy głowami: „tak tak, tak jest, coś trzeba z tym zrobić” i na tym kiwaniu głową całe nasze robienie się kończy. ...

Więcej
Leadership Szkolenie Warszawa

Leadership (przywództwo) jest jednym z nowoczesnych modeli menedżerskich uzupełniających a czasami nawet wypierających tradycyjne standardy zarządzania. ...

Więcej
E-marketing w ofercie szkoleniowej B&O Navigator

B&O Navigator Firma Szkoleniowa nieustannie poszerza swoją ofertę szkoleń. Tylko w 2010 roku wprowadziliśmy do naszej oferty 10 nowych szkoleń. Na uwagę zasługuję szkolenie E-MARKETING EFEKTYWNOŚCIOWY - METODY I DOBRE PRAKTYKI, które jest odpowiedzia na potrzeby naszych klientów. ...

Więcej
Nowe szkolenie w ofercie B&O Navigator

    Wraz z obecnością w B&O Navigator nowego trenera Borysa Czyhina, chcemy zaprosić Państwa do zapoznania się z programem szkolenia NARZĘDZIA PR W BUDOWANIU WIZERUNKU CZŁONKA ZARZĄDU. Zapraszamy także do uczestnictwa w szkoleniu, które kierujemy do członków zarządu, doradców zarządu a ponadto do młodszych managerów, którzy już teraz widzą siebie w fot...

Więcej
Grupa Kapitałowa Energa - Zakład Energetyczny Płock - Dystrybucja Wschód sp. z o.o.

Zakład Energetyczny Płock-Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej ENERGA. Spółka działa na obszarze województwa mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego. W ramach rozwoju kompetencji i zdobywania nowych umiejętności nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniu "Trening radzenia sobie w trudnych sytuacjach" zorganizowanym przez firmę B&O Navigator w dniach 11 i ...

Więcej
Wypowiedź konkursowa Pana Karola Krzyczkowskiego

Każdy ma czasami taki dzień, w którym nie chce mu się ruszyć, szczególnie jak mu organizacja podtyka pod nos szkolenie. Sobota potrafi wpłynąć na każdą kołdrę dodając jej kilkadziesiąt kilogramów skutecznie unieruchamiających w łóżku. Ale są takie rzeczy, które mężczyzna powinien zrobić i jedną z nich jest zebranie się do kupy w sobotę rano. ...

Więcej
Konkurs rozstrzygnięty!

Na początek, w imieniu organizatorów B&O Navigator Firma Szkoleniowa oraz portalu HRnews.pl chcemy podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie. Większość przesłanych do nas wypowiedzi stała na wysokim poziomie, co niezwykle nas cieszy. ...

Więcej
Wypowiedź konkursowa Pani Agnieszki Wawrzyniak

To pytanie spędza mi sen z powiek już od dobrego czasu…Uważam, że inwestowanie we własne kształcenie i rozwój to najlepsza lokata i to z wysokim oprocentowaniem!!! ...

Więcej
Wypowiedź konkursowa Pani Moniki Maj

W moim przypadku sama cena przestała decydować już nawet wtedy, gdy idę kupować ziemniaki. Liczy się jakość! Zwłaszcza, gdy chodzi o mnie - moje kwalifikacje, wiedzę, umiejętności. Przecież nie będę oszczędzać kosztem jakości na własnym rozwoju! ...

Więcej
Wypowiedź konkursowa Pani Anny Byrskiej

Szukając konkretnego szkolenia patrzymy najpierw co jest – rozpoznajemy MARKĘ – firma dostarczająca szkolenie – znana na rynku, ma renomę, więc napewno będzie rzetelnie.. więc sprawdzamy ofertę i program więc TRENERA, ...

Więcej
Wypowiedź konkursowa Pani Małgorzaty Szłyk

Drzwi się zamykają, siedzę i czekam, aż wszyscy się przedstawią i wtedy zastanawiam się "po co to wszystko", czy własnie tego oczekuję: wstępu, bogatego rozwinięcia, przykładów i jakże hucznego zakończenia? A może spotkania z teoretyczną rzeczywistością... ...

Więcej
Wypowiedź konkursowa Pani Katarzyny Rej

W dzisiejszej sytuacji na rynku, każda osoba której zależy na rozwoju zawodowym jak i osobistym, poszukuje nowych, interesujących szkoleń. Gwałtowny rozwój oraz postęp powoduje zapotrzebowanie na ciągłe podnoszenie kwalifikacji wśród pracowników. Równie szybko rozwija się i powstaje mnóstwo szkół, placówek i firm szkoleniowych oferujących różnego rod...

Więcej
Wypowiedź konkursowa Pani Moniki Tańskiej

Decyduje wiele czynników, ja stosuje metodę w poniższej kolejności: 1. Określam, czy dane szkolenie jest potrzebne. Inwestycja w szkolenie pracownika nie jest i nie powinna być decyzją podejmowaną w sposób nieprzemyślany. Jednak każdego dnia nieodpowiedzialne firmy i organizacje wysyłają tysiące pracowników na setki szkoleń i kursów w całym kraju. Po powrocie ze szkolenia n...

Więcej
Wypowiedź konkursowa Pani Wioletty Bleji

Wybór dobrego szkolenia,kojarzy się przede wszystkim z doborem adekwatnej tematyki do potrzeb ,a co za tym idzie Trener -umiejętności, kompetencje, doświadczenie. ...

Więcej
TRENER MIESIĄCA - UDANY DEBIUT

Po raz trzeci B&O Navigator Firma Szkoleniowa, przyznaje tytuł Trenera Miesiąca. Trenerom, którzy są najbardziej efektywni w ocenie uczestników szkoleń, bedziemy cyklicznie przyznawać wyróżnienie. W lutym została nim Joanna Szeluga. ...

Więcej
Wybierasz się na szkolenie? Wybierz się za darmo!

Serwis HRNews oraz B&O Navigator Firma Szkoleniowa zapraszają wszystkich do udziału w konkursie, w którym do wygrania są cenne nagrody. ...

Więcej
Solidna Firma 2009

Po raz piąty otrzymaliśmy tytuł SOLIDNA FIRMA 2009 ...

Więcej
B&O Navigator Firma Szkoleniowa otrzymała tytuł Solidna Firma 2009

Firma Szkoleniowa B&O Navigator po raz piąty została laureatem konkursu Solidna Firma. Finał regionalny odbył się 8 lutego 2010 w Restauracji Belvedere w warszawskich Łazienkach Królewskich. Ponadto 12 lutego na Gali finałowej odbierzemy prestiżowe wyróżnienie „Złoty Certyfikat Solidna Firma 2009” ...

Więcej
SANHA POLSKA Sp. z o.o.

Dbałość o efektywny rozwój zawodowy pracowników to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego do przeprowadzenia szkolenia z zakresu Telewindykacji wybraliśmy program szkoleniowy oferowany przez B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa z siedzibą w Warszawie. ...

Więcej
Trenerzy Miesiąca - znów prowadzą szkolenia

" Trener Miesiąca " - to najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane trenerom na podstawie ocen i opinii uczestników szkoleń. Trenerzy miesiąca - Grudnia 2009 - Pan Wojciech Szewczykowski i Stycznia 2010 - Pani Dorota Dańczak - Król znów poprowadzą szkolenia dla klientów B&O NAVIGATOR. Tematy szkoleń zostały przygotowane (bądź są powtarzane) zgodnie z ży...

Więcej
Dorota Dańczak-Król TRENEREM MIESIĄCA STYCZNIA 2010

Wyróżnienie jakie otrzymała Pani Dorota Dańczak-Król zostało przyznane na podstawie opinii uczestników styczniowych szkoleń: Coaching - Warsztat Menedżerski oraz Obsługa Klienta - Najlepsze Standardy. ...

Więcej
Szkolenia Centrum Konferencyjne B&O NAVIGATOR

Szkolenia Centrum Konferencyjne B&O NAVIGATOR. Od 1 lutego 2010 rozpoczyna nowy etap naszej działalności. Przenosimy siedzibę firmy i nasze szkolenia otwarte do Centrum Konferencyjnego B&O NAVIGATOR. ...

Więcej
Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego biznesu, ma bardzo istotna wspólną cechę: wyzwanie związane z zarządzaniem ludźmi na odległość. Udostępnij ...

Więcej
Nowe szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte Warszawa cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów B&O NAVIGATOR. Chcemy aby szkolenia otwarte sprostały ich oczekiwaniom. Proponujemy w naszej ofercie dodatkowe szkolenia w miesiącu lutym (Techniki Obrony Ceny i Komunikacja Perswazyjna). Klienci planujący swój udział w naszych szkoleniach w marcu już teraz mogą zapoznać się proponowaną tematyką na nas...

Więcej
Czy każdy klient może być kluczowy?

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 O tym, że firma nie może funkcjonować bez klientów – wiedzą wszyscy. O tym, że nie wszyscy klienci przynoszą takie same korzyści, wiemy prawie wszyscy. Co zatem możemy zrobić, aby zyskać pewność że nasze działania i nakłady są współmierne do korzyści osiągan...

Więcej
Sztuka prezentacji jest umiejętnością - można się jej nauczyć!

Z naszego doświadczenia wiemy, że najlepszą metodą nauki jest obserwacja własnych wystąpień. Tylko taka forma pracy szkoleniowej pozwala na uzyskanie świadomość autoprezentacyjnej, a bez samoświadomości nie jest możliwa korekta złych nawyków. Na szkoleniach sprzedażowych najwięcej emocji budzą rozmowy o cenach, na szkoleniach prezentacyjnych emocje wywołuje kamera. ...

Więcej
EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA - SZKOLENIA DLA CIEBIE

Jeżeli chcesz być coraz lepszy, bardziej efektywny (skuteczny) i zadowolony z pracy oraz życia prywatnego nie możesz robić tego czym się zajmujesz w sposób jaki wykonywałeś to do tej pory. Twój sposób działania pozwolił Ci osiągnąć to masz i kim jesteś w tej chwili. ...

Więcej
SZKOLENIA - KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Kodeks Dobrych Praktyk Szkoleniowych powstał z inicjatywy i wyniku pracy członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS). Określa on zasady jakimi powinna kierować profesjonalna firma szkoleniowa w swoich relacjach z klientami, uczestnikami szkoleń i otoczeniem rynkowym. Dla klientów korzystających ze szkoleń współpraca z firmą szkoleniową działającą w oparciu o Kodeks Dobryc...

Więcej
Kiedy klient konkurencji zacznie kupować u Ciebie? Szkolenie z przejmowania klientów konkurencji

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia z przejmowania klientów konkurencji. ...

Więcej
Zarządzanie Relacjami z Klientami Kluczowymi - nowe szkolenie sprzedażowe

Szkolenie "Zarządzanie Relacjami z Klientami Kluczowymi" skierowane jest do osób, które mają doświadczenie w sprzedaży, ale właśnie stoją przed nimi nowe wyzwania związane z obsługą klientów strategicznych. W trakcie szkolenia omówimy proces Key Account Management-u na dwóch poziomach: planowania i wdrażania. ...

Więcej
Jak podnieść sprzedaż o 400 procent - konkursy i loteria jako forma wsparcia sprzedaży

Jak podnieść szybko sprzedaż? To proste pytanie - należy zorganizować promocję. A jak podnieść sprzedaż o 400%? - no właśnie ... są tacy, którym to udało się. Tajemnica ich sukcesu tkwiła w doborze specyficznej formy wsparcia sprzedaży, jaką jest konkurs. ...

Więcej
Jak zwiększyć wydajność pracowników?

Każdy menedżer chce mieć wpływ na efektywność pracy swoich podwładnych. Powinien posiadać wiedzę i narzędzia pozwalające mu określić i zmierzyć wydajność poszczególnych pracowników a poprzez właściwe zarządzanie zwiększać efektywność (wydajność) ich pracy.   ...

Więcej
Szkolenie z negocjacji w sprzedaży dla HORPOL Sp. z o.o.

Dla naszego klienta, firmy Horpol, przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy dedykowane szkolenia zamknięte z tematu "Podstawy negocjacji w sprzedaży produktów i usług". Negocjacje handlowe są umiejętnością, którą można wykształcić a następnie doskonalić biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów mających doświadczenie zawodowe w prowadzeniu negocjacji w sprzedaż...

Więcej
Solidna Firma 2008

10 lutego 2009r. już po raz czwarty otrzymaliśmy certyfikat SOLIDNA FIRMA 2008. Wręczenie dyplomów dla laureatów z regionu Mazowsza odbyło się w Restauracji Belvedere. Bardzo nas cieszy, to wyróżnienie przyznawane przez środowiska biznesowo - gospodarcze. ...

Więcej
SKOK im. Mikołaja Kopernika

Szkolenie przekazywało interesujące treści a uczestnikom najbardziej przypadła do gustu jego warsztatowa forma: ćwiczenia w grupach, testy oraz scenki. ...

Więcej
Thalgo Poland Sp. z o.o.

Szkolenia przyczyniły się do osiągnięcia wyznaczonych przez nas celów i zostały wysoko ocenione również przez naszych pracowników (średnia 2x5,0 w skali 1-5). ...

Więcej
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie POLISA ŻYCIE S.A.

Szkolenie "Asertywność w kontaktach biznesowych" zorganizowane i przeprowadzone przez firmę B&O NAVIGATOR dla Polisa-Życie S.A. było przygotowane i wykonane w profesjonalny sposób. Uczestnicy szkolenia w ankietach docenili komunikatywność i zaangażowanie trenera p. Agaty Pawłowskiej. ...

Więcej
Srebrny Certyfikat Solidna firma

W związku z trzykrotnym otrzymaniem certyfikatu SOLIDNA FIRMA w latach 2003, 2006, 2007 naszej firmie został nadany SREBRNY CERTYFIKAT SOLIDNA FIRMA. ...

Więcej
Szkolenie z negocjacji dla POLKOMTEL S.A.

Referencje od firmy Polkomtel po szkoleniu za zakresu negocjacji przeprowadzonym dla managerów i pracowników Biura Prawnego. ...

Więcej
Somfy Sp. z o.o.

Polecamy wszystkim, potencjalnym zainteresowanym usługi B&O Navigator, jako w pełni profesjonalne, dostosowane do potrzeb oraz nowatorskie w stosowanych metodach szkolenia. ...

Więcej
Stowarzyszenie Producentów Wag w Polsce

Polecamy B&O NAVIGATOR Firmę Szkoleniową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pragnącym rozwijać kompetencje własne lub współpracowników na profesjonalnie przeprowadzonych szkoleniach. ...

Więcej
Helikon Centrum Jupiter S.A.

Wysoka jakość usług, zrozumienie specyfiki naszej branży, oczekiwań naszych Klientów i profesjonalizm w prowadzeniu zajęć zadecydowały o długofalowej współpracy Helikon z B&O NAVIGATOR. ...

Więcej
Petrol - Haven S.J.

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że szkolenie spełniło tak powyższe kryteria jak i oczekiwania naszych pracowników. Wyrazem tego są wysokie oceny wystawione w ankietach. ...

Więcej
Siódemka Sp. z o.o.

Ponieważ kolejny raz mieliśmy okazję przekonać się o wysokiej jakości szkoleń firmy B&O Navigator, szczerze polecamy jej usługi kolejnym Klientom! ...

Więcej
Siódemka Sp. z o.o.

Mając nadzieję na dalszą współpracę z Firmą Szkoleniową B&O NAVIGATOR gorąco ją rekomendujemy innym firmom. ...

Więcej
Electus S.A.

Pracownicy Electus S.A. są zgodni, że szkolenia B&O Navigator są warte polecenia innym firmom. Najlepszym dowodem jest fakt, iż Electus S.A. już teraz planuje kolejne szkolenia we współpracy z firmą B&O Navigator. ...

Więcej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wysoka ocena szkolenia zdecydowała o dalszej wspólpracy z B&O NAVIGATOR. ...

Więcej
Zakłady Mięsne SKIBA Andrzej Skiba

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie i spełniło oczekiwania naszych pracowników. Efektem naszgo zadowolenia z usługi było kolejne szkolenie. ...

Więcej
Śląska Agencja Finansowa S.J.

Z całym przekonaniem możemy polecić wszystkim przedsiebiorstwom współpracę z B&O NAVIGATOR, gdyż niewielu jest tak zaangażowanych i profesjonalnych trenerów. ...

Więcej
Zeelandia Super Bake Sp. z o.o.

Uważamy szkolenie za bardzo dobrze przygotowane i trafione w bieżące potrzeby. Od początku naszej współpracy spotkaliśmy się z ogromnym zrozumieniem ze strony B&O Navigator. Doceniamy w szczególności wnikliwą analizę potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną w formie audytu oraz trafny wybór trenera. Zajęcia przeprowadzone były w dużej mierze w formie ćwiczeń pozwalając na bieżąco reago...

Więcej
Telekomunikacja Dębicka S.A.

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że szkolenie spełniło oczekiwania naszych pracowników a przekazane przez trenera - Pana Grzegorza Skrzypczaka - umiejętności i wiedza znajdą zastosowanie w pracy naszych specjalistów ds. windykacji oraz pracowników Biura Obsługi Klienta. ...

Więcej
KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o.

Dotychczasowa dwuletnia współpraca układa się w sposób satysfakcjonujący a poziom świadczonych usług oceniamy bardzo wysoko. [...] Udział w szkoleniach naszych pracowników z windykacji, negocjacji doprowadził do efektywniejszej i bardziej profesjonalnej pracy. ...

Więcej
RR Serwis Sp. z o.o.

Spośród wielu firm szkoleniowych wybraliśmy B&O Navigator. W celu dostosowania szkolenia do naszych potrzeb zostało ono poprzedzone audytem umiejętności uczestników szkolenia. Z satysfakcją możemy stwierdzić, szkolenie spełniło zarówno powyższe kryteria jak i oczekiwania naszych pracowników. ...

Więcej
Jutrzenka Przedsiębiorstwo Cukiernicze S.A.

W zgodnej opinii uczestnicy stwierdzili, że zorganizowane i przeprowadzone przez firmę B&O Navigator szkolenie jest godne polecenia innym. ...

Więcej
Opinia o szkoleniach z przejmowania klientów konkurencji i technikach obrony ceny - Rettenmaier Polska Sp. z o.o.

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu referencje, które otrzymaliśmy od firmy Rettenmaier Polska. Dla naszego klienta przygotowaliśmy dedykowane zespołowi handlowemu szkolenia zamknięte z tematów "Przejmowanie klientów konkurencji" oraz "Techniki obrony ceny". ...

Więcej
Cykl szkoleń sprzedażowych dla Przedsiębiorstwo Ochrony PURZECZKO Sp. z o.o.

Referencje po cyklu szkoleń sprzedażowych przygotowanych dla Przedsiębiorstwa Ochrony Purzeczko. ...

Więcej
Techniki utrzymania klienta z elementami sprzedaży. Szkolenie dla Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.

Dla Niezależnego Operatora Międzystrefowego przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy dedykowane szkolenie z tematu "Techniki utrzymania klienta z elementami sprzedaży". Szkolenie zyskało uznanie uczestników i zleceniodawców, czego wyrazem są otrzymane od klienta referencje. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią. ...

Więcej
Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z o.o. Szkolenia miękkie. Szkolenia z negocjacji i obsługi klienta

Firma Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z o.o. jest naszym stałym klientem, dla którego prowadziliśmy cykl szkoleń miękkich obejmujący szkolenia z negocjacji oraz szkolenia z obsługi klienta. ...

Więcej
Bonus Eurotech. Szkolenie z telemarketingu

Dla wielu firm działania telemarketingowe są jednym z kluczowych elementów procesu sprzedaży. Bardzo często służą do umawiania spotkań dla przedstawicieli handlowych z potencjalnymi klientami. Taką też funkcję pełni telemarketing w procesie sprzedaży naszego klienta - firmy Bonus Eurotech. Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia z zakresu telefonicznego umaw...

Więcej
Zakłady Chemiczne ROKITA S.A. Szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta

Dla naszego klienta Zakładów Chemicznych ROKITA przeprowadziliśmy szkolenie "Profesjonalne Obsługa Klienta". Przygotowanie zajęć i sam przebieg szkolenia z obsługi klienta spotkał z akceptacją i uznaniem uczestniczących w nim pracowników Działu Obsługi Klienta. Wyrazem tego były wysokie oceny, które otrzymał prowadzący szkolenie trener oraz otrzymane od naszego klienta pisemne referencje. ...

Więcej
M.S. Spinex. Szkolenia sprzedażowe

Każde szkolenie zamknięte wymaga odpowiedniego przygotowania. Firma szkoleniowa powinna przeprowadzić proces rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych na poziomie organizacji i samych uczestników, którzy mają wziąć udział w szkoleniu. Przygotowując szkolenie sprzedażowe należy również zwrócić uwagę na rodzaj sprzedaży prowadzonej przez przedsiębiorstwo, rynek na którym funkc...

Więcej
PPHU Centrum Klima Sp. z o.o.

Uważamy szkolenie za bardzo dobrze przygotowane i trafione w bieżące potrzeby. ...

Więcej
TBD S.A.

Zadowoleni z dotychczasowej współpracy z przyjemnością rekomendujemy szkolenia firmy B&O Navigator. ...

Więcej
Przedsiębiorstywo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że szkolenie spełniło oczekiwania merytoryczne naszych pracowników, umiejętności i wiedza zdobyta na szkoleniu znajdą zastosowanie w pracy naszych pracowników. ...

Więcej
JC Auto S.A. Negocjacje na rynkach wschodnich

Firma JC Auto powierzyła nam przygotowanie dedykowanego programu i przeprowadzenie szkolenia za zakresu technik negocjacji na rynkach wschodnich. To wyzwanie, którego nie podejmie się każda firma szkoleniowa. Dzięki doświadczeniu biznesowemu trenera i profesjonalnemu podejściu do rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych udało się nam przeprowadzić szkolenie, które spotkało się z pozytywnym odbiorem...

Więcej
RMC Beton Śląsk Sp. z o.o.

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy firmom, chcącym inwestować w rozwój swoich pracowników, Firmę Szkoleniową B&O Navigator. ...

Więcej
Mondi Packaging Warszawa Sp. z o.o.

Reasumując dotychczasową współpracę polecamy firmę B&O Navigator jako solidnego organizatora szkoleń. ...

Więcej
Metalchem - Warszawa S.A.

Mamy więc przyjemność rekomendować firmę B&O Navigator jako rzetelnego i profesjonalnego organizatora szkoleń. ...

Więcej
Mac Edukacja S.A.

Doceniając pełne zaangażowanie i zrozumienie naszych potrzeb jako klienta, pragniemy polecić firmę B&O Navigator, jako profesjonalną firmę szkoleniową. ...

Więcej
Kronopol Sp. z o.o.

Trenerzy firmy B&O Navigator wykazali się starannym przygotowaniem, profesjonalizmem oraz znajomością prezentowanego tematu. ...

Więcej
Hormann Polska Sp. z o.o.

Trener-praktyk, to ktoś więcej niż tylko wykładowca, to także autorytet dla uczestników, który rozumie ich potrzeby i potrafi podzielić się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym. ...

Więcej
PPH gąsior Sp. z o.o.

Szczególnie pragnę podkreślić zaangażowanie pracowników firmy szkoleniowej w przygotowanie oferty dopasowanej do struktury organizacyjnej naszej firmy i jej aktualnych potrzeb szkoleniowych. ...

Więcej
Euro Bank S.A. Szkolenie "Prawne Aspekty Obsługi Reklamacji"

Nieznajomość prawa szkodzi, również w zakresie reklamacji. Kierując się tą starą maksymą przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy dla pracowników naszego klienta - Euro Bank S.A. - szkolenie zamknięte z zakresu prawnych aspektów obsługi reklamacji. Szkolenie spotkało się z bardzo dobry odbiorem jego uczestników i osób zlecających ze strony klienta. ...

Więcej
DLH Drewno Sp. z o.o.

Firma B&O Navigator zdobyła nasze zaufanie, jest wiarygodna, solidna, jest fachowa. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy B&O Navigator, jako profesjonalnego dostawcę usług w zakresie szkoleń. ...

Więcej
Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A.

Uczestnicy szkolenia wypowiadali sie z uznaniem o firmie, podkreślali profesjonalizm wykładowcy, jego zaangażowanie i entuzjazm oraz wysoki poziom i rzetelność treści przekazywanych podczas szkolenia. ...

Więcej
Tikkurila Coatings Sp. z o.o.

Niewątpliwie możemy polecić innym firmom B&O Navigator Firmę Szkoleniową jako solidnego partnera w biznesie ...

Więcej
Solidna Firma 2007

Już po raz trzeci otrzymaliśmy certyfikat SOLIDNA FIRMA 2007. ...

Więcej
Auto - Boss

[...] pracujemy tylko z taką firmą szkoleniową, która spełnia nie tylko najwyższe standardy jakości oferowanych szkoleń ale przede wszystkim obsługuje nas tak, jak my staramy się obsługiwać Naszych Klientów. Dlatego w roku 2002 rozpoczęliśmy współpracę z Firmą Szkoleniową B&O Navigator. ...

Więcej
Athena Marmor Polska Sp. z o.o.

W ankietach oceniających szkolenie nasi pracownicy z uznaniem wyrażali się o "solidnym przygotowaniu od strony merytorycznej i praktycznej", "jasnym i obrazowym sposobie przekazania informacji" oraz "niezwykle sympatycznym i profesjonalnym sposobie prowadzenia zajęć. ...

Więcej
Solidna firma 2006

W tym roku po raz drugi otrzymaliśmy certyfikat SOLIDNA FIRMA/ BIAŁA LISTA 2006. Wręczenie dyplomów dla laureatów z regionu Mazowsza odbyło się 1 marca w Centrum Konferencyjnym FOCUS w Warszawie. ...

Więcej