Firma szkoleniowa: szkolenia otwarte Warszawa, szkolenia dla firm

Grudzień 2016r.
Szkolenie 5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing 12 Grudnia 2016 Warszawa   
Szkolenie Trade Marketing. Metody Wsparcia Wzrostu Sprzedaży 13-14 Grudnia 2016 Warszawa   
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI KLUCZOWYMI 15 Grudnia 2016 Warszawa  ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI KLUCZOWYMI 
Szkolenie Zarządzanie przez Cele (MBO - Management by Objectives) 15-16 Grudnia 2016 Warszawa   
ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH 15-16 Grudnia 2016 Warszawa   
KOSZTY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - identyfikacja, pomiar, metody racjonalizacji 19 Grudnia 2016 Warszawa   
SZKOLENIE CATEGORY MANAGEMENT (Zarządzanie Kategorią Produktów) 19-20 Grudnia 2016 Warszawa   
Pozyskiwanie klientów (Prospecting). Szkolenie handlowe 20 Grudnia 2016 Warszawa  Pozyskiwanie klientów (Prospecting). Szkolenie handlowe 
Styczeń 2017r.
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji 12-13 Stycznia 2017 Warszawa   
SZKOLENIE WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH, czyli Warsztaty dla Zawodowców 18 Stycznia 2017 Warszawa  SZKOLENIE WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH, czyli Warsztaty dla Zawodowców 
PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 18 Stycznia 2017 Warszawa  PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 
NEGOCJACJE ZAKUPOWE. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie 19-20 Stycznia 2017 Warszawa   
Szkolenie Menedżerskie - Zarządzanie Zespołem. Styl Zarządzania i Delegowanie Zadań 19-20 Stycznia 2017 Warszawa   
TECHNIKI OBRONY CENY 25 Stycznia 2017 Warszawa  TECHNIKI OBRONY CENY 
ETAPY WIZYTY HANDLOWEJ 25 Stycznia 2017 Warszawa  ETAPY WIZYTY HANDLOWEJ 
Szkolenie Marketing internetowy (e-marketing). Reklama internetowa, Content Marketing, SEO, Social Media, Marketing Mobilny 25-26 Stycznia 2017 Warszawa   
GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa 26-27 Stycznia 2017 Warszawa   
STORYTELLING W SPRZEDAŻY 27 Stycznia 2017 Warszawa  STORYTELLING W SPRZEDAŻY 
Pomiar Efektywności, Ocena Skuteczności Działań Marketingowych. Wskaźniki Marketingowe i Zarządzanie Kosztami w Marketingu 30-31 Stycznia 2017 Warszawa   
Luty 2017r.
Psychologia Sprzedaży. Psychologia Klienta 01 Lutego 2017 Warszawa  Psychologia Sprzedaży. Psychologia Klienta 
MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami? 02-03 Lutego 2017 Warszawa  MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami? 
PRODUCT MANAGEMENT (Zarządzanie Produktem). Szkolenie dla Product Managerów 02-03 Lutego 2017 Warszawa   
ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI. Szkolenie dla Działu Zakupów 06-07 Lutego 2017 Warszawa   
TECHNIKI PERSWAZJI W SPRZEDAŻY 08 Lutego 2017 Warszawa  TECHNIKI PERSWAZJI W SPRZEDAŻY 
OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA 08 Lutego 2017 Warszawa  OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA 
Social Media w Marketingu 13 Lutego 2017 Warszawa   
SZKOLENIE KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM 14-15 Lutego 2017 Warszawa   
Szkolenie Zarządzanie Zapasami. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów 16-17 Lutego 2017 Warszawa   
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ. STRATEGIA SPRZEDAŻY. Praktyczne metody planowania, wdrożenia, kontroli i oceny wyniku handlowego 16-17 Lutego 2017 Warszawa   
ZAMYKANIE SPRZEDAŻY. DOMYKANIE KLIENTA 22 Lutego 2017 Warszawa  ZAMYKANIE SPRZEDAŻY. DOMYKANIE KLIENTA 
NEGOCJACJE Z SIECIAMI HANDLOWYMI 23-24 Lutego 2017 Warszawa  NEGOCJACJE Z SIECIAMI HANDLOWYMI 
SZKOLENIE CATEGORY MANAGEMENT (Zarządzanie Kategorią Produktów) 27-28 Lutego 2017 Warszawa   
Marzec 2017r.
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Sprzedaży 23-24 Marca 2017 Warszawa  ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Sprzedaży 
SZKOLENIE WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH, czyli Warsztaty dla Zawodowców 01 Marca 2017 Warszawa  SZKOLENIE WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH, czyli Warsztaty dla Zawodowców 
MANAGER ZESPOŁU COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu pracownikami 02-03 Marca 2017 Warszawa  MANAGER ZESPOŁU COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu pracownikami 
OBSŁUGA KLIENTA - NAJLEPSZE STANDARDY 08 Marca 2017 Warszawa  OBSŁUGA KLIENTA - NAJLEPSZE STANDARDY 
PR Produktowy (Public Relations Produktu). Jak wykorzystać PR w zarządzaniu produktem? 13 Marca 2017 Warszawa  PR Produktowy (Public Relations Produktu). Jak wykorzystać PR w zarządzaniu produktem? 
PRODUCT MANAGEMENT (Zarządzanie Produktem). Szkolenie dla Product Managerów 27-28 Marca 2017 Warszawa   
Kwiecień 2017r.
GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa 03-04 Kwietnia 2017 Warszawa   
STORYTELLING W SPRZEDAŻY 03 Kwietnia 2017 Warszawa  STORYTELLING W SPRZEDAŻY 
NEGOCJACJE ZAKUPOWE. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie 06-07 Kwietnia 2017 Warszawa   

Już ponad 10 lat realizujemy dla naszych klientów szkolenia, współuczestnicząc tym samym, w rozwoju ich pracowników i organizacji.

Dla nas szkolenie zamknięte to nie tylko kilka zajęć, ale proces, który rozpoczyna się od określenia potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia i celów stawianych przed szkoleniem, a kończy się oceną jego efektywności oraz umożliwieniem wdrożenia nabytej wiedzy i umiejętności w środowisku pracy.

Rozpoznanie i analiza potrzeb

Właściwe rozpoznanie potrzeb szkoleniowych jest kluczem do przygotowania szkolenia, które w opinii uczestników, osób zlecających szkolenie i firmy szkoleniowej, zakończy się sukcesem.

Określenie celów szkolenia zamkniętego (projektu szkoleniowego)

W tym etapie przygotowania szkolenia, na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych, określamy wspólnie z klientem cele, które zamierzamy zrealizować w trakcie szkolenia.

Cele szkolenia zostają określone w trzech płaszczyznach, na które proces szkoleniowy ma bezpośredni wpływ tj.: - umiejętności, - wiedzy, - postaw (zachowań).

Realizacja szkolenia / projektu szkoleniowego

Realizując szkolenie do poszczególnych celów dobieramy odpowiednie metody szkoleniowe.
Pamiętajmy o podstawowej regule, że innymi metodami dydaktycznymi realizujemy cele związane z nabyciem i rozwojem umiejętności oraz kształceniem postaw, a zupełnie inne służą przekazywaniu wiedzy.

Projektując szkolenie w większości wypadków koncentrujemy się na rozwoju i zdobywaniu przez uczestników umiejętności. Oznacza to, że około 70 - 80% czasu szkolenia stanowią elementy interaktywne i warsztatowe angażujące uczestników, a około 30 – 20 % czasu zajmuje przekazywanie wiedzy.

Ocena efektywności szkolenia dla firmy i ocena satysfakcji

Podstawowa ocena szkolenia dla firm jest dokonywana na podstawie dobrowolnej i anonimowej ankiety wypełnianej po zakończeniu szkolenia przez uczestników. Metoda ta odpowiada I poziomowi oceny szkolenia wg. modelu Kirkpatricka (poziom reakcji).

Możemy przeprowadzić również badanie pogłębione. Jest one prowadzone w myśl zasady, że do oceny efektów szkolenia należy użyć tej samej metody, której użyliśmy do zbadania i określenia potrzeb szkoleniowych. W tej metodologii jedno badanie (np. test lub inna wymierna ocena) jest prowadzony trzykrotnie. Badanie to odpowiada II poziomowi modelu Kirkpatricka (poziom uczenia się).

Implementacja efektów szkolenia

Zależy nam aby efekty szkolenia zamkniętego były odczuwalne w funkcjonowaniu firmy i sposobie pracy uczestników szkoleń. Chcemy również aby wprowadzane zmiany miały, na ile to możliwe, trwały charakter. W tym celu polecamy, m.in. spotkania typu "follow-up". Obok utrwalenia i wdrożenia efektów szkolenia dodatkową zaletą „follow– up” jest obserwacja zmian w umiejętnościach, wiedzy i zachowaniach uczestników może zostać wykorzystana do określenia efektów szkolenia na III poziomie modelu Kirkpatricka (poziom zachowań).

Tu poznasz dokładny proces tworzenia i realizacji przez nas szkoleń tylko dla Twojej firmy.

Newsletter

Wpisz swój adres email, a będziesz od nas otrzymywał informacje o nowych szkoleniach, promocjach.

Zobacz wszystkieAktualności
2016-07-01

Expose szefa

Postanowiliśmy przypomnieć zasady wygłaszania "expose szefa". Bardzo skuteczne narzędzie. Kto próbował ten wie. Kto ma chęć poćwiczyć expose, to zapraszamy 12-13 lipca.

expose szefa

więcej
2016-03-23

Zarządzanie zakupami wymaga poszerzania wiedzy

Zarządzanie zakupami"Zarządzanie zakupami z elementami negocjacji zakupowych" to szkolenie przeznaczone dla managerów i specjalistów działów zakupowych. To również szkolenie eksperckie przygotowane i prowadzone przez trenera praktyka, czynnego zawodowo managera działu zakupów Pana Marcina Mielniczuka.

W dniach 17-18 marca odbyła kolejna otwarta edycja tego szkolenia. Zgodnie ze standardami B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa pod zakończeniu zajęć merytorycznych uczestnicy szkolenia zostali poproszeni o dokonanie pisemnej oceny samego szkolenia i trenera. Oceny wystawiano biorąc pod uwagę trzy kluczowe aspekty treningu: - wiadomości, - przygotowanie do zajęć, - sposób prowadzenia szkolenia.

Z satysfakcją informujemy, że szkolenie "Zarządzanie zakupami z elementami negocjacji zakupowych" zostało bardzo wysoko ocenione przez jego uczestników. Średnia ocen to 4,96 w skali 1-5. Ocena za wiadomości 4,88. Ocena za przygotowanie do zajęć 5,00. Nota za sposób prowadzenia również 5,00.

więcej
2016-02-01

Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dofinansowanie szkoleń z KFSW 2016 roku Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) dofinansuje 80% lub 100% kosztów tzw. różnych form "kształcenia ustawicznego" pracowników, w tym szkoleń i kursów. W 2015 roku środki z KFS-u były przeznaczone na szkolenia i rozwój pracowników w grupie wiekowej 45+. Rok 2016 przyniósł istotną zmianę warunków udzielania wsparcia dla Pracodawców - zniesiono limit 45+. Od 2016 dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (nawet 100%) otrzymamy dla Pracownika w każdym wieku.

B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa przygotowała praktyczny poradnik:

"Jak uzyskać w 2016 dofinansowanie na szkolenia ze środków KFS?"

z naszego poradnika dowiecie się Państwo:

czytaj dalej

więcej

Najbliższe promocje

710zł rabatu na szkolenie Profesjonalna Obsługa Klienta

710zł rabatu na szkolenie Wywieranie Wpływu w Negocjacjach

710 zł rabatu na szkolenie Obsługa Trudnego Klienta

 
więcej
Słowa kluczowe

© Copyright. Wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub części składowych i informacji zawartych na tej stronie internetowej bez uprzedniej zgody
B&O Navigator Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. jest zabronione.


Partnerzy B&O Navigator Firma Szkoleniowa:

B&O Navigator Firma Szkoleniowa, ul. Czarnocińska 31; 03-110 Warszawa, fax: 022 877 63 45, e-mail: firma@bonavigator.pl
Szkolenia Otwarte - tel. 022 877 38 43, 022 877 38 44
Szkolenia dla firm - tel. 022 877 63 46

3T train the traders
Szkolenia dla firm
Gry Szkoleniowe
Symulacje Biznesowe

Realizacja strony www