drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

CATEGORY MANAGEMENT W E-COMMERCE


O szkoleniu


Szkolenie jest skierowane do pracowników działu Marketingu i / lub Sprzedaży firm zainteresowanych wdrożeniem zarządzania kategoriami w działalności sprzedaży internetowej (e-commerce).

Jest to pierwszy etap procesu szkoleniowego prowadzącego do pełnego wprowadzenia uczestnika/ów w tematykę dotyczącą nowego podejścia do sprzedaży, zakupu i dystrybucji produktów na rynkach nasyconych, jakim jest Zarządzanie Kategoriami (Category Management - CATMAN).

Podczas warsztatu zostanie wprowadzony temat Zarządzania Zakupami - kluczowe zagadnienie
w procesie CATMAN, które ściśle wiąże się z zarządzaniem łańcuchem dostaw
i zintegrowaniem działalności działu zakupów z działaniami innych działów (sprzedaż, finanse, marketing, etc.), w celu zwiększenia rentowności firmy poprzez optymalizację kosztów operacyjnych i innych.

Forma prowadzenia szkolenia:

Szkolenie realizowane w formie wykładowo/warsztatowej, przy wykorzystaniu metod i narzędzi aktywnych takich jak: wykłady, dyskusje moderowane, analizy przypadków i ćwiczenia praktyczne rozwijające umiejętności uczestników.

Cele szkolenia


Uczestnik szkolenia:

 • Zapozna się z pojęciami handlowymi i finansowymi, w celu ich zastosowania w codziennej pracy.
 • Nauczy się analizować dane i podejmować konkretne decyzje strategiczne na podstawie przedstawionych i omówionych narzędzi i metod.
 • Nauczy się określić efektywność swoich działań na podstawie analizy ustalonych kluczowych wskaźników efektywności (KPI).
 • Nauczy się klasyfikować dostawców wg określonych parametrów.
 • Zapozna się i zgłębi wiedzę nt. Zarządzania Kategoriami (Category Management) i jego zastosowania w e-Commerce.

Oczekiwane efekty szkoleniowe:

Uczestnicy nauczą się m.in.:

 • Budować strategię sklepu internetowego opartą o elementy zarządzania kategoriami, w celu zwiększenia rentowności i efektywności działań.
 • Budować odpowiednie strategie cenowe wg. kategorii produktowych.
 • Przygotować prognozę sprzedaży, analizę popytu rynkowego.
 • Analizować zapasy magazynowe stosując strategiczne podejście do dostawców i do zakupu produktów.
 • Analizować dane i statystyki procesu sprzedaży oraz inne parametry generowane, w celu usprawnienia działań marketingowych i sprzedażowych.

Program szkolenia


1. E-COMMERCE

 • E-Commerce a rynki B2B i B2C
 • Co i kto kupuje On-Line?
 • ECO-System handlu elektronicznego (e-Commerce)
 • Od E-Commerce do OMNI-Commerce
 • Kluczowe Wskaźniki Efektywności – KPI
 • Analiza przypadków

2. ZARZĄDZANIE KATEGORIAMI - CATEGORY MANAGEMENT

 • Model Biznesu e-Commerce, Strategia Biznesu a Proces Zarządzania Kategoriami - Category Management
 • Etapy procesu i ich definicje
 • Merchandising w e-Commerce (e-Merchandising)
 • Wprowadzenie i promocja nowych produktów
 • Strategia cen, rodzaje cen; cena zakupu, cena sprzedaży, etc.
 • Rabaty, rodzaje; marża a zysk; marża a cena jednostkowa; narzut
 • Wartość i rentowność zakupu - analiza wartości
 • P&L - Rachunek wyników; analiza rachunku wyników firmy - P&L, jako źródło informacji do optymalizacji kosztów
 • Definicja określeń i skrótów: SKU, YTD, YTY, MAT, COGS, FIFO, LIFO, Back Rebates, etc.

3. ANALIZA SPRZEDAŻY

 • Segmentacja klientów
 • Portfel klientów
 • Wolumen i wielkość sprzedaży
 • Rentowność sprzedaży

4. ANALIZA DANYCH

 • Ranking produktów - określenie listy produktów o największym udziale w rentowności firmy
 • Budowa Struktury Kategorii Produktowej
 • Określenie popytu rynku
 • Prognoza sprzedaży, podstawa do właściwego procesu zakupowego
 • Podejmowanie decyzji strategicznych na podstawie posiadanych danych

5. ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI

 • Rodzaj dostawców, baza dostaw, lista głównych dostawców
 • Budowa relacji z dostawcami, negocjacje z dostawcami
 • Proces zakupu
 • Proces decyzyjny a zakup, proces planowania asortymentu
 • Optymalizacja "bazy dostaw" - lista głównych dostawców
 • Strategia zakupu, cześć integralna strategii firmy
 • Wartość a nie cena - wstęp do zarządzania wartości
 • Definiuj twoje oczekiwania wobec dostawców i jego rozwiązań - to jego oferta wartości dla ciebie

6. ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI I ZAPASAMI

 • Negocjacje z dostawcami
 • Ocena ofert
 • Proces planowania asortymentu
 • Macierz Kraljic - segmentacja zakupów
 • Perfekcyjna dostawa - wskaźnik i jego analiza
 • Budżet zakupowy
 • Analiza stanu zapasów - Analiza danych
 • Metoda ABC/XYZ
 • Rotacja
 • Koszty utrzymania zapasów - optymalizacja zapasów to redukcja kosztów i zwiększenie rentowności firmy
 • Promocje a zapasy
 • KPI – Kluczowe wskaźniki efektywności
Szkolenia zamknięte

Rekomendujemy przeprowadzenie tego szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zostanie poprzedzone profesjonalną analizą potrzeb szkoleniowych. Szczegółową propozycję można uzyskać kontaktując się z nami. Zapraszamy.


Pytania / Kontakt
Tel: 784 010 775 E-mail: olga.b@bonavigator.pl
Formularz

Szkoliliśmy

Szkolenia
MARKETING INTERNETOWY (e-marketing). Reklama internetowa, Content Marketing, SEO, Social Media, Marketing Mobilny
Według danych z raportu "Ecommerce w Polsce" oraz z jego kolejnych edycji do robienia zakupów w sieci przyznaje się aż 46% polskich i...

Czytaj więcej

MARKETING MOBILNY (mobile marketing). Serwisy i aplikacje mobilne w marketingu
Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów, specjalistów marketingu i PR, a także osób zajmujących się sprzedażą, kt&oa...

Czytaj więcej

SOCIAL MEDIA W MARKETINGU
Social media (media społecznościowe) stały się ważnym kanałem komunikacji marketingowej z rynkiem i odbiorcami. Dynamiczny rozwój i w...

Czytaj więcej

CATEGORY MANAGEMENT (Zarządzanie Kategorią Produktów)
Szkolenie Category Management (Zarządzanie Kategorią Produktów) zostało podzielone na: ośmiostopniowy cykl zarządzania kategorią p...

Czytaj więcej

NEGOCJACJE ZAKUPOWE. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie
Negocjacje zakupowe i negocjowanie warunków zakupu towarów i usług wymaga, tak jak każde inne działanie w przedsiębiorstwie, p...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI. Szkolenie dla Działu Zakupów
Szkolenie przygotowaliśmy z myślą o wszystkich menedżerach, specjalistach, pracownikach, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności i ko...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH
Zakupy jako nieodłączna część Łańcucha Dostaw stają się kluczowym elementem w strategicznym zarządzaniu organizacjami w obecnych czasach ora...

Czytaj więcej

Trenerzy
Mauricio Vargas Tapias
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego...

Czytaj więcej

Izabela Bohdan - Talmont
Trener - Praktyk. Menedżer marketingu z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania markami (branding) i produktami (product managemen...

Czytaj więcej

Marcin Kozioł
Trener praktyk. Ekspert w zakresie emarketingu, marketingu mobilnego, mediów i reklamy. Menedżer z ponad 18-letnim doświadczeniem (m....

Czytaj więcej

Tomasz Łucek
Menedżer działów marketingu, specjalista od działań trade marketingowych i wsparcia sprzedaży, new product development. Karierę zawo...

Czytaj więcej

Tomasz Dyba
Trener - Praktyk. Menedżer marketingu z blisko 20 - letnim doświadczeniem w zarządzaniu działaniami marketingowymi i sprzedażą (B2B i B2C). ...

Czytaj więcej

Marcin Mielniczuk
Trener praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania zakupami, dostawcami i negocjacji kupieckich. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie zawodowe w...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Bardzo kompetentny trener praktyk zakupów
Nasz ekspert w zakresie zarządzania zakupami w firmie - Marcin Mielniczuk przeprowadził 8 i 9 grudnia szkolenie otwarte "Zarządzanie do...

Czytaj więcej

Budowanie strategii wobec dostawców poprzez ich klasyfikację

Często osoby odpowiedzialne za proces zakupów ograniczają planowanie do czynności bieżących. Z łatwością wchodzą w ramy sfery komf...

Czytaj więcej

Negocjacje kupieckie – doświadczenia praktyka

Umiejętność negocjowania jest jedną z najważniejszych kompetencji biznesowych. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej uniwersalnych zdo...

Czytaj więcej

Spotkania z potencjalnymi dostawcami w dziale zakupów

Praca osoby zarządzającej procesem zakupów wymaga innowacyjności, szybkiej reakcji na zmiany rynkowe i ciągłego poszukiwania nowyc...

Czytaj więcej

Zarządzanie dostawcami poprzez relacje na przykładzie modelu kooperacyjnego

Tematyka zarządzania dostawcami w ujęciu kupieckim jest bardzo szeroka i obejmuje wiele aspektów działalności biznesowej. Ró...

Czytaj więcej

Trade marketingowe strategie sprzedaży produktów w różnych sieciach dystrybucji

Jak można skutecznie sprzedawać produkty w sieciach tradycyjnej i marketowej? Czy to jest w ogóle możliwe? Jakie strategie i takty...

Czytaj więcej

Trade marketingowe strategie sprzedaży produktów w różnych sieciach dystrybucji

Jak można skutecznie sprzedawać produkty w sieciach tradycyjnej i marketowej? Czy to jest w ogóle możliwe? Jakie strategie i takty...

Czytaj więcej

Trade marketing okiem Tomasza Dyby

Trade marketing to „wszelkie działania marketingowe zwiększające popyt na produkty lub usługi w kanale dystrybucji.”

...

Czytaj więcej

QR kody w marketingu mobilnym

Skuteczność QR kodów (Quick-Response) bywa kwestionowana przez specjalistów marketingu. Często niesłusznie i na pewno przed...

Czytaj więcej

Wróżyć każdy może, czyli badania rynku i marketingowe

Firma X przez wiele lat funkcjonowała w przekonaniu, że jest liderem rynkowym w swojej kategorii. Rozbudowany i dość różnorodny as...

Czytaj więcej

Reklama społeczna w Polsce po 1989 roku

Brak doświadczenia twórców i nieumiejętne niekiedy ściąganie wzorców z krajów Zachodnich owocuje popełnianiem...

Czytaj więcej

Reklama wizerunkowa w Internecie

W ostatnich latach dynamicznie rozwija się rynek usług e-marketingowych, a wydatki na reklamę w internecie systematycznie rosną. Wciąż po...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -