2+2=5


Szkolenie Budowanie Zespołu. Współpraca w Zespole, czyli 2+2=5

Czy czterech Twoich pracowników jest w stanie wykonać pracę pięciu, sześciu lub więcej osób? Tak! Taka sytuacja jest możliwa dzięki synergii pracy zespołowej.

Pojęcie synergii w zespole jest znane od dawna w psychologii społecznej. Definiuje się je jako:

"wspólne działanie dające większe, lepsze efekty; działania uzupełniają się poprzez kooperację (współpracę) i synchronizację. Efekt zorganizowanej pracy zespołowej, który jest wyższy niż suma efektów działań indywidualnych. W wyniku synergii powstaje efekt organiczny będący przeciętną nadwyżką korzyści przypadającą na członka zespołu współdziałającego z pozostałymi osobami, w porównaniu z korzyścią możliwą do osiągnięcia w działaniu indywidualnym.".

Synergię pracy zespołowej wykorzystuje się również w zarządzaniu i tworzeniu skutecznych zespołów o wysokiej efektywności - pełny progam szkolenia

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
Trenerzy
Artykuły