3T Train the Traders


3T Train the Traders jest specjalistyczną i ekspercką marką szkoleń dedykowanych wyłącznie handlowcom i ich menedżerom.

3T Train the Traders opiera się na:

  • Własnej bazie eksperckiej wiedzy o sprzedaży i zarządzaniu nią, psychologii społecznej,psychologii zachowań rynkowych konsument i klientów, komunikacji interpersonalnej, teorii i praktyki negocjacji. Bazę tę nazywamy 3T know – how.
  • Specjalistycznych programach szkoleniowych pozwalających rozwijać umiejętności handlowe i managerskie związane ze sprzedażą i obsługą klienta. Wszystkie programy szkoleń są licencjonowane.
  • Ekspertach 3T – nasi eksperci to wyłącznie "ludzie sprzedaży" posiadający wieloletnie doświadczenie biznesowe związane ze sprzedażą. Więcej na szkolenia-sprzedaz.com

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły