Firma szkoleniowa: szkolenia otwarte Warszawa, szkolenia dla firm

Maj 2016r.
SZKOLENIE KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją 30 Maja 2016 Warszawa   
Czerwiec 2016r.
SZKOLENIE KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM 22-23 Czerwca 2016 Warszawa  SZKOLENIE KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM 
SZKOLENIE WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH, czyli Warsztaty dla Zawodowców 01 Czerwca 2016 Warszawa  SZKOLENIE WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH, czyli Warsztaty dla Zawodowców 
SZKOLENIE ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ 02-03 Czerwca 2016 Warszawa  SZKOLENIE ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ 
Szkolenie Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management) 07-08 Czerwca 2016 Warszawa  Szkolenie Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management) 
Szkolenie Trade Marketing. Metody Wsparcia Wzrostu Sprzedaży 07-08 Czerwca 2016 Warszawa   
SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing 10 Czerwca 2016 Warszawa  SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing 
OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA 10 Czerwca 2016 Warszawa  OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA 
ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH 13-14 Czerwca 2016 Warszawa   
ZARZĄDZANIE CZASEM. SZKOLENIE DLA MANAGERÓW 14 Czerwca 2016 Warszawa  ZARZĄDZANIE CZASEM. SZKOLENIE DLA MANAGERÓW 
Social Media w Marketingu 16 Czerwca 2016 Warszawa  Social Media w Marketingu 
Szkolenie 5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing 17 Czerwca 2016 Warszawa   
SZKOLENIE BRAND MANAGEMENT (Zarządzanie Marką). Branding jako strategia rozwoju marki 20-21 Czerwca 2016 Warszawa  SZKOLENIE BRAND MANAGEMENT (Zarządzanie Marką). Branding jako strategia rozwoju marki 
MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. SZKOLENIE MANAGERSKIE 21 Czerwca 2016 Warszawa  MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. SZKOLENIE MANAGERSKIE 
ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI 21-22 Czerwca 2016 Warszawa  ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI 
INCOTERMS 2010 23 Czerwca 2016 Warszawa  INCOTERMS 2010 
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji 23-24 Czerwca 2016 Warszawa   
TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - techniki podstawowe 24 Czerwca 2016 Warszawa  TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - techniki podstawowe 
OBSŁUGA KLIENTA - NAJLEPSZE STANDARDY 24 Czerwca 2016 Warszawa  OBSŁUGA KLIENTA - NAJLEPSZE STANDARDY 
FEEDBACK MANAGERSKI (INFORMACJA ZWROTNA DLA PRACOWNIKA). SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW 27 Czerwca 2016 Warszawa  FEEDBACK MANAGERSKI (INFORMACJA ZWROTNA DLA PRACOWNIKA). SZKOLENIE DLA  DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW 
Szkolenie Zarządzanie Zapasami. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów 28-29 Czerwca 2016 Warszawa   
Pomiar Efektywności, Ocena Skuteczności Działań Marketingowych. Wskaźniki Marketingowe i Zarządzanie Kosztami w Marketingu 28-29 Czerwca 2016 Warszawa   
Psychologia Sprzedaży. Psychologia Klienta 29 Czerwca 2016 Warszawa  Psychologia Sprzedaży. Psychologia Klienta 
Lipiec 2016r.
PRODUCT MANAGEMENT (Zarządzanie Produktem). Szkolenie dla Product Managerów 12-13 Lipca 2016 Warszawa   
ETAPY WIZYTY HANDLOWEJ 01 Lipca 2016 Warszawa  ETAPY WIZYTY HANDLOWEJ 
ZARZĄDZANIE EKSPORTEM. Strategie i najlepsze praktyki 05-06 Lipca 2016 Warszawa  ZARZĄDZANIE EKSPORTEM. Strategie i najlepsze praktyki 
BADANIA RYNKU. BADANIA MARKETINGOWE. Współpraca z agencjami. Samodzielne prowadzenie badań. Praktyczna interpretacja wyników badań 05-06 Lipca 2016 Warszawa   
GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa 07-08 Lipca 2016 Warszawa   
Sierpień 2016r.
SZKOLENIE CATEGORY MANAGEMENT (Zarządzanie Kategorią Produktów) 30-31 Sierpnia 2016 Warszawa   
Wrzesień 2016r.
Szkolenie Marketing internetowy (e-marketing). Reklama internetowa, Content Marketing, SEO, Social Media, Marketing Mobilny 07-08 Września 2016 Warszawa   
TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - poziom zaawansowany 02 Września 2016 Warszawa  TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - poziom zaawansowany 
Szkolenie Menedżerskie - Zarządzanie Zespołem. Styl Zarządzania i Delegowanie Zadań 08-09 Września 2016 Warszawa   
ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI. Szkolenie dla Działu Zakupów 22-23 Września 2016 Warszawa   
GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa 27-28 Września 2016 Warszawa   
Listopad 2016r.
Szkolenie Marketing internetowy (e-marketing). Reklama internetowa, Content Marketing, SEO, Social Media, Marketing Mobilny 23-24 Listopada 2016 Warszawa   

Już ponad 10 lat realizujemy dla naszych klientów szkolenia, współuczestnicząc tym samym, w rozwoju ich pracowników i organizacji.

Dla nas szkolenie zamknięte to nie tylko kilka zajęć, ale proces, który rozpoczyna się od określenia potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia i celów stawianych przed szkoleniem, a kończy się oceną jego efektywności oraz umożliwieniem wdrożenia nabytej wiedzy i umiejętności w środowisku pracy.

Rozpoznanie i analiza potrzeb

Właściwe rozpoznanie potrzeb szkoleniowych jest kluczem do przygotowania szkolenia, które w opinii uczestników, osób zlecających szkolenie i firmy szkoleniowej, zakończy się sukcesem.

Określenie celów szkolenia zamkniętego (projektu szkoleniowego)

W tym etapie przygotowania szkolenia, na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych, określamy wspólnie z klientem cele, które zamierzamy zrealizować w trakcie szkolenia.

Cele szkolenia zostają określone w trzech płaszczyznach, na które proces szkoleniowy ma bezpośredni wpływ tj.: - umiejętności, - wiedzy, - postaw (zachowań).

Realizacja szkolenia / projektu szkoleniowego

Realizując szkolenie do poszczególnych celów dobieramy odpowiednie metody szkoleniowe.
Pamiętajmy o podstawowej regule, że innymi metodami dydaktycznymi realizujemy cele związane z nabyciem i rozwojem umiejętności oraz kształceniem postaw, a zupełnie inne służą przekazywaniu wiedzy.

Projektując szkolenie w większości wypadków koncentrujemy się na rozwoju i zdobywaniu przez uczestników umiejętności. Oznacza to, że około 70 - 80% czasu szkolenia stanowią elementy interaktywne i warsztatowe angażujące uczestników, a około 30 – 20 % czasu zajmuje przekazywanie wiedzy.

Ocena efektywności szkolenia dla firmy i ocena satysfakcji

Podstawowa ocena szkolenia dla firm jest dokonywana na podstawie dobrowolnej i anonimowej ankiety wypełnianej po zakończeniu szkolenia przez uczestników. Metoda ta odpowiada I poziomowi oceny szkolenia wg. modelu Kirkpatricka (poziom reakcji).

Możemy przeprowadzić również badanie pogłębione. Jest one prowadzone w myśl zasady, że do oceny efektów szkolenia należy użyć tej samej metody, której użyliśmy do zbadania i określenia potrzeb szkoleniowych. W tej metodologii jedno badanie (np. test lub inna wymierna ocena) jest prowadzony trzykrotnie. Badanie to odpowiada II poziomowi modelu Kirkpatricka (poziom uczenia się).

Implementacja efektów szkolenia

Zależy nam aby efekty szkolenia zamkniętego były odczuwalne w funkcjonowaniu firmy i sposobie pracy uczestników szkoleń. Chcemy również aby wprowadzane zmiany miały, na ile to możliwe, trwały charakter. W tym celu polecamy, m.in. spotkania typu "follow-up". Obok utrwalenia i wdrożenia efektów szkolenia dodatkową zaletą „follow– up” jest obserwacja zmian w umiejętnościach, wiedzy i zachowaniach uczestników może zostać wykorzystana do określenia efektów szkolenia na III poziomie modelu Kirkpatricka (poziom zachowań).

Tu poznasz dokładny proces tworzenia i realizacji przez nas szkoleń tylko dla Twojej firmy.

Newsletter

Wpisz swój adres email, a będziesz od nas otrzymywał informacje o nowych szkoleniach, promocjach.

Zobacz wszystkieAktualności
2016-03-23

Zarządzanie zakupami wymaga poszerzania wiedzy

Zarządzanie zakupami"Zarządzanie zakupami z elementami negocjacji zakupowych" to szkolenie przeznaczone dla managerów i specjalistów działów zakupowych. To również szkolenie eksperckie przygotowane i prowadzone przez trenera praktyka, czynnego zawodowo managera działu zakupów Pana Marcina Mielniczuka.

W dniach 17-18 marca odbyła kolejna otwarta edycja tego szkolenia. Zgodnie ze standardami B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa pod zakończeniu zajęć merytorycznych uczestnicy szkolenia zostali poproszeni o dokonanie pisemnej oceny samego szkolenia i trenera. Oceny wystawiano biorąc pod uwagę trzy kluczowe aspekty treningu: - wiadomości, - przygotowanie do zajęć, - sposób prowadzenia szkolenia.

Z satysfakcją informujemy, że szkolenie "Zarządzanie zakupami z elementami negocjacji zakupowych" zostało bardzo wysoko ocenione przez jego uczestników. Średnia ocen to 4,96 w skali 1-5. Ocena za wiadomości 4,88. Ocena za przygotowanie do zajęć 5,00. Nota za sposób prowadzenia również 5,00.

więcej
2016-02-01

Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dofinansowanie szkoleń z KFSW 2016 roku Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) dofinansuje 80% lub 100% kosztów tzw. różnych form "kształcenia ustawicznego" pracowników, w tym szkoleń i kursów. W 2015 roku środki z KFS-u były przeznaczone na szkolenia i rozwój pracowników w grupie wiekowej 45+. Rok 2016 przyniósł istotną zmianę warunków udzielania wsparcia dla Pracodawców - zniesiono limit 45+. Od 2016 dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (nawet 100%) otrzymamy dla Pracownika w każdym wieku.

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa przygotowała praktyczny poradnik:

"Jak uzyskać w 2016 dofinansowanie na szkolenia ze środków KFS?"

z naszego poradnika dowiecie się Państwo:

czytaj dalej

więcej
2016-02-12

Szkolenie emarketing. Praktyczne i z poczuciem humoru

Szkolenie emarketing

3 i 4 lutego Marcin Kozioł, trener w B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa przeprowadził kolejną edycję szkolenia "Marketing internetowy (e-marketing). Reklama internetowa, content marketing, SEO, social media, marketing mobilny". Uczestnicy szkolenia przez dwa dni, w sposób warsztatowy, zdobywali wiedzę i podnosili swoje umiejętności wykorzystania potencjału tkwiącego w internecie do promocji i sprzedaży produktów i usług swoich firm.

Nasze szkolenie z zakresu marketingu internetowego spotkało się z bardzo dobrym (dosłownie) odbiorem uczestników. Pozytywna reakcja na treści przekazywane przez trenera znalazła odzwierciedlenie w ocenach zajęć. Osoby biorące udział w warsztacie emarketingowym zgodnie wystawiły szkoleniu i trenerowi najwyższą możliwą ocenę - 5,00.

Również pisemne komentarze uczestników potwierdzają niezmiennie wysoki poziom szkoleń w B&O NAVIGATOR:

więcej

50 procent Rabatu - To możliwe!

"Nauka to potęgi klucz" - Szkolenia 50% Taniej
To nie cud.
Dlaczego warto?
  • Wygoda i oszczędność.
  • Pierwszeństwo w informacji o kolejnych promocjach.
  • Nie tylko promocje...
więcej
Słowa kluczowe

© Copyright. Wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub części składowych i informacji zawartych na tej stronie internetowej bez uprzedniej zgody
B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. jest zabronione.


Partnerzy B&O Navigator Firma Szkoleniowa:

B&O Navigator Firma Szkoleniowa, ul. Czarnocińska 31; 03-110 Warszawa, fax: 022 877 63 45, e-mail: firma@bonavigator.pl
Szkolenia Otwarte - tel. 022 877 38 43, 022 877 38 44
Szkolenia dla firm - tel. 022 877 63 46

3T train the traders
Szkolenia dla firm
Gry Szkoleniowe
Symulacje Biznesowe

Realizacja strony www